• Tartalom
Oldalmenü

23/2016. (VII. 8.) MNB rendelet

a „Szent Márton” ezüst emlékérme kibocsátásáról

2016.07.09.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Szent Márton születésének 1700. évfordulója alkalmából – „Szent Márton” megnevezéssel 10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2016. július 9.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 24 gramm, átmérője 37 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján, körvonal által határolt középmezőben egy Szombathelyen feltárt ókeresztény lámpafüggesztő ábrázolása látható. Az emlékérme szélén, felső köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat, alsó köriratban a „10 000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. A felső és az alsó köriratot bal oldalon a „BP.” verdejel, jobb oldalon a „2016” verési évszám választja el egymástól. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben – ólomüvegablakot megjelenítő keretben – Szent Márton köpenymegosztási jelenetének ábrázolása látható. Az ábrázolás alsó szélén Lebó Ferenc tervezőművész mesterjegye található. Az emlékérme szélén, köriratban a „SZENT MÁRTON SZÜLETÉSÉNEK 1700. ÉVFORDULÓJA” felirat olvasható, lent egy díszítő motívum látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. § Ez a rendelet 2016. július 9-én lép hatályba.

1. melléklet a 23/2016. (VII. 8.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 23/2016. (VII. 8.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: