• Tartalom

24/2016. (IV. 8.) FM rendelet

24/2016. (IV. 8.) FM rendelet

egyes szaporítóanyagok előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó rendeletek módosításáról1

2016.07.01.

Az 1. alcím tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés a) és b) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés c) és f) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés d) és e) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosítása

1–6. §2

7. § (1)3

(2) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 30. §-a a következő 30. ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja:)

„30. a Bizottság 2015/1168/EU végrehajtási irányelve (2015. július 15.) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez és a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket megállapító 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról.”

8–9. §4

10. § Hatályát veszti a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet

a)–d)5

e) 10. számú melléklet II. részében foglalt táblázat 25. sora,

f) 11. számú melléklet II. részében foglalt táblázat 1., 4. és 6. sora,

g)6

2. A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosítása

11–25. §7

3. A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosítása

26–34. §8

4. Záró rendelkezések

35. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

36. § Ez a rendelet

a) a 2002/56/EK tanácsi irányelv I. és II. mellékletének a vetőburgonyára és a vetőburgonya-tételekre vonatkozó minimális feltételek tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. december 17-i, 2013/63/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek,

b) az elit és a minősített vetőburgonya uniós osztályai, valamint az ezekre az osztályokra vonatkozó feltételek és megnevezések meghatározásáról szóló, 2014. február 6-i 2014/20/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek,

c) a szuperelit vetőburgonyára vonatkozó minimális feltételek és uniós osztályok meghatározásáról szóló, 2014. február 6-i 2014/21/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek,

d) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez és a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket megállapító 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról szóló, 2004. december 4-i 2014/105/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek, valamint

e) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez és a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket megállapító 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. július 15-i 2015/1168/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 24/2016. (IV. 8.) FM rendelethez9

1. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:8 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(C
CPVO előírás)

(8.)

TP 7/2 rev., 2015.3.11

2. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat a következő 9/a. sorral egészül ki:

 

(A
Tudományos név

B
Közismert elnevezés

C
CPVO előírás)

„9/a.

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Karórépa

TP 89/1, 2015.3.11.”

3-9.

2. melléklet a 24/2016. (IV. 8.) FM rendelethez10

1. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:6 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(C
CPVO előírás)

(6.)

TP 198/2, 2015.3.11.

2. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat a következő 10/a. sorral egészül ki:

 

(A
Tudományos név

B
Közismert elnevezés

C
CPVO előírás)

„10/a.

Beta vulgaris L.

Mángold

TP 106/1, 2015.3.11.”

3-5.
6. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat a következő 24/a. sorral egészül ki:

 

(A
Tudományos név

B
Közismert elnevezés

C
CPVO előírás)

„24/a.

Cucurbita maxima Duchesne

Sütőtök

TP 155/1, 2015.3.11.”

7-9.
10. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:34 mezője helyébe
a következő mező lép:

 

(C
CPVO előírás)

(34.)

TP 7/2 rev., 2015.3.11.

11.
12. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:35 mezője helyébe
a következő mező lép:

 

(C

CPVO előírás)

(35.)

TP 64/2 rev., 2015.3.11.

13. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat a következő 35/a. sorral egészül ki:

 

(A
Tudományos név

B
Közismert elnevezés

C
CPVO előírás)

„35/a.

Scorzonera hispanica L.

Feketegyökér

TP 116/1, 2015.3.11.”

14-15.

3–6. melléklet a 24/2016. (IV. 8.) FM rendelethez11

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. július 2. napjával.

2

Az 1–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 7. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 8–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 10. § a)–d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 10. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 11–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 26–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 1. melléklet 3–9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 2. melléklet 3–5.,7–9., 11., 14–15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 3–6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére