• Tartalom

222/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet

222/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet

a 2014–2020 programozási időszakra az Európai Területi Együttműködési Programokból rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 44/2016. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.07.23.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15d. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2014–2020 programozási időszakra az Európai Területi Együttműködési Programokból rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 44/2016. (III. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 44/2016. (III. 10.) Korm. rendelet] 11. §-a a következő 9. ponttal egészül ki:

(Ha a 10. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 10. §)

„9. 1. és 7. pontja alapján szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás”

(nyújtható.)

2. § A 44/2016. (III. 10.) Korm. rendelet 12. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő 4. ponttal egészül ki:

(Az Interreg V–A Szlovákia–Magyarország Együttműködési Program előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek, támogatható tevékenységek:)

„3. a fenntartható és minőségi foglalkoztatás előmozdítása és a munkavállalói mobilitás támogatása,
4. az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás.”

a) 11. § 2. pontjában az „5.” szövegrész helyébe az „1–8.” szöveg,

b) 11. § 3. pontjában a „2–4.” szövegrész helyébe a „2–4. és 7.” szöveg,

c) 11. § 4. pontjában a „2.” szövegrész helyébe a „2. és 8.” szöveg,

d) 11. § 7. pontjában a „3.” szövegrész helyébe az „1–7.” szöveg,

e) 13. § 1. pontjában az „1–3.” szövegrész helyébe az „1–4.” szöveg,

f) 13. § 3. pontjában a „2.” szövegrész helyébe a „2. és 3.” szöveg,

g) 13. § 4. pontjában a „2. és 3.” szövegrész helyébe a „2–4.” szöveg,

h) 13. § 5. pontjában a „3.” szövegrész helyébe a „4.” szöveg,

i) 13. § 6. pontjában az „1. és 2.” szövegrész helyébe az „1–3.” szöveg, és

j) 13. § 7. pontjában az „1–3.” szövegrész helyébe az „1–4.” szöveg

lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX.törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. július 24. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére