• Tartalom
Oldalmenü

25/2016. (VII. 13.) MNB rendelet

a „Zsigmond aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról

2016.07.14.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a Zsigmond király által kibocsátott aranyforint emlékére – „Zsigmond aranyforintja” megnevezéssel 50 000 forintos címletű arany emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2016. július 14.

2. § (1) Az emlékérme 986 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 3,491 gramm, átmérője 20 mm, széle sima.

(2) Az emlékérme előlapjának szélén, felső köriratban a „MAGYARORSZÁG”, alsó köriratban – egymástól ponttal elválasztva – az „50 000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. A felső és az alsó köriratot bal oldalon, középen a „2016” verési évszám, jobb oldalon, középen a „BP.” verdejel választja el. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. A gyöngysor-szegéllyel határolt középmezőben egy Zsigmond király által kibocsátott aranyforint előlapja alapján készült érmeábrázolás látható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapjának szélén, felső köriratban a „ZSIGMOND ⋅ 1387–1437”, alsó köriratban az „ARANYFORINTJA” felirat olvasható. A felső és az alsó köriratot bal oldalon, középen egy pont, jobb oldalon, középen Soltra E. Tamás tervezőművész mesterjegye választja el. A körvonallal határolt középmezőben egy Zsigmond király által kibocsátott aranyforint hátlapjának ábrázolása látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 2000 darab készíthető.

4. § Ez a rendelet 2016. július 14-én lép hatályba.

1. melléklet a 25/2016. (VII. 13.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 25/2016. (VII. 13.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: