• Tartalom

25/2016. (X. 6.) ORFK utasítás

25/2016. (X. 6.) ORFK utasítás

egyes ORFK utasításoknak a szervezeti változásokkal kapcsolatos módosításáról1

2016.10.07.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a szervezeti változásokkal összefüggésben az egyes ORFK utasítások módosítására kiadom az alábbi utasítást:
1. A Magyar Köztársaság Rendőrsége Lövészeti Szakutasításának kiadásáról szóló 23/1997. (XI. 27.)
ORFK utasítás módosítása
1. A Magyar Köztársaság Rendőrsége Lövészeti Szakutasításának kiadásáról szóló 23/1997. (XI. 27.) ORFK utasítás 10. pontjában az „az ORFK Személyügyi Főigazgatóság vezetőjéhez” szövegrész helyébe az „a személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyetteshez” szöveg lép.
2. A Rendőrség internetes honlapja és intranet-hálózata működtetéséről, valamint az internet rendőrségi igénybevételének szabályairól szóló 3/2006. (II. 23.) ORFK utasítás módosítása
2. A Rendőrség internetes honlapja és intranet-hálózata működtetéséről, valamint az internet rendőrségi igénybevételének szabályairól szóló 3/2006. (II. 23.) ORFK utasítás 3. pont w) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Értelmező rendelkezések:)
w) az országos rendőrfőkapitány közvetlen alárendeltségébe tartozó szervek: az ORFK főigazgatóságai, a Titkársági Főosztály, a Hivatal, az Ellenőrzési Szolgálat, a Kommunikációs Szolgálat, a Költségvetési Ellenőrzési Iroda, a Készenléti Rendőrség, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ, a Nemzetközi Oktatási Központ, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság.”
3. Az Országos Rendőr-főkapitányság állománya nyílt paranccsal, illetve megbízólevéllel történő ellátásának és alkalmazásának rendjéről szóló 8/2006. (V. 30.) ORFK utasítás módosítása
3. Az Országos Rendőr-főkapitányság állománya nyílt paranccsal, illetve megbízólevéllel történő ellátásának és alkalmazásának rendjéről szóló 8/2006. (V. 30.) ORFK utasítás 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. Az országos rendőrfőkapitányon túl a hatáskörébe tartozó központi szakmai irányítás érdekében nyílt parancs, illetve a megbízólevél kiadására jogosult:
a) az országos rendőrfőkapitány helyettesei;
b) az ORFK Ellenőrzési Szolgálat vezetője;
c) az ORFK Személyügyi Főigazgatóság Humánigazgatási Szolgálat vezetője;
d) az ORFK Hivatal vezetője;
e) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatója;
f) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ igazgatója;
g) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ igazgatója;
h) a Nemzetközi Oktatási Központ igazgatója;
i) a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet igazgatója.”
4. A Rendőrség Normaalkotási Szabályzatáról szóló 23/2006. (XII. 29.) ORFK utasítás módosítása
4. A Rendőrség Normaalkotási Szabályzatáról szóló 23/2006. (XII. 29.) ORFK utasítás 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Jelen utasítás (a továbbiakban: utasítás) hatálya kiterjed:]
b) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra, a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra és a Nemzetközi Oktatási Központra (a továbbiakban együtt: területi szervek);”
5. A Rendőrség Normaalkotási Szabályzatáról szóló 23/2006. (XII. 29.) ORFK utasítás 63. pontjában az „ORFK Humánigazgatási Szolgálat” szövegrész helyébe az „ORFK Személyügyi Főigazgatóság Humánigazgatási Szolgálat” szöveg lép.
5. A Rendőrség Védőoltási Szabályzatáról szóló 47/2007. (OT 30.) ORFK utasítás módosítása
6. A Rendőrség Védőoltási Szabályzatáról szóló 47/2007. (OT 30.) ORFK utasítás 1. számú melléklet 11. pontjában az „ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi és Pszichológiai Osztálya” szövegrész helyébe az „ORFK Személyügyi Főigazgatóság Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály” szöveg lép.
6. A rendőrségi gépjárművek megkülönböztető jelzéseinek használatáról, valamint a gépjárművezetők pszichológiai alkalmassági vizsgálatáról szóló 63/2007. (OT 34.) ORFK utasítás módosítása
7. A rendőrségi gépjárművek megkülönböztető jelzéseinek használatáról, valamint a gépjárművezetők pszichológiai alkalmassági vizsgálatáról szóló 63/2007. (OT 34.) ORFK utasítás
a) 19. pontjában az „Az ORFK Humánigazgatási Szolgálat Fegyelmi Osztály” szövegrész helyébe az „Az ORFK Személyügyi Főigazgatóság Humánigazgatási Szolgálat Fegyelmi Osztály”;
b) 38. pontjában az „az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője” szövegrész helyébe az „a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ igazgatója”
szöveg lép.
7. A Rendőrség köztisztviselői, közalkalmazotti státuszain önkormányzati finanszírozással történő foglalkoztatás eljárási szabályairól szóló 2/2008. (OT 3.) ORFK utasítás módosítása
8. A Rendőrség köztisztviselői, közalkalmazotti státuszain önkormányzati finanszírozással történő foglalkoztatás eljárási szabályairól szóló 2/2008. (OT 3.) ORFK utasítás
a) 6. pontjában az „az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetőjének” szövegrész helyébe az „a személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettesnek (a továbbiakban: ORFK személyügyi főigazgatója)”;
b) 7. pontjában az „ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője” szövegrészek helyébe az „ORFK személyügyi főigazgatója”, valamint az „az ORFK Gazdasági Főigazgatóság vezetőjének” szövegrész helyébe az „a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettesnek”;
c) 8. pontjában az „ORFK Humánigazgatási Szolgálatán” szövegrész helyébe az „ORFK Személyügyi Főigazgatóságon”
szöveg lép.
8. A Nemzeti Influenza Pandémiás Terv rendőri feladatainak végrehajtására szóló 19/2008. (OT 11.)
ORFK utasítás módosítása
9. A Nemzeti Influenza Pandémiás Terv rendőri feladatainak végrehajtására szóló 19/2008. (OT 11.) ORFK utasítás
a) 2. pontjában az „ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály vezetőjével” szövegrész helyébe az „ORFK Személyügyi Főigazgatóság Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály vezetőjével”;
b) 5. pont f) alpontjában az „ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztálya” szövegrész helyébe az „ORFK Személyügyi Főigazgatóság Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztálya”;
c) 5. pont h) alpontjában az „ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály vezetője” szövegrész helyébe az „ORFK Személyügyi Főigazgatóság Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály vezetője”
szöveg lép.
9. A hőségriadó elrendelésekor a Rendőrség személyi állománya, a rendőrségi épületekben tartózkodó ügyfelek és a rendőrhatósági eljárás alá vont személyek hőség okozta egészségkárosodásának megelőzése érdekében végrehajtandó intézkedésekről szóló 30/2008. (OT 16.) ORFK utasítás módosítása
10. A hőségriadó elrendelésekor a Rendőrség személyi állománya, a rendőrségi épületekben tartózkodó ügyfelek és a rendőrhatósági eljárás alá vont személyek hőség okozta egészségkárosodásának megelőzése érdekében végrehajtandó intézkedésekről szóló 30/2008. (OT 16.) ORFK utasítás 28. pontjában az „ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi és Pszichológiai Osztály” szövegrész helyébe az „ORFK Személyügyi Főigazgatóság Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály” szöveg lép.
10. A Rendőrség személyi állománya lövedékálló védőmellényének használatáról szóló 34/2008. (OT 18.) ORFK utasítás módosítása
11. A Rendőrség személyi állománya lövedékálló védőmellényének használatáról szóló 34/2008. (OT 18.) ORFK utasítás 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az utasítás hatálya kiterjed az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK), a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra, a Nemzetközi Oktatási Központra, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra, a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre (a továbbiakban együtt: rendőri szervek).”
11. A „Tiszteletbeli rendőr” cím alapításáról szóló 18/2009. (OT 11.) ORFK utasítás módosítása
12. A „Tiszteletbeli rendőr” cím alapításáról szóló 18/2009. (OT 11.) ORFK utasítás 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. A Bizottság tagjai:
a) az országos rendőrfőkapitány-helyettesek;
b) az ORFK Kommunikációs Szolgálat vezetője.”
12. A közbiztonságra veszélyes helyzetek kezelésével összefüggő rendőrségi tárgyalási feladatokról szóló 32/2009. (OT 17.) ORFK utasítás módosítása
13. A közbiztonságra veszélyes helyzetek kezelésével összefüggő rendőrségi tárgyalási feladatokról szóló 32/2009. (OT 17.) ORFK utasítás 21. pontjában az „ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi és Pszichológiai Osztályának” szövegrész helyébe az „ORFK Személyügyi Főigazgatóság Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály” szöveg lép.
13. A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható ideiglenes megelőző távoltartás rendőrségi feladatainak végrehajtásáról szóló 37/2009. (OT 22.) ORFK utasítás módosítása
14. A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható ideiglenes megelőző távoltartás rendőrségi feladatainak végrehajtásáról szóló 37/2009. (OT 22.) ORFK utasítás
a) 1. pontjában a „Készenléti Rendőrségre” szövegrész helyébe a „Készenléti Rendőrségre, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra”;
b) 22. pontjában az „Az ORFK Humánigazgatási Szolgálat” szövegrész helyébe az „A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ igazgatója”, az „az ORFK rendészeti és bűnügyi főigazgatójával” szövegrész helyébe az „a rendészeti és a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettessel”;
c) 24. pontjában az „az ORFK rendészeti, valamint bűnügyi főigazgatója” szövegrész helyébe az „a rendészeti és a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes”
szöveg lép.
14. A cigány származású fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében a Rendőrség által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a rendőri szervek ezzel kapcsolatos feladatairól szóló
1/2010. (OT 1.) ORFK utasítás módosítása
15. A cigány származású fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében a Rendőrség által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a rendőri szervek ezzel kapcsolatos feladatairól szóló 1/2010. (OT 1.) ORFK utasítás 26. pontjában az „az országos rendőrfőkapitány” szövegrész helyébe az „a személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes”, az „az ORFK Humánigazgatási Szolgálat” szövegrész helyébe az „az ORFK Személyügyi Főigazgatóság Humánigazgatási Szolgálat” szöveg lép.
15. Az ideiglenes külföldi kiküldetéssel összefüggésben felmerülő kiadások kincstári kártyával történő finanszírozásának szabályairól szóló 14/2010. (OT 8.) ORFK utasítás módosítása
16. Az ideiglenes külföldi kiküldetéssel összefüggésben felmerülő kiadások kincstári kártyával történő finanszírozásának szabályairól szóló 14/2010. (OT 8.) ORFK utasítás 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Az ideiglenes külföldi kiküldetéseknél (a továbbiakban: kiküldetés) felmerülő kiadások finanszírozása érdekében VIP aranykártya a Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóságon (a továbbiakban: KR KIG) keresztül biztosítható:
a) az országos rendőrfőkapitány;
b) a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes;
c) a műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes;
d) a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes;
e) a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes;
f) a személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes;
g) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ igazgatója
részére.”
17. Az ideiglenes külföldi kiküldetéssel összefüggésben felmerülő kiadások kincstári kártyával történő finanszírozásának szabályairól szóló 14/2010. (OT 8.) ORFK utasítás 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. A 2. pontba nem tartozó költségvetési szervek gazdasági szervezetein keresztül VIP aranykártya – döntéstől függően –
a) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ igazgatója;
b) a Nemzetközi Oktatási Központ igazgatója;
c) a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet igazgatója;
d) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatója;
e) a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetője;
f) a megyei rendőr-főkapitányság vezetője
számára biztosítható.”
18. Az ideiglenes külföldi kiküldetéssel összefüggésben felmerülő kiadások kincstári kártyával történő finanszírozásának szabályairól szóló 14/2010. (OT 8.) ORFK utasítás 3. pontjában a „KR GI GEK-en” szövegrész helyébe a „KR KIG-en” szöveg lép.
19. Az ideiglenes külföldi kiküldetéssel összefüggésben felmerülő kiadások kincstári kártyával történő finanszírozásának szabályairól szóló 14/2010. (OT 8.) ORFK utasítás
a) 15. pontjában a „KR GI GEK” szövegrész helyébe a „KR KIG”;
b) 18. pontjában a „KR GI GEK” szövegrészek helyébe a „KR KIG”;
c) 1. mellékletében „KR GI GEK” szövegrészek helyébe a „KR KIG”
szöveg lép.
16. A rendőrségi fogdák, az őrzött szállások és a határrendészeti kirendeltségek előállító helyiségeinek
AIDS ellen védő egységfelszereléssel történő ellátásáról szóló 18/2010. (OT 9.) ORFK utasítás módosítása
20. A rendőrségi fogdák, az őrzött szállások és a határrendészeti kirendeltségek előállító helyiségeinek AIDS ellen védő egységfelszereléssel történő ellátásáról szóló 18/2010. (OT 9.) ORFK utasítás 10. pontjában az „ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi és Pszichológiai Osztályához” szövegrész helyébe az „ORFK Személyügyi Főigazgatóság Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztályhoz” szöveg lép.
17. A kényszerítő eszközök rendszeresítési, illetve alkalmazásba vételi eljárásának részletszabályairól szóló 19/2010. (OT 9.) ORFK utasítás módosítása
21. A kényszerítő eszközök rendszeresítési, illetve alkalmazásba vételi eljárásának részletszabályairól szóló 19/2010. (OT 9.) ORFK utasítás 14. pontjában az „az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője” szövegrész helyébe az „a személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes” szöveg lép.
18. A Rendőrség bűnmegelőzési tevékenységéről szóló 20/2010. (OT 10.) ORFK utasítás módosítása
22. A Rendőrség bűnmegelőzési tevékenységéről szóló 20/2010. (OT 10.) ORFK utasítás 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az utasítás hatálya kiterjed az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK), a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra, a Nemzetközi Oktatási Központra, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra, a rendőrkapitányságokra és határrendészeti kirendeltségekre.”
19. Az Európa Tanács Kínzásellenes Bizottsága (CPT) ajánlásainak végrehajtásáról szóló 22/2010. (OT 10.) ORFK utasítás módosítása
23. Az Európa Tanács Kínzásellenes Bizottsága (CPT) ajánlásainak végrehajtásáról szóló 22/2010. (OT 10.) ORFK utasítás 15. pontjában az „ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi és Pszichológiai Osztályát” szövegrész helyébe az „ORFK Személyügyi Főigazgatóság Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztályt” szöveg lép.
20. Az ittasság ellenőrzéséről szóló 27/2010. (OT 14.) ORFK utasítás módosítása
24. Az ittasság ellenőrzéséről szóló 27/2010. (OT 14.) ORFK utasítás 37. pontjában az „Az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője” szövegrész helyébe az „A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ igazgatója” szöveg lép.
21. A Rendőrség vezetői állománya, valamint az orvosok és pszichológusok egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálatának rendjéről szóló 40/2010. (OT 23.) ORFK utasítás módosítása
25. A Rendőrség vezetői állománya, valamint az orvosok és pszichológusok egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálatának rendjéről szóló 40/2010. (OT 23.) ORFK utasítás 2. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az utasítás személyi hatálya az 1. pontban meghatározott szervek állományába tartozó, alábbi személyekre terjed ki:)
b) a Készenléti Rendőrség, a Repülőtéri Rendőri Igazgatóság, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, a Nemzetközi Oktatási Központ vonatkozásában a parancsnokra, az igazgatóra, a parancsnokhelyettesekre, az igazgatóhelyettesekre, a főosztályvezetőkre, valamint a velük azonos jogállású vezetőkre és helyetteseikre, az osztályvezetőkre és a velük azonos jogállású vezetőkre, az orvosokra és a pszichológusokra;”
26. A Rendőrség vezetői állománya, valamint az orvosok és pszichológusok egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálatának rendjéről szóló 40/2010. (OT 23.) ORFK utasítás
a) 3. pontjában az „ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi és Pszichológiai Osztály (a továbbiakban: ORFK EPO)” szövegrész helyébe az „ORFK Személyügyi Főigazgatóság Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály (a továbbiakban: ORFK ESZHF)”;
b) 3., 5., 7., 8., 9. és 11. pontjában az „ORFK EPO” szövegrész helyébe az „ORFK ESZHF”;
c) 12. és 13. pontjában az „Az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője” szövegrész helyébe az „A személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes”
szöveg lép.
22. A beosztáshoz szükséges fizikai alkalmasság ellenőrzéséről szóló 43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás módosítása
27. A beosztáshoz szükséges fizikai alkalmasság ellenőrzéséről szóló 43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. A felmérést és az eredmények rögzítését állományuk vonatkozásában önállóan hajtják végre:
a) a Készenléti Rendőrség;
b) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság;
c) a ROKK;
d) a Nemzetközi Oktatási Központ;
e) a Budapesti Rendőr-főkapitányság;
f) a megyei rendőr-főkapitányságok.”
28. A beosztáshoz szükséges fizikai alkalmasság ellenőrzéséről szóló 43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás
a) 7. pont a) alpontjában a „Humánigazgatási Szolgálat” szövegrész helyébe a „Személyügyi Főigazgatóság”;
b) 25. pontjában az „ORFK Humánigazgatási Szolgálat (a továbbiakban: ORFK HSZ)” szövegrész helyébe az „ORFK Személyügyi Főigazgatóság Humánigazgatási Szolgálat”
szöveg lép.
23. A Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer egységes és kötelező használatáról, jogosultsági rendjéről, az adatvédelem, valamint a rendszerfejlesztés előírásairól szóló 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasítás módosítása
29. A Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer egységes és kötelező használatáról, jogosultsági rendjéről, az adatvédelem, valamint a rendszerfejlesztés előírásairól szóló 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasítás 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az utasítás hatálya kiterjed:)
b) a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra, a Nemzetközi Oktatási Központra, valamint a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra (a továbbiakban együtt: területi szervek);”
24. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és a roma kisebbségi önkormányzatok közötti együttműködésről, kapcsolattartásról szóló 22/2011. (X. 21.) ORFK utasítás módosítása
30. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és a roma kisebbségi önkormányzatok közötti együttműködésről, kapcsolattartásról szóló 22/2011. (X. 21.) ORFK utasítás 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. A KKKM-et az ORFK Rendészeti Főigazgatóság kijelölt főosztályvezetője vezeti, tagjai:
a) az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság,
b) az ORFK Rendészeti Főigazgatóság,
c) az ORFK Személyügyi Főigazgatóság, valamint
d) az ORFK Kommunikációs Szolgálat
állományából kijelölt egy-egy személy.”
25. A multikulturális környezetben végrehajtott rendőri intézkedésekről szóló 27/2011. (XII. 30.) ORFK utasítás módosítása
31. A multikulturális környezetben végrehajtott rendőri intézkedésekről szóló 27/2011. (XII. 30.) ORFK utasítás 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Jelen utasítás (a továbbiakban: utasítás) hatálya kiterjed:
a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség) központi szervére;
b) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra, a Nemzeti Nyomozó Irodára, a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra;
c) a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre.”
32. A multikulturális környezetben végrehajtott rendőri intézkedésekről szóló 27/2011. (XII. 30.) ORFK utasítás 26. pontjában az „Az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője” szövegrész helyébe az „A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ igazgatója” szöveg lép.
26. Az Ellenőrzési Szabályzatról szóló 6/2012. (III. 9.) ORFK utasítás módosítása
33. Az Ellenőrzési Szabályzatról szóló 6/2012. (III. 9.) ORFK utasítás 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. A függetlenített ellenőrzési szervezet az adott szerv és az annak alárendelt szervek vonatkozásában végez rendőri-szakmai ellenőrzéseket. A Szolgálat által – a 10. pontban foglaltak figyelembevételével – végzett ellenőrzés kivételével az ezen szervezetek által végzett rendőri-szakmai ellenőrzések nem terjednek ki a Készenléti Rendőrség parancsnokára, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatójára, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet igazgatójára, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ igazgatójára, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ igazgatójára, a Nemzetközi Oktatási Központ igazgatójára, a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetőjére, a megyei rendőr-főkapitányságok vezetőire, továbbá a helyettesi feladatok vonatkozásában helyetteseikre, valamint a függetlenített ellenőrzési szervezet vezetőjére.”
34. Az Ellenőrzési Szabályzatról szóló 6/2012. (III. 9.) ORFK utasítás 151. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„151. A budapesti rendőrfőkapitány helyettesei, a megyei rendőrfőkapitányok helyettesei, a Készenléti Rendőrség parancsnokhelyettesei, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ igazgatóhelyettesei, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ igazgatóhelyettesei, a Nemzetközi Oktatási Központ igazgatóhelyettese, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatóhelyettesei, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet igazgatóhelyettesei, valamint az igazgatói beosztású vezetők ellenőrzését a Szolgálat vezetője által kijelölt osztályvezető részvételével kell végrehajtani.”
27. A Rendőrség munkavédelmi tevékenységének ellátásáról szóló 10/2012. (VI. 29.) ORFK utasítás módosítása
35. A Rendőrség munkavédelmi tevékenységének ellátásáról szóló 10/2012. (VI. 29.) ORFK utasítás
a) 6. pontjában az „az ORFK Humánigazgatási Szolgálata vezetőjének” szövegrész helyébe az „a személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes (a továbbiakban: ORFK személyügyi főigazgató)”;
b) 12. és 15. pontjában az „ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály” szövegrész helyébe az „ORFK Személyügyi Főigazgatóság Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály”;
c) 17. pontjában az „ORFK Humánigazgatási Szolgálatának vezetője” szövegrész helyébe az „ORFK személyügyi főigazgató”;
d) 2., 3. és 4. mellékletében az „ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője” szövegrész helyébe az „ORFK személyügyi főigazgató”
szöveg lép.
28. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagellátás biztosításáról és tartalékkészletének meghatározásáról szóló 16/2012. (VIII. 31.)
ORFK utasítás módosítása
36. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagellátás biztosításáról és tartalékkészletének meghatározásáról szóló 16/2012. (VIII. 31.) ORFK utasítás 1. pont n) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ezen utasítás vonatkozásában:)
n) területi szerv: a Készenléti Rendőrség, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, a Nemzetközi Oktatási Központ, valamint a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok;”
37. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagellátás biztosításáról és tartalékkészletének meghatározásáról szóló 16/2012. (VIII. 31.) ORFK utasítás 14. pontjában az „az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője” szövegrész helyébe az „a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ igazgatója”, az „az ORFK bűnügyi főigazgatójának és az ORFK rendészeti főigazgatójának” szövegrész helyébe az „a rendészeti és a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettesnek” szöveg lép.
38. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagellátás biztosításáról és tartalékkészletének meghatározásáról szóló 16/2012. (VIII. 31.) ORFK utasítás 2. mellékletében az „az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője” szövegrész helyébe az „a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ igazgatója” szöveg lép.
29. A gyermekmeghallgató szoba használatbavételéről, használatának rendjéről szóló 1/2013. (I. 8.)
ORFK utasítás módosítása
39. A gyermekmeghallgató szoba használatbavételéről, használatának rendjéről szóló 1/2013. (I. 8.) ORFK utasítás 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az utasítás hatálya kiterjed:
a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség) központi nyomozó hatóságára (a továbbiakban: ORFK);
b) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra;
c) a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodára (a továbbiakban: KR NNI);
d) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra (a továbbiakban: RRI);
[a b)–d) alpontban foglaltak a továbbiakban együtt: területi nyomozó hatóságok];
e) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra (a továbbiakban: ROKK);
f) a rendőrkapitányságokra (a továbbiakban: helyi nyomozó hatóságok).”
40. A gyermekmeghallgató szoba használatbavételéről, használatának rendjéről szóló 1/2013. (I. 8.) ORFK utasítás 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. A ROKK igazgatója – a rendészeti és bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettessel együttműködve – köteles intézkedni a területi nyomozó hatóság állományába tartozó mentorok oktatásának megszervezésére.”
41. A gyermekmeghallgató szoba használatbavételéről, használatának rendjéről szóló 1/2013. (I. 8.) ORFK utasítás 2. pont a) pont aa) alpontjában és 12. pont a) alpontjában az „az ORFK által” szövegrész helyébe az „a ROKK által” szöveg lép.
30. A médiatartalom-szolgáltatók részére adható tájékoztatás rendjéről szóló 10/2013. (III. 14.) ORFK utasítás módosítása
42. A médiatartalom-szolgáltatók részére adható tájékoztatás rendjéről szóló 10/2013. (III. 14.) ORFK utasítás 2. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az utasítás alkalmazásában)
a) budapesti székhelyű rendőri szervek: az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK), a Készenléti Rendőrség, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, a Nemzetközi Oktatási Központ, a Budapesti Rendőr-főkapitányság, valamint a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság;”
31. A fegyelemkezelő adatállománnyal kapcsolatos feladatokról szóló 11/2013. (III. 29.) ORFK utasítás módosítása
43. A fegyelemkezelő adatállománnyal kapcsolatos feladatokról szóló 11/2013. (III. 29.) ORFK utasítás 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A fegyelemkezelő adatállománnyal kapcsolatos feladatokról szóló utasítás (a továbbiakban: utasítás) hatálya kiterjed:]
b) a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra, a Nemzetközi Oktatási Központra, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra (a továbbiakban: területi szervek), valamint”
44. A fegyelemkezelő adatállománnyal kapcsolatos feladatokról szóló 11/2013. (III. 29.) ORFK utasítás
a) 3. pontjában az „ORFK Humánigazgatási Szolgálat” szövegrészek helyébe az „ORFK Személyügyi Főigazgatóság Humánigazgatási Szolgálat”;
b) 5. pontjában az „ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője” szövegrész helyébe az „ORFK Személyügyi Főigazgatóság Humánigazgatási Szolgálat vezetője”;
c) 12. pontjában az „ORFK Humánigazgatási Szolgálata” szövegrész helyébe az „ORFK Személyügyi Főigazgatóság Humánigazgatási Szolgálata”
szöveg lép.
32. A szolgálati lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és pirotechnikai eszközök tárolásának és biztonsági követelményeinek meghatározásáról, a lőfegyverek, lőszerek és fegyverzeti tartozékok kezelésének, nyilvántartásának, őrzésének és ellenőrzésének szabályozásáról szóló 13/2013. (IV. 11.) ORFK utasítás módosítása
45. A szolgálati lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és pirotechnikai eszközök tárolásának és biztonsági követelményeinek meghatározásáról, a lőfegyverek, lőszerek és fegyverzeti tartozékok kezelésének, nyilvántartásának, őrzésének és ellenőrzésének szabályozásáról szóló 13/2013. (IV. 11.) ORFK utasítás 1. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az utasítás (a továbbiakban: utasítás) hatálya kiterjed:]
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra, a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra, a Nemzetközi Oktatási Központra, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra, valamint a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre (a továbbiakban együtt: Rendőrség);”
46. A szolgálati lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és pirotechnikai eszközök tárolásának és biztonsági követelményeinek meghatározásáról, a lőfegyverek, lőszerek és fegyverzeti tartozékok kezelésének, nyilvántartásának, őrzésének és ellenőrzésének szabályozásáról szóló 13/2013. (IV. 11.) ORFK utasítás 119. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ellenőrzésre kötelezett:)
a) a Készenléti Rendőrség, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, a Nemzetközi Oktatási Központ és a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok szakmai irányításért felelős osztályainak ellenőrzésre kijelölt és nyílt paranccsal ellátott munkatársai az alárendelt rendőri szerveknél a teljes fegyverzettechnikai készletre, a szerv éves ellenőrzési tervében meghatározott időpontban, évente legalább egy esetben;”
33. A rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokról szóló 20/2013. (V. 17.) ORFK utasítás módosítása
47. A rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokról szóló 20/2013. (V. 17.) ORFK utasítás 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az utasítás hatálya kiterjed:)
b) a Készenléti Rendőrségre, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra, a Nemzetközi Oktatási Központra, valamint a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre (a továbbiakban: területi szervek),”
48. A rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokról szóló 20/2013. (V. 17.) ORFK utasítás 36. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„36. Az országos rendőrfőkapitány helyettesei
a) a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes (a továbbiakban: ORFK rendészeti főigazgatója) és a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes (a továbbiakban: ORFK bűnügy főigazgatója) a részére a 35. pont alapján megküldött megyei jelentések felhasználásával;
b) a Készenléti Rendőrség parancsnoka az irányítása alá tartozó szerv tevékenységével összefüggésben észlelt kockázatokról és mérséklésükre tett intézkedésükről;
c) a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes (a továbbiakban: ORFK gazdasági főigazgatója) a gazdasági szakszolgálatot érintő korrupciós helyzet értékeléséről és a kockázatokról;
d) a személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes (a továbbiakban: ORFK személyügyi főigazgatója) a humánigazgatási szakszolgálatot érintő korrupciós helyzet értékeléséről és a kockázatokról
éves jelentést készítenek a tárgyévet követő év február 25-éig.”
49. A rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokról szóló 20/2013. (V. 17.) ORFK utasítás 38. pont f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Munkabizottság tagjai:)
f) az ORFK személyügyi főigazgatója által kijelölt vezető;”
50. A rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokról szóló 20/2013. (V. 17.) ORFK utasítás 39. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Munkabizottság üléseire meg kell hívni:)
c) az ORFK személyügyi főigazgatója által kijelölt rendészeti szakközépiskola igazgatóját.”
34. A jelentési és felterjesztési rendről szóló 21/2013. (V. 17.) ORFK utasítás módosítása
51. A jelentési és felterjesztési rendről szóló 21/2013. (V. 17.) ORFK utasítás 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az utasítás hatálya kiterjed)
b) a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra, a Nemzetközi Oktatási Központra, valamint a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra, (a továbbiakban együtt: területi szervek);”
52. A jelentési és felterjesztési rendről szóló 21/2013. (V. 17.) ORFK utasítás 2. pontjában az „az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője” szövegrész helyébe az „a személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes” szöveg lép.
35. A belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról szóló 23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás módosítása
53. A belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról szóló 23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az utasítás hatálya kiterjed:)
b) a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra, a Nemzetközi Oktatási Központra, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra (a továbbiakban: területi szervek), valamint”
36. A minősítői jogkör átruházásáról, a minősített adat védelmével kapcsolatos szakirányítási tevékenységről, valamint a személyi és adminisztratív biztonsági intézkedések egységes alkalmazásáról szóló 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás módosítása
54. A minősítői jogkör átruházásáról, a minősített adat védelmével kapcsolatos szakirányítási tevékenységről, valamint a személyi és adminisztratív biztonsági intézkedések egységes alkalmazásáról szóló 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az utasítás hatálya kiterjed az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: Rendőrség) minősített adatot kezelő szerveire, így:]
b) a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra, a Nemzetközi Oktatási Központra, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra (a továbbiakban együtt: területi szervek), valamint”
55. A minősítői jogkör átruházásáról, a minősített adat védelmével kapcsolatos szakirányítási tevékenységről, valamint a személyi és adminisztratív biztonsági intézkedések egységes alkalmazásáról szóló 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás 4. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.) 4. § (2) és (3) bekezdéseiben meghatározottak alapján az országos rendőrfőkapitány minősítői jogköreit – átruházott jogkörben – az alábbi vezetők gyakorolják:]
a) „Szigorúan titkos!” minősítési szintig:
aa) az országos rendőrfőkapitány-helyettesek;
ab) a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatok körébe tartozó adatok esetében az ORFK biztonsági vezetője;”
56. A minősítői jogkör átruházásáról, a minősített adat védelmével kapcsolatos szakirányítási tevékenységről, valamint a személyi és adminisztratív biztonsági intézkedések egységes alkalmazásáról szóló 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás 6. pontjában a „kiemelt főreferens” szövegrész helyébe a „kiemelt főelőadó” szöveg lép.
37. Az alapvető jogok biztosa és helyettesei, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által végzett vizsgálatokkal kapcsolatos eljárásról szóló 29/2013. (VII. 5.) ORFK utasítás módosítása
57. Az alapvető jogok biztosa és helyettesei, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által végzett vizsgálatokkal kapcsolatos eljárásról szóló 29/2013. (VII. 5.) ORFK utasítás 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az utasítás hatálya kiterjed)
b) a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra, a Nemzetközi Oktatási Központra, valamint a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra;”
38. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tűzvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 31/2013. (VIII. 5.) ORFK utasítás módosítása
58. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tűzvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 31/2013. (VIII. 5.) ORFK utasítás 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. A tárgyévet követő év január 20. napjáig az ORFK Gazdasági Főigazgatóság részére:
a) a Készenléti Rendőrség parancsnoka;
b) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ igazgatója;
c) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ igazgatója;
d) a Nemzetközi Oktatási Központ igazgatója;
e) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatója;
f) a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet igazgatója;
g) a megyei rendőrfőkapitány;
h) Budapest rendőrfőkapitánya
megküldi az irányítása alatt álló szerv és az annak elhelyezésére szolgáló objektum – a Készenléti Rendőrség parancsnoka a RIK értékelésére is kiterjedő – tűzvédelmi helyzetéről szóló jelentését.”
39. A pályázatkezelés rendjéről szóló 38/2013. (X. 4.) ORFK utasítás módosítása
59. A pályázatkezelés rendjéről szóló 38/2013. (X. 4.) ORFK utasítás 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az utasítás hatálya kiterjed:)
b) a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra, a Nemzetközi Oktatási Központra, valamint a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra (a továbbiakban együtt: területi szervek).”
60. A pályázatkezelés rendjéről szóló 38/2013. (X. 4.) ORFK utasítás 28. pont b) alpontjában az „ORFK Humánigazgatási Szolgálat” szövegrész helyébe az „ORFK Személyügyi Főigazgatóság” szöveg lép.
40. Az Országos és a megyei (fővárosi) Törzs felállításáról, szervezeti felépítéséről, jelentő rendszerének működtetéséről szóló 43/2013. (XI. 8.) ORFK utasítás módosítása
61. Az Országos és a megyei (fővárosi) Törzs felállításáról, szervezeti felépítéséről, jelentő rendszerének működtetéséről szóló 43/2013. (XI. 8.) ORFK utasítás 36. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„36. Az országos rendőrfőkapitány-helyettesek, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok vezetői és az RRI igazgatója kötelesek a törzsvezetői és a törzsekbe beosztott állomány részére szervezett továbbképzésekre és vizsgáztatásokra a résztvevő állományt kijelölni, részvételüket biztosítani.”
62. Az Országos és a megyei (fővárosi) Törzs felállításáról, szervezeti felépítéséről, jelentő rendszerének működtetéséről szóló 43/2013. (XI. 8.) ORFK utasítás 11. pontjában az „Az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője” szövegrész helyébe az „Az ORFK személyügyi főigazgatója” szöveg lép.
41. Az intranethálózat működtetéséről, valamint az Internet és elektronikus levelezési rendszer rendőrségi igénybevételének szabályairól szóló 45/2013. (XI. 15.) ORFK utasítás módosítása
63. Az intranethálózat működtetéséről, valamint az Internet és elektronikus levelezési rendszer rendőrségi igénybevételének szabályairól szóló 45/2013. (XI. 15.) ORFK utasítás 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az utasítás hatálya kiterjed
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK);
b) a Készenléti Rendőrségre;
c) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra;
d) a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre;
e) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra;
f) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra;
g) a Nemzetközi Oktatási Központra;
h) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra;
i) a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre
(a továbbiakban együtt: rendőri szervek).”
64. Az intranethálózat működtetéséről, valamint az Internet és elektronikus levelezési rendszer rendőrségi igénybevételének szabályairól szóló 45/2013. (XI. 15.) ORFK utasítás 27. pontjában a „Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ kivételével” szövegrész helyébe a „Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ és a Nemzetközi Oktatási Központ kivételével” szöveg lép.
42. A kötelezettségvállalás, a pénzügyi és jogi ellenjegyzés, az utalványozás, az érvényesítés és a teljesítés igazolás rendjének meghatározásáról szóló 47/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás módosítása
65. A kötelezettségvállalás, a pénzügyi és jogi ellenjegyzés, az utalványozás, az érvényesítés és a teljesítés igazolás rendjének meghatározásáról szóló 47/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás 36. pont n)–o) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ORFK költségvetési előirányzatainak terhére vállalt kötelezettségek teljesítésének igazolására – állandó jelleggel, a kötelezettségvállalás meghatározott csoportjaihoz kapcsolódóan – jogosult:)
n) a személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes, valamint
o) az ORFK Személyügyi Főigazgatóság Humánigazgatási Szolgálat vezetője.”
66. A kötelezettségvállalás, a pénzügyi és jogi ellenjegyzés, az utalványozás, az érvényesítés és a teljesítés igazolás rendjének meghatározásáról szóló 47/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás 24. pont c) alpontjában az „az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője” szövegrész helyébe az „a személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes” szöveg lép.
43. A tudományos munkáról és az újítási szabályzatról szóló 48/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás módosítása
67. A tudományos munkáról és az újítási szabályzatról szóló 48/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. Az RTT koordinációs munkatársai:
a) a Készenléti Rendőrség;
b) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság;
c) a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet;
d) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ;
e) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ;
f) a Nemzetközi Oktatási Központ;
g) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok
állományából a szervek vezetőinek előzetes egyetértésével az RTT elnöke által felkért 1-1 fő (a továbbiakban: koordinációs munkatárs).”
68. A tudományos munkáról és az újítási szabályzatról szóló 48/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás 43. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„43. A Bíráló Bizottság állandó tagjai:
a) az országos rendőrfőkapitány-helyettesek képviselője;
b) az RTT képviselője.”
69. A tudományos munkáról és az újítási szabályzatról szóló 48/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás a következő 43/A. ponttal egészül ki:
„43/A. A Bíráló Bizottság további tagjait az ORFK Hivatalának vezetője kéri fel az újítási javaslat hasznosításával érintett szakterületek képviseletének biztosítása érdekében.”
70. A tudományos munkáról és az újítási szabályzatról szóló 48/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás
a) 18. pontjában az „Az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) Humánigazgatási Szolgálata” szövegrész helyébe az „A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ”;
b) 21. pontjában az „az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője” szövegrész helyébe az „a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ igazgatójának”
szöveg lép.
71. Hatályát veszti a tudományos munkáról és az újítási szabályzatról szóló 48/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás 15. pontja.
44. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tevékenység-irányítási központjai,
egyes rendőri szervek ügyeletei, valamint a segélyhívásokat fogadó központok egységes működéséről szóló 57/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosítása
72. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tevékenység-irányítási központjai, egyes rendőri szervek ügyeletei, valamint a segélyhívásokat fogadó központok egységes működéséről szóló 57/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az utasítás hatálya kiterjed:
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK);
b) a Készenléti Rendőrségre (a továbbiakban: KR);
c) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra (a továbbiakban: RRI);
d) a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre (a továbbiakban: BSZKI);
e) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra (a továbbiakban: NEBEK);
f) a Rendőrségi Oktatási Kiképző Központra (a továbbiakban: ROKK);
g) a Nemzetközi Oktatási Központra (a továbbiakban: NOK);
h) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra (a továbbiakban: MRFK);
i) a rendőrkapitányságokra és határrendészeti kirendeltségekre (a továbbiakban: HRK) [az i) alpontban foglaltak a továbbiakban együtt: helyi szervek].”
73. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tevékenység-irányítási központjai, egyes rendőri szervek ügyeletei, valamint a segélyhívásokat fogadó központok egységes működéséről szóló 57/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás 170. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„170. Az országos rendőrfőkapitány-helyettesek, az ORFK Titkársági Főosztály vezetője, az ORFK Ellenőrzési Szolgálat vezetője, az ORFK Hivatal vezetője, az ORFK Kommunikációs Szolgálat vezetője, az ORFK Költségvetési Ellenőrzési Iroda vezetője, a NEBEK igazgatója, a ROKK igazgatója, a NOK igazgatója, az RRI igazgatója és a rendőrfőkapitányok intézkednek annak érdekében, hogy az irányításuk alá tartozó szerv, szervezeti egység vagy elem legalább osztályvezetői beosztású vezetőinek elérhetőségeiről (szervezeti egység/elem, beosztás, név, rendfokozat, BM, városi, mobil telefonszám, EDR hívószám, e-mail cím) az ORFK Ügyeleti Főosztály elektronikus úton – az ugyeletifo.orfk@orfk.police.hu e-mail címen, Excel táblázat formájában – tájékoztatást kapjon.”
45. Az egyes eseményekkel kapcsolatos parancsnoki kivizsgálások szempontrendszeréről és jelentési rendjéről szóló 58/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosítása
74. Az egyes eseményekkel kapcsolatos parancsnoki kivizsgálások szempontrendszeréről és jelentési rendjéről szóló 58/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az utasítás hatálya kiterjed:
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK);
b) a Készenléti Rendőrségre;
c) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra;
d) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra;
e) a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre;
f) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra;
g) a Nemzetközi Oktatási Központra;
h) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra
[a b)–h) alpontok a továbbiakban együtt: területi szerv];
i) a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre (a továbbiakban együtt: helyi szerv).”
46. A Rendőrség Drogellenes Stratégiájáról szóló 4/2014. (II. 21.) ORFK utasítás módosítása
75. A Rendőrség Drogellenes Stratégiájáról szóló 4/2014. (II. 21.) ORFK utasítás
a) 9. pontjában az „Az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője” szövegrész helyébe az „A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ igazgatója”,
b) 17. pontjában az „ORFK Humánigazgatási Szolgálata” szövegrész helyébe az „ORFK Személyügyi Főigazgatóság Humánigazgatási Szolgálata”
szöveg lép.
47. Az Országos Rendőr-főkapitányság lakásbizottságáról szóló 10/2014. (IV. 14.) ORFK utasítás módosítása
76. Az Országos Rendőr-főkapitányság lakásbizottságáról szóló 10/2014. (IV. 14.) ORFK utasítás 7. pontja a következő e) alponttal egészül ki:
(A bizottságba)
e) az ORFK Személyügyi Főigazgatóság 4 tagot”
48. A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok elektronikus közzétételének szabályairól szóló
14/2014. (V. 23.) ORFK utasítás módosítása
77. A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok elektronikus közzétételének szabályairól szóló 14/2014. (V. 23.) ORFK utasítás 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az utasítás hatálya kiterjed:
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK);
b) a Készenléti Rendőrségre;
c) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra;
d) a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre;
e) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra;
f) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra;
g) a Nemzetközi Oktatási Központra;
h) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra
[a b)–h) alpontok a továbbiakban együtt: területi szerv];
i) a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre (a továbbiakban együtt: helyi szerv).”
49. A Rendőrség őrzött szállásainak szolgálati szabályzatáról és a menekültügyi őrzött befogadó központokban végrehajtandó rendőrségi feladatokról szóló 21/2014. (VII. 4.) ORFK utasítás módosítása
78. A Rendőrség őrzött szállásainak szolgálati szabályzatáról és a menekültügyi őrzött befogadó központokban végrehajtandó rendőrségi feladatokról szóló 21/2014. (VII. 4.) ORFK utasítás 121. pontjában az „ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály vezetője” szövegrész helyébe az „ORFK Személyügyi Főigazgatóság Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály vezetője” szöveg lép.
50. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv hivatásos állománya munka- és védőruházati ellátási normájáról szóló 43/2014. (XII. 23.) ORFK utasítás módosítása
79. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv hivatásos állománya munka- és védőruházati ellátási normájáról szóló 43/2014. (XII. 23.) ORFK utasítás 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az utasítás hatálya kiterjed
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra;
b) a Készenléti Rendőrségre;
c) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra;
d) a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre;
e) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra;
f) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra;
g) a Nemzetközi Oktatási Központra, valamint
h) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra
(a továbbiakban együtt: rendőri szerv).”
51. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya egyéni védőeszközzel való ellátásának biztosításáról szóló 44/2014. (XII. 23.) ORFK utasítás módosítása
80. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya egyéni védőeszközzel való ellátásának biztosításáról szóló 44/2014. (XII. 23.) ORFK utasítás 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az utasítás hatálya
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK);
b) a Készenléti Rendőrségre;
c) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra;
d) a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre;
e) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra;
f) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra;
g) a Nemzetközi Oktatási Központra;
h) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra
(a továbbiakban együtt: rendőri szerv)
terjed ki.”
52. A Hívásfogadó Központ munkavállalóinak Ruházati Szabályzatáról szóló 45/2014. (XII. 23.) ORFK utasítás módosítása
81. A Hívásfogadó Központ munkavállalóinak Ruházati Szabályzatáról szóló 45/2014. (XII. 23.) ORFK utasítás 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az utasítás hatálya kiterjed)
b) az Országos Rendőr-főkapitányság Személyügyi Főigazgatóságra;”
53. A Rendőrség közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési tevékenységének ellátásáról szóló 7/2015. (V. 11.) ORFK utasítás módosítása
82. A Rendőrség közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési tevékenységének ellátásáról szóló 7/2015. (V. 11.) ORFK utasítás
a) 1. melléklete helyébe az utasítás 1. melléklete;
b) 2. melléklete helyébe az utasítás 2. melléklete;
c) 3. melléklete helyébe az utasítás 3. melléklete;
d) 4. melléklete helyébe az utasítás 4. melléklete
lép.
54. A körzeti megbízotti szabályzatról szóló 26/2015. (XII. 9.) ORFK utasítás módosítása
83. A körzeti megbízotti szabályzatról szóló 26/2015. (XII. 9.) ORFK utasítás 104. pontjában az „az ORFK Humánigazgatási Szolgálatának (a továbbiakban: ORFK HISZ) szolgálatvezetője” szövegrész helyébe az „a személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes” szöveg lép.
55. Az európai uniós döntéshozatalban való részvétellel kapcsolatos rendőrségi szakértői tevékenységről szóló 27/2015. (XII. 12.) ORFK utasítás módosítása
84. Az európai uniós döntéshozatalban való részvétellel kapcsolatos rendőrségi szakértői tevékenységről szóló 27/2015. (XII. 12.) ORFK utasítás 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Ezen utasítás hatálya
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK);
b) a Készenléti Rendőrségre;
c) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra (a továbbiakban: NEBEK);
d) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra;
e) a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre;
f) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra;
g) a Nemzetközi Oktatási Központra (a továbbiakban: NOK) és
h) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra
terjed ki.”
85. Az európai uniós döntéshozatalban való részvétellel kapcsolatos rendőrségi szakértői tevékenységről szóló 27/2015. (XII. 12.) ORFK utasítás 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. A BM utasítás 1. melléklet 1. függelékében szereplő kijelölés alapján az „Europol Igazgatótanács alcsoport”, „CEPOL Vezetőtestülete alcsoport” és a „Frontex Igazgatótanács alcsoport” keretében folytatott koordinációs és együttműködési tevékenység ellátása a kijelölt Nemzeti Kapcsolattartási Pontok feladata. A Nemzeti Kapcsolattartási Pontok e tevékenységük ellátásához önálló, funkcionális elektronikus levélcímeket használnak.”
86. Az európai uniós döntéshozatalban való részvétellel kapcsolatos rendőrségi szakértői tevékenységről szóló 27/2015. (XII. 12.) ORFK utasítás a következő 9/A. ponttal egészül ki:
„9/A. A „CEPOL Vezetőtestülete alcsoportban” a Nemzeti Kapcsolattartási Pont a NOK.”
87. Az európai uniós döntéshozatalban való részvétellel kapcsolatos rendőrségi szakértői tevékenységről szóló 27/2015. (XII. 12.) ORFK utasítás 13. pont i) alpontjában az „ORFK Humánigazgatási Szolgálat” szövegrész helyébe az „ORFK Személyügyi Főigazgatóság” szöveg lép.
56. A belföldi reprezentációról szóló 1/2016. (I. 7.) ORFK utasítás módosítása
88. A belföldi reprezentációról szóló 1/2016. (I. 7.) ORFK utasítás 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Ezen utasítás szervi hatálya kiterjed:
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK);
b) a Készenléti Rendőrségre (a továbbiakban: KR);
c) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra (a továbbiakban: RRI);
d) a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre (a továbbiakban: BSZKI);
e) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra (a továbbiakban: NEBEK);
f) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra (a továbbiakban: ROKK);
g) a Nemzetközi Oktatási Központra (a továbbiakban: NOK);
h) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra;
i) a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre
[a továbbiakban az a)-i) alpontok együtt: költségvetési szerv].”
89. A belföldi reprezentációról szóló 1/2016. (I. 7.) ORFK utasítás 11. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A 2. melléklet szerinti mértékű költségnorma – a mindenkori költségvetés lehetőségeinek függvényében – túlléphető, amely a 3. melléklet szerinti igénybejelentő lapon kérelmezhető:)
b) a KR, valamint a NEBEK, a BSZKI, a ROKK és a NOK esetében a KR – gazdasági feladatokért felelős – igazgatójánál;”
90. A belföldi reprezentációról szóló 1/2016. (I. 7.) ORFK utasítás 1. melléklete helyébe az utasítás 5. melléklete lép.
91. A belföldi reprezentációról szóló 1/2016. (I. 7.) ORFK utasítás 2. melléklete helyébe az utasítás 6. melléklete lép.
57. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2016. évi választható béren kívüli juttatásának szabályozásáról szóló 4/2016. (III. 4.) ORFK utasítás módosítása
92. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2016. évi választható béren kívüli juttatásának szabályozásáról szóló 4/2016. (III. 4.) ORFK utasítás 17. pontjában az „ORFK Humánigazgatási Szolgálat” szövegrész helyébe az „ORFK Személyügyi Főigazgatóság Humánigazgatási Szolgálat” szöveg lép.
58. A Rendőrség gépjármű szabályzatáról szóló 10/2016. (IV. 25.) ORFK utasítás módosítása
93. A Rendőrség gépjármű szabályzatáról szóló 10/2016. (IV. 25.) ORFK utasítás 4. pontja a következő d) alponttal egészül ki:
(Nyilvántartási jegyzék vezetésére kötelezett:)
d) a Nemzetközi Oktatási Központ (a továbbiakban: NOK)”
59. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv készenlétbe helyezéséről, a különleges jogrend bevezetésére történő felkészülésének szabályairól, valamint személyi állományának értesítéséről szóló 17/2016. (VII. 29.) ORFK utasítás módosítása
94. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv készenlétbe helyezéséről, a különleges jogrend bevezetésére történő felkészülésének szabályairól, valamint személyi állományának értesítéséről szóló 17/2016. (VII. 29.) ORFK utasítás 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az utasítás hatálya kiterjed:)
b) a Készenléti Rendőrségre (a továbbiakban: KR), a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra (a továbbiakban: RRI), a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra (a továbbiakban: NEBEK), a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra (a továbbiakban: ROKK), a Nemzetközi Oktatási Központra (a továbbiakban: NOK), a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre (a továbbiakban: BSZKI), a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra (a továbbiakban együtt: területi szervek);”
95. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv készenlétbe helyezéséről, a különleges jogrend bevezetésére történő felkészülésének szabályairól, valamint személyi állományának értesítéséről szóló 17/2016. (VII. 29.) ORFK utasítás 40. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„40. Az utasításban meghatározott feladatok végrehajtása érdekében önálló értesítési tervet készítenek a személyi állományuk értesítésének végrehajtására:
a) az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság;
b) az ORFK Rendészeti Főigazgatóság;
c) az ORFK Gazdasági Főigazgatóság;
d) az ORFK Személyügyi Főigazgatóság;
e) az ORFK Ellenőrzési Szolgálat;
f) az ORFK Hivatal;
g) az ORFK Titkársági Főosztály;
h) az ORFK Kommunikációs Szolgálat;
i) az ORFK Költségvetési Ellenőrzési Iroda;
j) a területi szervek;
k) a helyi szervek.”
96. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv készenlétbe helyezéséről, a különleges jogrend bevezetésére történő felkészülésének szabályairól, valamint személyi állományának értesítéséről szóló 17/2016. (VII. 29.) ORFK utasítás 47. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendőri szervek értesítésének végrehajtása során az ORFK Főügyelet értesíti)
a) az ORFK főigazgatóságai, az ORFK Ellenőrzési Szolgálat, az ORFK Hivatal, az ORFK Titkársági Főosztály, az ORFK Kommunikációs Szolgálat, az ORFK Költségvetési Ellenőrzési Iroda, valamint a NEBEK, a ROKK, a NOK és a BSZKI értesítési feladataira kijelölt három-három munkatársát;”
97. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv készenlétbe helyezéséről, a különleges jogrend bevezetésére történő felkészülésének szabályairól, valamint személyi állományának értesítéséről szóló 17/2016. (VII. 29.) ORFK utasítás 83. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„83. Az alábbi szervek, szervezeti egységek, szervezeti elemek vezetői a vezetésük alá tartozó személyi állományból a védelmi igazgatási feladatok irányítása, felügyelete és ellenőrzése érdekében írásban egy-egy személyt (a továbbiakban: megbízott védelmi tiszt) jelölnek ki:
a) az ORFK főigazgatóságai;
b) a KR Költségvetési Igazgatóság;
c) a KR Különleges Szolgálatok Igazgatósága Állami Futárszolgálat;
d) az ORFK Ellenőrzési Szolgálat;
e) az ORFK Hivatal;
f) az ORFK Titkársági Főosztály;
g) az ORFK Kommunikációs Szolgálat;
h) az ORFK Költségvetési Ellenőrzési Iroda;
i) a NEBEK;
j) a ROKK;
k) a BSZKI;
l) a NOK;
m) a helyi szervek.”
98. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv készenlétbe helyezéséről, a különleges jogrend bevezetésére történő felkészülésének szabályairól, valamint személyi állományának értesítéséről szóló 17/2016. (VII. 29.) ORFK utasítás a következő 105/A. ponttal egészül ki:
„105/A. A 40. pontban meghatározott terveket a közvetlen felettes szerv vezetője hagyja jóvá.”
60. Záró rendelkezések
99. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
100. Ez az utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 25/2016. (X. 6.) ORFK utasításhoz

A Rendőrség által végrehajtandó közegészségügyi-járványügyi hatósági feladatok
és a közegészségügyi-járványügyi ellenőrzés ellátásáért felelős személyek

 

Felelős szerv

Felelős
szervezeti
elem

A szolgálat- ellátás/ munkavégzés helye

Felelős

Feladat

Ellenőrizendő szervek*

1.

ORFK

ORFK SZF

ORFK SZF ESZHF

Rendvédelmi tisztiorvos

KJHE

1. A Rendőrség az ORFK kivételével,

2. BM OKF,

3. Ogy. Ő.

KJE

1. ORFK,

2. Adyligeti RSZKI

a Rendőrség közegészségügyi főfelügyelője

KJHE

1. Rendőrség az ORFK kivételével,

2. BM OKF,

3. Ogy. Ő.

KJE

1. ORFK,

2. Adyligeti RSZKI

2.

Zala MRFK (Nagykanizsa)

Közegészségügyi-
járványügyi felügyelő

KJE

1. Zala MRFK,

2. Körmendi RSZKI

KJHE

1. Baranya MRFK,

2. Fejér MRFK,

3. Győr-Moson-Sopron MRFK,

4. Komárom-Esztergom MRFK,

5. Somogy MRFK,

6. Tolna MRFK,

7. Vas MRFK,

8. Veszprém MRFK,

9. Zala MRFK,

10. az e rovat 1–9. pontjaiban meghatározott szervek területén működő, a KR-hez tartozó szervezeti elemek,

11. BM OKF

3.

Békés MRFK (Békéscsaba)

Közegészségügyi-
járványügyi felügyelő

KJE

1. Békés MRFK,

2. Miskolci RSZKI,

3. Szegedi RSZKI

KJHE

1. Bács-Kiskun MRFK,

2. Békés MRFK,

3. Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK,

4. Csongrád MRFK,

5. Hajdú-Bihar MRFK,

6. Heves MRFK,

7. Jász-Nagykun-Szolnok MRFK,

8. Nógrád MRFK,

9. Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK,

10. az e rovat 1–9. pontjaiban meghatározott szervek területén működő, a KR-hez tartozó szervezeti elemek

4.

BRFK

HSZ Egészségügyi Osztály

BRFK (RIK)

Közegészségügyi-
járványügyi felügyelő

KJE

1. ORFK,

2. BRFK,

3. PMRFK,

4. ROKK,

5. NEBEK

KJHE

1. BSZKI,

2. KR Budapesten működő szervezeti elemei

5.

KR

HSZ EPO

KR központi objektuma

Közegészségügyi-
járványügyi felügyelő

KJE

1. KR,

2. NOK,

3. Ogy. Ő.

KJHE

1. BRFK,

2. PMRFK

* Rövidítések:

BM OKF: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

BRFK: Budapesti Rendőr-főkapitányság

BSZKI: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet

ESZHF: Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

HSZ: Humánigazgatási Szolgálat

HSZ EPO: Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi és Pszichológiai Osztály

KJE: Közegészségügyi-járványügyi ellenőrzés

KJHE: Közegészségügyi-járványügyi hatósági ellenőrzés

KR: Készenléti Rendőrség

MRFK: Megyei Rendőr-főkapitányság

NEBEK: Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ

NOK: Nemzetközi Oktatási Központ

Ogy. Ő.: Országgyűlési Őrség

ORFK: Országos Rendőr-főkapitányság

Rendőrség: általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv

RIK: Rendőrségi Igazgatási Központ

ROKK: Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ

RSZKI: Rendészeti Szakközépiskola

SZF: Személyügyi Főigazgatóság

2. melléklet a 25/2016. (X. 6.) ORFK utasításhoz

Szám:

Tárgy:

Ügyintéző:

JEGYZŐKÖNYV
HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS KERETÉBEN LEFOLYTATOTT HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSRŐL

Készült:

    

Helyszín:

    

Időpont:

    

A Rendvédelmi Közegészségügyi-járványügyi Szolgálat (a továbbiakban: Hatóság) részéről jelen vannak:

Név:      Beosztása:     

Név:      Beosztása:     

Név:      Beosztása:     

A hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen vannak:

Név:      Lakcím:      Beosztása:     

Név:      Lakcím:      Beosztása:     

Név:      Lakcím:      Beosztása:     

Tájékoztatás és figyelmeztetés:

A Hatóság munkatársa a helyszíni ellenőrzés kezdetén igazolta magát, és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 5. §-a értelmében tájékoztatta a hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen lévő személy(eke)t, hogy hatósági ellenőrzés keretében helyszíni ellenőrzés történik, valamint felhívta figyelmüket a jogaikra és kötelességeikre.

…………………………………………
a hatósági ellenőrzés alá vont szerv
képviseletében jelen levő személy

…………………………………………
a Hatóság részéről

Az ügyre vonatkozó lényeges megállapítások, a helyszíni ellenőrzés tapasztalatai, kérdésre adott válaszok, nyilatkozatok:

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

A hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen levő személy a jegyzőkönyv tartalmával kapcsolatban az alábbiakat nyilatkozta:

                

                

                

    

A hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen levő személy kijelenti, hogy a jegyzőkönyvben foglaltakat megismerte, megértette, és azok valódiságát aláírásával elismeri.

A hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen levő személy kijelenti, hogy a jegyzőkönyvet hangos felolvasás után jóváhagyólag írta alá.

A Hatóság képviselője a jegyzőkönyv egy példányát a hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen levő személynek átadta.

K. m. f.

…………………………………………
a hatósági ellenőrzés alá vont szerv
képviseletében jelen levő személy

…………………………………………
a Hatóság részéről

3. melléklet a 25/2016. (X. 6.) ORFK utasításhoz

Szám:

Tárgy: járványügyi helyszíni vizsgálat

Ügyintéző:

JEGYZŐKÖNYV
A JÁRVÁNYÜGYI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS KERETÉBEN LEFOLYTATOTT HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSRŐL

Készült:
………………………………………………………………………………………………………………………………
Helyszín:
………………………………………………………………………………………………………………………………
Időpont:
………………………………………………………………………………………………………………………………


A Rendvédelmi Közegészségügyi-járványügyi Szolgálat (a továbbiakban: Hatóság) részéről jelen vannak:
Név: ……………………………………………… Beosztása: ……………………………………………………………
Név: ……………………………………………… Beosztása: ……………………………………………………………
Név: ……………………………………………… Beosztása: ……………………………………………………………

A hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen vannak:
Név: …………………………………… Lakcím: ……………………………………… Beosztása: ……………………
Név: …………………………………… Lakcím: ……………………………………… Beosztása: ……………………
Név: …………………………………… Lakcím: ……………………………………… Beosztása: ……………………

Tájékoztatás és figyelmeztetés:

A Hatóság munkatársa a helyszíni ellenőrzés kezdetén igazolta magát, és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 5. §-a értelmében tájékoztatta a hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen lévő személy(eke)t, hogy hatósági ellenőrzés keretében helyszíni ellenőrzés történik, valamint felhívta figyelmüket a jogaikra és kötelességeikre.

…………………………………………
a hatósági ellenőrzés alá vont szerv
képviseletében jelen levő személy

…………………………………………
a Hatóság részéről

A hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen lévő személy(ek) tudomásul veszi(k), hogy:
1. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésének célja lehet a közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele.
2. Az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásról szóló 62/2003. (X. 27.) ESzCsM rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében bejelentést köteles tenni élelmiszer eredetű megbetegedésről, illetve ennek gyanújáról:
a) az azt először észlelő orvos;
b) a munkahely, intézmény, alkalmi közösség (tábor, kirándulócsoport stb.) vezetője, rendezvény szervezője, vendéglátás vagy turizmus keretében a vendégek ellátásáért felelős személy (a továbbiakban együtt: étkeztető), ha tudomására jut, hogy az általa biztosított, illetőleg szervezett étkeztetésben részt vevők között ilyen merül fel;
c) az élelmiszer-előállító, vendéglátó vagy élelmiszer-kereskedelmi tevékenységet végző jogi személy, természetes személy és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – beleértve az élelmiszer-importőrt is – (a továbbiakban együtt: előállító, illetőleg forgalmazó), ha tudomására jut, hogy az általa előállított, illetőleg forgalomba hozott élelmiszert fogyasztók körében ilyen merült fel.
3. A rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 4/2014. (I. 10.) Korm. rendelet
a) 3. § (1) bekezdése értelmében a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok, a rendőrkapitányságok, a határrendészeti kirendeltségek és az egyes feladatok ellátására létrehozott rendőri szervek vonatkozásában az országos rendőrfőkapitány – a Rendőrség rendvédelmi tisztiorvosa útján – elsőfokú közegészségügyi-járványügyi hatósági jogkört gyakorol;
b) 5. § (2) bekezdése szerint a Kormány a BM OKF vonatkozásában az elsőfokú közegészségügyi-járványügyi hatósági jogkör gyakorlójaként az országos rendőrfőkapitányt jelöli ki, aki hatósági jogkörét az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv rendvédelmi tisztiorvosa útján látja el;
c) 7. §-a szerint a Kormány az Országgyűlési Őrség vonatkozásában az elsőfokú közegészségügyi-járványügyi hatósági jogkör gyakorlójaként az országos rendőrfőkapitányt jelöli ki, aki hatósági jogkörét az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv rendvédelmi tisztiorvosa útján látja el.

…………………………………………
a hatósági ellenőrzés alá vont szerv
képviseletében jelen levő személy

…………………………………………
a Hatóság részéről

4. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 10.) BM rendelet értelmében a rendvédelmi tisztifőorvos jogosult feladatai végrehajtása érdekében természetes személytől, jogi személytől, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől a rendvédelmi közegészségügyi-járványügyi feladatkörbe tartozó, a rendvédelmi szervek személyi állományát érintő, személyes adatokat nem tartalmazó közegészségüggyel és járványüggyel összefüggő adatokat térítésmentesen megkérni [2. § (2) bekezdés g) pont], a helyszíni ellenőrzés során megállapított tényeket, hiányosságokat pedig ellenőrzési jegyzőkönyvben kell rögzíteni [5. § (4) bekezdés].
A hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen lévő személy aláírásával elismeri, hogy a tájékoztatóban, figyelemfelhívásban foglaltakat tudomásul vette:

 

…………………………………………

Az ügyre vonatkozó lényeges megállapítások, a helyszíni ellenőrzés tapasztalatai, kérdésre adott válaszok, nyilatkozatok:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
A hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen levő személy a jegyzőkönyv tartalmával kapcsolatban az alábbiakat nyilatkozta:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
A hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen levő személy kijelenti, hogy a jegyzőkönyvben foglaltakat megismerte, megértette, és azok valódiságát aláírásával elismeri.
A hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen levő személy kijelenti, hogy a jegyzőkönyvet hangos felolvasás után jóváhagyólag írta alá.
A Hatóság képviselője a jegyzőkönyv egy példányát a hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen levő személynek átadta.
K. m. f.

…………………………………………
a hatósági ellenőrzés alá vont szerv
képviseletében jelen levő személy

…………………………………………
a Hatóság részéről

Függelék járványügyi kivizsgáláshoz élelmiszer eredetű fertőzés esetén

Az élelmiszer-fertőzés, élelmiszer-mérgezés helye:

Sor-
szám

A betegek, illetve az élelmiszerből, ételből, italból fogyasztók

A tünetek, orvosi megjelenés

Neve

Címe

Születési
dátum

Elérhetősége/
telefon

Kezdete

Hány-
inger

Hányás

Has-
menés

Hasi
fájdalom

Véres
széklet

Láz
°C

1.

2.

4. melléklet a 25/2016. (X. 6.) ORFK utasításhoz

Szám: 29000/ – /20…… Ált.

Tárgy:
Hivatkozási szám:
Ügyintéző:
Telefon:
E-mail:

Határozat
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 10.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 5. és 6. §-ában foglaltak alapján (ellenőrzés helyszíne) 20…… év ……………… hó …… napján megtartott közegészségügyi-járványügyi helyszíni ellenőrzés eredményeként indított hatósági eljárás során (a kötelezett szerv megnevezése) az alábbiakra
kötelezem:
………………………………………………………………………………….…………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………
A végrehajtásért felelős:         
Teljesítési határidő:         
Határozatom ellen a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése, a 99. § (1) bekezdése és a 102. § (1) bekezdése, valamint a rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi- járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 4/2014. (I. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 8. §-a alapján a határozat közlésétől számított 15 napon belül a belügyminiszterhez címzett, a rendőrség rendvédelmi tisztiorvosához benyújtott fellebbezésnek van helye.
INDOKOLÁS
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet 2. §, 9. § és 12. § előírásai, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 53. §-a alapján a munkáltató kötelessége biztosítani az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit.
A hiányosságok jellegét és súlyát mérlegelve a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 10.) BM rendelet 6. §-ában foglaltak alapján hatósági eljárást indítottam, mely során kötelezem (a munkáltató megnevezése) mint munkáltatót a fent említett jogszabályok alapján a szükséges intézkedések megtételére.
Az ellenőrzés során, a helyszínen hatósági intézkedésre sor került/nem került sor.
(A hiányosságok megszüntetésének költségvonzatát figyelembe véve a hiányosságok teljesítési határidejére különböző dátumokat jelöltem meg.)
Hatásköröm és illetékességem a BM rendelet 5. § (5) bekezdése, illetve a 6. § (1) és (2) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése/5. § (2) bekezdése/7. §-ának2 rendelkezésein alapul.
Budapest, 20 …… év ………………………… hónap …… nap
Az országos rendőrfőkapitány nevében:

a Rendőrség rendvédelmi tisztiorvosa

5. melléklet a 25/2016. (X. 6.) ORFK utasításhoz

A belföldi reprezentáció részeként a vezetői reprezentáció felhasználására jogosultak köre,
valamint a reprezentációs keret összege
1. Az Országos Rendőr-főkapitányságnál:

a) országos rendőrfőkapitány

30 000 Ft/hó

b) bűnügyi, rendészeti, gazdasági, személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes

20 000 Ft/hó

c) szolgálatvezető, hivatalvezető, főosztályvezető, főtanácsadó (főkapitányi biztos)

4 500 Ft/hó

d) főosztályvezető-helyettes, irodavezető

3 500 Ft/hó

e) osztályvezető

2 500 Ft/hó

2. A területi szerveknél:

a) műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes

20 000 Ft/hó

b) rendőrfőkapitány, igazgató (RRI, BSZKI, NEBEK, ROKK, NOK)

4 500 Ft/hó

c) bűnügyi, rendészeti, gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes (MRFK, BRFK), igazgató (KR), igazgatóhelyettes (KR, RRI, BSZKI, NEBEK, ROKK, NOK), főosztályvezető, szolgálatvezető
(KR, BRFK), hivatalvezető (KR, BRFK)

3 500 Ft/hó

d) igazgatóhelyettes, főosztályvezető-helyettes, szolgálatvezető, hivatalvezető

2 500 Ft/hó

e) osztályvezető

1 500 Ft/hó

3. A helyi szerveknél:

a) kapitányságvezető, határrendészeti kirendeltségvezető

3 000 Ft/hó

6. melléklet a 25/2016. (X. 6.) ORFK utasításhoz

A rendezvényhez, egyéb rendezvényhez és a rendszeres vezetői értekezlethez kapcsolódó
fogadási és vendéglátási normák
1. Rendezvény (a költségvetési szerv éves rendezvénytervében felsorolt ünnepségek, rendezvények, valamint az éves feladattervében szereplő vezetői értekezletek):

a) ha az országos rendőrfőkapitány vagy helyettesei rendezik

3000 Ft/fő

b) ha az RRI igazgatója, a BSZKI igazgatója, a NEBEK igazgatója, a ROKK igazgatója, a NOK igazgatója, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság vezetője rendezi

2000 Ft/fő

2. Egyéb rendezvény:

a) az 1. pontban nem nevesített rendezvények

2000 Ft/fő

b) nyugdíjas-találkozóra meghívott rendőrségi nyugdíjasok és szolgálati járandóságban részülők után, évente egy alkalommal

2000 Ft/fő

c) sajtófogadás

600 Ft/fő

3. Rendszeres vezetői értekezlet:

a) ha az országos rendőrfőkapitány vagy helyettesei, az RRI igazgatója, a BSZKI igazgatója, a NEBEK igazgatója, a ROKK igazgatója, a NOK igazgatója, a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány tartja

600 Ft/fő

b) ha az a) alpont szerinti értekezlet egész napos és ebéddel egybekötött

1800 Ft/fő

1

Az utasítás a 100. pont alapján hatályát vesztette 2016. október 8. napjával.

2

A kívánt szövegrész szerepeltetendő!

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére