• Tartalom

239/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet

239/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet

a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról1

2019.12.28.

A Kormány a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdés a) és c)–i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–18. §2

19. § (1)–(3)3

(4)4

20–21. §5

22. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2016. augusztus 20-án lép hatályba.

(2)6

23. § (1) A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

(2) Ez a rendelet

a) a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a tasakban forgalmazott cigarettadohányon elhelyezendő általános figyelmeztetés és tájékoztatás pontos elhelyezéséről szóló, 2015. szeptember 24-i 2015/1735 bizottsági végrehajtási határozatnak,

c) az elektronikus cigarettákra és az utántöltő flakonokra vonatkozó értesítések közös formátumának meghatározásáról szóló, 2015. november 24-i 2015/2183 bizottsági végrehajtási határozatnak,

d) a dohánytermékekre vonatkozó információk benyújtása és nyilvános hozzáférhetővé tétele céljából alkalmazandó formátum meghatározásáról szóló, 2015. november 25-i 2015/2186 bizottsági végrehajtási határozatnak, és

e) az elektronikus cigaretták utántöltési mechanizmusára vonatkozó műszaki szabványokról szóló, 2016. április 14-i 2016/586 bizottsági végrehajtási határozatnak

való megfelelést szolgálja.

1–3. melléklet a 239/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelethez7

4. melléklet a 239/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelethez8

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. december 29. napjával.

2

Az 1–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 19. § (1)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 19. § (4) bekezdése a 333/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. §-a alapján nem lép hatályba.

5

A 20–21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 22. § (2) bekezdése a 333/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. §-a alapján hatályát vesztette.

7

Az 1–3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 4. melléklet a 333/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. §-a alapján nem lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére