• Tartalom

23/2016. (XII. 21.) IM rendelet

23/2016. (XII. 21.) IM rendelet

a bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet, valamint az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes miniszter rendeletek módosításáról1

2017.01.01.

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés c) pontjában, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés i) pontjában és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. és a 6. alcím tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet módosítása

1. § A bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet 12. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Ha a letétbe helyezés összefügg bíróság előtt folyamatban lévő vagy folyamatban volt üggyel, a letét elfogadása tárgyában az első fokon eljáró vagy eljárt bíróság, egyéb esetben a járásbíróság jár el. Törvényszéki végrehajtó által lefolytatott eljárás során letéti ügyben a törvényszék jár el.
(3) Az önálló bírósági végrehajtó vagy a közjegyző előtt folyamatban lévő eljárással összefüggő letéti ügyben az önálló bírósági végrehajtó vagy a közjegyző székhelye szerinti járásbíróság jár el, egyébként pedig az a bíróság, amelynek eljárásával a letétbe helyezés összefügg, ha pedig nincs ilyen eljárás, a teljesítés helye vagy a letevő lakóhelye, székhelye szerinti járásbíróság jár el. Az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanítási összeggel kapcsolatos letéti ügyben az ingatlan fekvése szerinti törvényszék székhelye szerinti járásbíróság jár el.”

2. Az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet módosítása

2. § Az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 7/A. § (1) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében a „kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselő vagy állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselő” szövegrész helyébe az „állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselő” szöveg lép.

3. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet módosítása

3. § A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében a „kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselő vagy állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselő” szövegrész helyébe az „állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselő” szöveg lép.

4. A helyi népszavazási eljárás során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a használandó nyomtatványokról szóló
2/2015. (II. 20.) IM rendelet módosítása

4. § A helyi népszavazási eljárás során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a használandó nyomtatványokról szóló 2/2015. (II. 20.) IM rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésében a „kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselő vagy állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselő” szövegrész helyébe az „állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselő” szöveg lép.

5. A természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában a családi vagyonfelügyelő és a felek közötti együttműködés szabályairól, valamint az adós fizetési számláiról szóló
29/2015. (X. 30.) IM rendelet módosítása

5. § A természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában a családi vagyonfelügyelő és a felek közötti együttműködés szabályairól, valamint az adós fizetési számláiról szóló 29/2015. (X. 30.) IM rendelet 5. § (1) bekezdésében a „vezető beosztású kormánytisztviselő” szövegrész helyébe a „vezetői munkakört betöltő állami tisztviselő” szöveg lép.

6. Az országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a népszavazási eredmény országosan összesített adatainak köréről szóló 9/2016. (VI. 28.) IM rendelet módosítása

6. § Az országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a népszavazási eredmény országosan összesített adatainak köréről szóló 9/2016. (VI. 28.) IM rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésében a „kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselő vagy állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselő” szövegrész helyébe az „állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselő” szöveg lép.

7. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére