• Tartalom
Oldalmenü

26/2016. (VII. 13.) MNB rendelet

a szélfelirattal ellátott „Zsigmond aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról

2016.07.14.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a Zsigmond király által kibocsátott aranyforint emlékére – „Zsigmond aranyforintja” megnevezéssel 50 000 forintos címletű, szélfelirattal ellátott arany emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2016. július 14.

2. § (1) Az emlékérme a „Zsigmond aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról szóló 25/2016. (VII. 13.) MNB rendelettel kibocsátott emlékérme négyszeres súlyú, ún. piedfort változata, szélfelirattal ellátva.

(2) Az emlékérme 986 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 13,964 gramm, átmérője 20 mm.

(3) Az emlékérme előlapjának szélén, felső köriratban a „MAGYARORSZÁG”, alsó köriratban – egymástól ponttal elválasztva – az „50 000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. A felső és az alsó köriratot bal oldalon, középen a „2016” verési évszám, jobb oldalon, középen a „BP.” verdejel választja el. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. A gyöngysor-szegéllyel határolt középmezőben egy Zsigmond király által kibocsátott aranyforint előlapja alapján készült érmeábrázolás látható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az emlékérme hátlapjának szélén, felső köriratban a „ZSIGMOND ⋅ 1387–1437”, alsó köriratban az „ARANYFORINTJA” felirat olvasható. A felső és az alsó köriratot bal oldalon, középen egy pont, jobb oldalon, középen Soltra E. Tamás tervezőművész mesterjegye választja el. A körvonallal határolt középmezőben egy Zsigmond király által kibocsátott aranyforint hátlapjának ábrázolása látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Az emlékérme szélén a „+ SIGISMVNDI ⋅ D ⋅ G ⋅ R ⋅ VNGARIE” szélfelirat olvasható.

3. § Az emlékérméből 500 darab készíthető.

4. § Ez a rendelet 2016. július 14-én lép hatályba.

1. melléklet a 26/2016. (VII. 13.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 26/2016. (VII. 13.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: