• Tartalom

27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet

27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről1

2019.09.01.

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3., 5., 9–10., 12–13. pontjában megállapított feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el.

1. § (1) Az 1. melléklet tartalmazza az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó azon szakképesítések felsorolását, amelyek szakmai és vizsgakövetelményei a 2–5. mellékletben kerülnek kiadásra.

(2) A 2. melléklet határozza meg az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit.

(3) A 3. melléklet határozza meg a kultúráért és az oktatásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit.

(4) A 4. melléklet határozza meg a sportpolitikáért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit.

(5) Az 5. melléklet határozza meg a gyermekek és az ifjúság védelméért és a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit.

(6) A 6. melléklet tartalmazza az egyes szakmacsoportok tekintetében a szakképzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák felsorolását.

(7) A 7. melléklet tartalmazza az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendeletben [a továbbiakban: 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet], az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben [a továbbiakban: 1/2006. (II. 17.) OM rendelet], az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet], az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet] szereplő szakképesítésekre – külön jogszabályok alapján – megszerzett jogosultságok megfeleltetését.

2. § A 2–5. mellékletben kiadásra kerülő szakmai és vizsgakövetelményekben feltüntetett szakmai előképzettségen túl az adott szakképesítés tekintetében szakmai előképzettségnek kell tekinteni

a) az állam által elismert, korábbi jogszabályok alapján kiadott azonos megnevezésű szakképesítéseket, szakmunkás képesítéseket, technikus képesítéseket,

b) a 2–5. mellékletben nevesített szakképesítéseknek megfelelő munkakör betöltésére képesítő, korábbi jogszabály alapján kiadott egyéb képesítéseket, valamint

c) az egészségügy szakmacsoportba tartozó szakképesítések esetében azokat az a) és b) pont alá nem tartozó képesítéseket is, amelyeket az egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartozó intézmény tudásszintméréssel elismer.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján 18 órakor lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatálybalépéséig megkezdett képzéseket a megkezdésükkor hatályos szakmai és vizsgakövetelményeket megállapító rendelet alapján kell befejezni.

4. §2

1. melléklet a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelethez3


Az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó azon szakképesítések felsorolása, amelyek szakmai és vizsgakövetelményei e rendelettel kerülnek kiadásra

Sorszám

A

B

C

D

Szakképesítés azonosító száma

Szakképesítések/részszakképesítés/
szakképesítés-ráépülések megnevezése

Szakmacsoport megnevezése

A szakképesítésért
felelős miniszter

1

55

723

16

Alapellátási közösségi szakápoló

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

2

52

720

01

Általános ápolási és egészségügyi asszisztens (érettségivel szerezhető)

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

3

55

725

01

Aneszteziológiai szakasszisztens

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

4

55

723

01

Ápoló

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

5

54

725

02

Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

6

31

723

01

Betegkísérő

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

7

52

725

01

Boncmester

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

8

55

725

03

Citológiai szakasszisztens

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

9

55

725

16

CT/MR szakasszisztens

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

10

55

723

02

Csecsemő- és gyermekápoló

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

11

55

723

03

Diabetológiai szakápoló és edukátor

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

12

32

720

01

Egészségfejlesztési segítő

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

13

53

853

01

Egészségügyi gázmester

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

14

55

720

01

Egészségügyi gyakorlatvezető

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

15

32

853

01

Egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

16

52

720

02

Egészségügyi technikai asszisztens (érettségivel szerezhető)

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

17

55

725

04

Endoszkópos szakasszisztens

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

18

55

723

04

Epidemiológiai szakápoló

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

19

54

726

03

Ergoterapeuta

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

20

55

723

05

Felnőtt intenzív szakápoló

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

21

31

725

01

Fertőtlenítő-sterilező

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

22

54

725

03

Fizioterápiás asszisztens

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

23

54

720

02

Fogászati asszisztens

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

24

55

723

06

Foglalkozásegészségügyi szakápoló

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

25

55

724

01

Fogtechnikus

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

26

54

724

01

Fogtechnikus gyakornok

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

27

55

724

02

Fülilleszték készítő

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

28

55

723

07

Geriátriai és krónikus beteg szakápoló

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

29

54

723

02

Gyakorló ápoló

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

30

54

723

03

Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

31

54

725

04

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

32

54

723

01

Gyakorló mentőápoló

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

33

54

725

05

Gyakorló szövettani asszisztens

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

34

55

723

08

Gyermek intenzív szakápoló

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

35

52

726

01

Gyógyászati segédeszköz-forgalmazó

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

36

54

726

04

Gyógymasszőr

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

37

55

720

02

Gyógyszerkiadó szakasszisztens

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

38

54

720

03

Gyógyszertári asszisztens

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

39

55

725

06

Hematológiai és transzfuziológiai szakasszisztens

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

40

55

723

09

Hospice szakápoló

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

41

55

725

07

Immunhisztokémiai, hisztokémiai és molekuláris biológiai szakasszisztens

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

42

55

725

17

Intervenciós szakasszisztens

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

43

54

725

06

Kardiológiai és angiológiai asszisztens

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

44

55

725

09

Kémiai laboratóriumi szakasszisztens

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

45

55

725

11

Klinikai fogászati higiénikus

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

46

55

725

18

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

47

54

725

07

Klinikai neurofiziológiai asszisztens

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

48

55

723

10

Légzőszervi szakápoló

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

49

55

723

11

Mentőápoló

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

49a.

55

723

17

Mentésirányító

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

50

55

725

14

Mikrobiológiai szakasszisztens

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

51

55

725

15

Műtéti szakasszisztens

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

52

32

725

01

Műtőssegéd-gipszmester

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

53

55

723

12

Nefrológiai szakápoló

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

54

55

725

19

Nukleáris medicina szakasszisztens

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

55

55

723

13

Onkológiai szakápoló

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

56

32

726

01

Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

57

54

726

02

Ortopédiai műszerész

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

58

54

720

04

Perioperatív asszisztens

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

59

55

723

14

Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

60

54

725

09

Radiográfiai asszisztens

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

61

51

726

01

Regeneráló balneoterápiás masszőr

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

62

55

726

02

Sportmasszőr

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

63

55

725

20

Sugárterápiás szakasszisztens

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

64

55

723

15

Sürgősségi szakápoló

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

65

55

725

21

Szövettani szakasszisztens

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

66

51

213

04

3D modellező

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

67

51

213

05

Animációkészítő

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

68

31

212

01

Bábkészítő

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

69

51

521

01

Díszletkivitelező

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

70

51

345

07

Előadóművészeti jegypénztáros

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

71

51

345

08

Előadóművészeti közönség kezelő

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

72

51

345

09

Előadóművészeti szervező

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

73

53

213

02

Fővilágosító

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

74

54

211

04

Grafikus

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

75

54

212

03

Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével)

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

76

53

213

03

Gyártásvezető

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

77

52

345

01

Hanglemez-bemutató

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

78

54

213

01

Hangmester

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

79

51

521

01

Hangosító

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

80

55

213

01

Hangtárvezető

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

81

55

212

04

Jazz-zenész I. (a szakmairány megjelölésével)

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

82

32

212

01

Kaszkadőr (a tevékenység megjelölésével)

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

82a.

52

212

01

Kaszkadőr szakértő

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

83

34

211

02

Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével)

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

84

21

215

01

Kosárfonó

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

85

52

341

03

Könyvesbolti és antikváriumi kereskedő

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció

kultúráért felelős miniszter

86

54

345

02

Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megnevezésével)

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

87

62

345

01

Közművelődési szakember I.

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

88

55

345

02

Közösségfejlesztő animátor

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

89

51

345

01

Kulturális rendezvényszervező

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

90

54

213

03

Mozgókép- és animációkészítő

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

91

52

213

01

Mozgóképgyártó

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

92

53

213

05

Mozgóképgyártó hangtechnikus

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

93

51

213

08

Mozgóképkészítő

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

94

52

341

04

Mozgóképterjesztő és -üzemeltető

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

95

51

341

04

Mozigépész

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

96

51

211

01

Múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

97

51

211

02

Múzeumi preparátor

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

98

51

211

03

Műtárgyvédelmi asszisztens

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

99

52

211

01

Műtárgyvédelmi munkatárs

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

100

54

211

10

Művészeti és médiafotográfus

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

101

53

215

01

Népi játék és kismesterségek oktatója

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

102

34

215

01

Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

103

55

212

06

Népzenész I. (a szakmairány megjelölésével)

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

104

54

212

06

Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével)

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

105

54

212

07

Pantomimes

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

106

51

213

01

Produkciós asszisztens

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

107

52

345

07

Rendezvényszervező

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

108

51

521

04

Rendezvénytechnikus

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

109

51

213

02

Rögzítésvezető

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

110

52

322

01

Segédkönyvtáros

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

111

52

322

02

Segédlevéltáros és ügykezelő

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

112

53

211

01

Segédrestaurátor (a szakmairány megjelölésével)

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

113

53

213

06

Stúdióvezető

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

114

53

213

07

Szerkesztő műsorvezető

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

115

55

212

01

Színész

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

116

54

521

07

Színháztechnikus, szcenikus

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

117

54

521

08

Színpad- és porond technikus

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

118

51

521

05

Színpadi alsógépezet kezelő

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

119

51

521

06

Színpadi díszítő, berendező

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

120

55

521

02

Színpadi fénytervező

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

121

51

521

07

Színpadi hangtechnikus

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

122

55

521

03

Színpadi magasépítő

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

123

31

521

13

Színpadi segéddíszítő

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

124

51

521

02

Színpadmester

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

125

55

212

07

Szórakoztató zenész I. (a szakmairány megjelölésével)

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

126

54

212

08

Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megjelölésével)

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

127

53

213

08

Televíziós kameraman

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

128

51

213

03

Utómunka asszisztens

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

129

53

213

09

Utómunka szakasszisztens

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

130

51

521

03

Világítástechnikus

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

131

51

521

08

Zsinórpadlás-kezelő

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

132

55

211

01

Aranyműves

Művészet, közművelődés, kommunikáció

oktatásért felelős miniszter

133

55

212

02

Artista I. (a szakmairány megnevezésével)

Művészet, közművelődés, kommunikáció

oktatásért felelős miniszter

134

54

212

01

Artista II. (a szakmairány megnevezésével)

Művészet, közművelődés, kommunikáció

oktatásért felelős miniszter

135

55

211

02

Bronzműves és szoboröntő

Művészet, közművelődés, kommunikáció

oktatásért felelős miniszter

136

52

761

01

Családsegítő asszisztens

Oktatás

oktatásért felelős miniszter

137

54

211

01

Dekoratőr

Művészet, közművelődés, kommunikáció

oktatásért felelős miniszter

138

55

211

03

Díszítő festő

Művészet, közművelődés, kommunikáció

oktatásért felelős miniszter

139

55

211

04

Díszlettervező

Művészet, közművelődés, kommunikáció

oktatásért felelős miniszter

140

34

211

01

Díszműkovács

Művészet, közművelődés, kommunikáció

oktatásért felelős miniszter

141

54

211

02

Divat- és stílustervező

Művészet, közművelődés, kommunikáció

oktatásért felelős miniszter

142

55

212

03

Egyházzenész I. (a szakmairány megjelölésével)

Művészet, közművelődés, kommunikáció

oktatásért felelős miniszter

143

54

212

02

Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével)

Művészet, közművelődés, kommunikáció

oktatásért felelős miniszter

144

55

211

07

Ezüstműves

Művészet, közművelődés, kommunikáció

oktatásért felelős miniszter

145

54

211

03

Festő

Művészet, közművelődés, kommunikáció

oktatásért felelős miniszter

146

32

140

02

Fogyatékkal élők gondozója

Oktatás

oktatásért felelős miniszter

147

54

215

01

Gyakorló hangszerkészítő és -javító (a hangszercsoport megjelölésével)

Művészet, közművelődés, kommunikáció

oktatásért felelős miniszter

148

54

140

01

Gyógypedagógiai segítő munkatárs

Oktatás

oktatásért felelős miniszter

149

55

215

01

Hangszerkészítő és -javító (a hang- szercsoport megjelölésével)

Művészet, közművelődés, kommunikáció

oktatásért felelős miniszter

150

54

212

04

Jazz-zenész II. (a szakmairány megjelölésével)

Művészet, közművelődés, kommunikáció

oktatásért felelős miniszter

151

55

211

05

Jelmeztervező

Művészet, közművelődés, kommunikáció

oktatásért felelős miniszter

152

54

211

05

Kerámiaműves

Művészet, közművelődés, kommunikáció

oktatásért felelős miniszter

153

55

212

05

Klasszikus zenész I. (a szakmairány megnevezésével)

Művészet, közművelődés, kommunikáció

oktatásért felelős miniszter

 

 

 

 

 

 

 

154

54

212

05

Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével)

Művészet, közművelődés, kommunikáció

oktatásért felelős miniszter

155

32

140

01

Óvodai dajka

Oktatás

oktatásért felelős miniszter

156

54

211

06

Ötvös

Művészet, közművelődés, kommunikáció

oktatásért felelős miniszter

157

54

140

02

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs

Oktatás

oktatásért felelős miniszter

158

54

211

07

Szobrász

Művészet, közművelődés, kommunikáció

oktatásért felelős miniszter

159

55

212

08

Táncos I. (a szakmairány megjelölésével)

Művészet, közművelődés, kommunikáció

oktatásért felelős miniszter

 

 

 

 

 

 

 

160

54

212

09

Táncos II. (a szakmairány megjelölésével)

Művészet, közművelődés, kommunikáció

oktatásért felelős miniszter

161

54

211

08

Textilműves

Művészet, közművelődés, kommunikáció

oktatásért felelős miniszter

162

54

211

09

Üvegműves

Művészet, közművelődés, kommunikáció

oktatásért felelős miniszter

163

55

211

08

Vésnök

Művészet, közművelődés, kommunikáció

oktatásért felelős miniszter

164

51

813

01

Aqua tréner

Oktatás

sportpolitikáért felelős miniszter

165

51

813

02

Csoportos fitness instruktor

Oktatás

sportpolitikáért felelős miniszter

165

51

813

03

Fitness instruktor

Oktatás

sportpolitikáért felelős miniszter

167

31

813

02

Fitness-wellness asszisztens

Oktatás

sportpolitikáért felelős miniszter

168

54

813

01

Fitness-wellness instruktor

Oktatás

sportpolitikáért felelős miniszter

169

54

813

02

Sportedző (a sportág megjelölésével)

Oktatás

sportpolitikáért felelős miniszter

170

31

813

01

Sportoktató (a sportág megjelölésével)

Oktatás

sportpolitikáért felelős miniszter

171

52

813

01

Sportszervező, -menedzser

Oktatás

sportpolitikáért felelős miniszter

172

55

813

01

Személyi edző

Oktatás

sportpolitikáért felelős miniszter

173

52

813

02

Tánc instruktor

Oktatás

sportpolitikáért felelős miniszter

174

31

761

01

Gyermek- és ifjúsági felügyelő

Szociális szolgáltatások

gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter

175

54

761

01

Gyermekotthoni asszisztens

Szociális szolgáltatások

gyermekek és ifjúság védelméért felelős miniszter

176

31

761

02

Házi időszakos gyermekgondozó

Szociális szolgáltatások

gyermekek és ifjúság védelméért elelős miniszter

177

54

761

02

Kisgyermekgondozó, -nevelő

Szociális szolgáltatások

gyermekek és ifjúság védelméért felelős miniszter

178

32

761

01

Nevelőszülő

Szociális szolgáltatások

gyermekek és ifjúság védelméért felelős miniszter

179

35

762

01

Demencia gondozó

Szociális szolgáltatások

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

180

55

762

01

Foglalkozás-szervező

Szociális szolgáltatások

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

181

55

762

02

Gerontológiai gondozó

Szociális szolgáltatások

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

182

52

810

01

Habilitációs kutya kiképzője

Szociális szolgáltatások

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

183

53

223

01

Jelnyelvi szaktolmács

Szociális szolgáltatások

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

184

52

223

01

Jelnyelvi tolmács

Szociális szolgáltatások

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

185

53

810

01

Jelző kutya kiképzője

Szociális szolgáltatások

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

186

55

762

03

Mentálhigiénés asszisztens

Szociális szolgáltatások

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

187

53

810

02

Mozgássérültet segítő kutya kiképzője

Szociális szolgáltatások

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

188

55

762

04

Pszichiátriai gondozó

Szociális szolgáltatások

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

189

54

762

01

Rehabilitációs nevelő, segítő

Szociális szolgáltatások

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

190

51

223

01

Relé jelnyelvi tolmács

Szociális szolgáltatások

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

191

55

762

05

Szenvedélybeteg gondozó

Szociális szolgáltatások

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

192

54

762

02

Szociális asszisztens

Szociális szolgáltatások

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

193

34

762

01

Szociális gondozó és ápoló

Szociális szolgáltatások

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

194

54

762

03

Szociális szakgondozó

Szociális szolgáltatások

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

195

55

762

06

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző

Szociális szolgáltatások

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

196

53

810

03

Vakvezető kutya kiképzője

Szociális szolgáltatások

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

2. melléklet a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelethez4Az 1. sorszámú Alapellátási közösségi szakápoló megnevezésű szakképesítés–ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1.    A szakképesítés–ráépülés azonosító száma: 55 723 16

1.2.    Szakképesítés–ráépülés megnevezése: Alapellátási közösségi szakápoló

1.3.    Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

1.4.    Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 500–720

2. EGYÉB ADATOK

2.1.    A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1.    Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2.    Bemeneti kompetenciák: –

2.2.    Szakmai előképzettség: 55 723 01 Ápoló, vagy 55 723 02 Csecsemő és gyermekápoló szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3.    Előírt gyakorlat: –

2.4.    Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5.    Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6.    Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7.    Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2.8.    Szintvizsga: –

2.9.    Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1.    A szakképesítés–ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

 

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítés–ráépüléssel betölthető munkakör(ök)

3.1.2.


3311


Ápoló, szakápoló

Szakápoló

3.1.3.

Üzemi ápoló

3.1.4.

Üzemi és körzeti nővér


3.2.    A szakképesítés–ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Az alapellátási közösségi szakápoló feladata a háziorvosi praxisban a csapat tagjaként önállóan, együttműködve a betegek ellátása, hozzátartozók oktatása, speciális vizsgáló eljárások, beavatkozások végzése az alapellátás területén, valamint részt vesz a betegek szakszerű, megelőző, gyógyító, gondozó, sürgősségi, és rehabilitációs feladatainak elvégzésében az alapellátás különböző szintjein, valamint területein.

A szakképesítés–ráépüléssel rendelkező képes:
–    feladatait és ismereteit a népegészségügyi feladatok, célkitűzések rendszerébe integrálni
–    a népegészségügy intézményrendszerével kapcsolatot tartani
–    munkaterületén a közösségi ellátásban részt venni, közösségi felmérést készíteni, közösségi diagnózisokat megállapítani
–    egészségfejlesztési tervet készíteni, végrehajtani, értékelését elvégezni
–    az egyéni és közösségi egészségtervek megvalósításában együttműködni
–    az ellátási területeken koordinálni, szervező feladatokat ellátni, a betegutak menedzselésében részt venni
–    a beteg/család teljes körű otthoni ellátását megszervezni, a házi segítőszolgálattal, a kórházi ápolást kiváltó otthoni szakápolást nyújtó szolgáltatókkal kapcsolatot felvenni és tartani
–    szükség esetén a védőnői és iskolai egészségügyi szolgálattal együttműködni
–    az ápolási tevékenységét a speciális közösségi ellátási ismeretei alapján elvégezni, felmérni a beteg/kliens pszichés, szomatikus és szociális szükségleteit, megtervezni, elvégezni és értékelni az ápolási folyamatot, erről ápolási dokumentációt vezetni
–    orvosi utasítás alapján a gyógyszerek különböző módon történő bevitelét, vér– és váladékvételt elvégezni
–    orvosi vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz előkészíteni, asszisztálni a rendelőben és a beteg otthonában, egyes noninvazív vizsgálatokat orvosi utasításra elvégezni, a leleteket orvosi értékelésre előkészíteni
–    a beteg otthonában a megfelelő ápolási környezet kialakításában közreműködni, ápolást–, mozgást segítő eszközöket alkalmazni, használatukat a beteggel és családjával ismertetni, szükség esetén szakápolási, ápolási és gondozási tevékenységet elvégezni
–    a praxis hatáskörébe tartozó orvos szakértői feladatok elvégzésében közreműködni, dokumentálni azokat és vezetni a nyilvántartást
–    kompetenciakörében tanácsadással szolgálni a beteg és a hozzátartozói valamint önszerveződő csoportok és betegklubok részére
–    az egyént és közösséget a pozitív életvezetésre, az egészséges életmódra, egészséggondozásra motiválni, segíteni és elvégezni a primer (egészségnevelés, védőoltások), szekunder (szűrővizsgálatok) és tercier (rehabilitáció) egészségvédelmi feladatokat, továbbá mentálhigiénés tevékenységet és ismeretterjesztést
–    közegészségügyi és járványügyi feladatokat ellátni, a fertőző betegségek megelőzésére és leküzdésére irányuló tevékenységet elvégezni, fertőző betegségekkel és a fertőző betegekkel, valamint környezetükkel kapcsolatos feladatokat ellátni
–    a praxis krónikus betegei körében gondozási feladatokat ellátni a beteg, illetve közösség edukációs feladatait kompetencián belül ellátni
–    a járványügyi jogszabályok által előírt feladatok végrehajtásában közreműködni, fertőző beteg be– és kijelentést elkészíteni és nyilvántartást vezetni
–    a kötelező és az ajánlott védőoltások beszerzésében, beadásában és nyilvántartásában részt venni és dokumentálni
–    a praxis közegészségügyi–járványügyi viszonyait figyelemmel kísérni és közreműködni a hiányosságok felszámolásában
–    a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek rendelésével kapcsolatos nyilvántartás vezetésében, valamint az ezzel kapcsolatos jelentés elkészítésében részt venni
–    a sürgősségi ellátásban részt venni, a vészhelyzeteket felismerni, életveszély esetén az elsősegélynyújtást szakszerűen megkezdeni, sürgős orvosi beavatkozást igénylő esetben a mentőszolgálat útján a beteg sürgős ellátását megszervezni
–    a praxisba nem bejelentett betegek ambuláns ellátásában közreműködni, erről nyilvántartást vezetni és dokumentációt készíteni
–    a praxis menedzsmentben, a beteg vagy betegcsoport és a különböző szakemberek, intézmények közötti kapcsolat megteremtésében, fenntartásában részt venni
–    a praxisban szükséges dologi, tárgyi, környezeti feltételek biztosításában együttműködni
–    a rendelőben használatos gyógyszerek szakszerű tárolásáról, kezeléséről, valamint a keletkezett veszélyes hulladék szakszerű begyűjtéséről, tárolásáról, elszállíttatásáról gondoskodni
–    a praxis dokumentációit, ügyviteli feladatait elvégezni, a jogszabályban előírt jelentési kötelezettségnek eleget tenni, informatikai eszközöket, támogató szoftvereket felhasználói szinten kezelni
–    a praxis előjegyzési listáját vezetni, a munkát a rendelési idő alatt az alapján szervezni, a pácienseket a hozzáférhető ellátásokról informálni
–    az önkormányzat egészségügyi irodájával és a népegészségügyi szakigazgatási szervezetével a közösségi ellátás szervezésének érdekében kapcsolatot tartani
–    a praxisközösség egyéb szakdolgozóival hatékonyan együttműködni
–    a praxis minőségügyi rendszerének kiépítésében és működtetésében részt venni
–    a praxis fejlesztésére irányuló pályázatokat figyelni és pályázatok írásában részt venni
–    a beteg biztonságát segítő programokat, irányelveket alkalmazni, az etikai és jogi szabályokat, standardokat, protokollokat az ápolásban és a háziorvosi rendszerben betartani

3.3.    Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, rész szakképesítés, szakképesítés–ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

55 720 01

Egészségügyi gyakorlatvezető

szakképesítés–ráépülés


4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A

B

4.1.

A szakképesítés–ráépüléssel szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító száma

megnevezése

4.3.

11634–16

Alapellátási közösségi szakápolás


5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt modulzáró vizsga eredményes letétele és az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

A

B

C

5.2.1.

Az Alapellátási közösségi szakápolás szakképesítés–ráépülés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.3.

11634–16

Alapellátási közösségi szakápolás

gyakorlati és szóbeli


Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégséges (2).

5.3.    A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Alapellátási, közösségi szakápolási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Ápolási folyamat önálló megvalósítása feladatleírásnak, munkahelyzetnek megfelelően, asszisztálás diagnosztikus és terápiás beavatkozásoknál, eljárásoknál, közösségi felmérés készítése.

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %

5.3.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

5.3.3.Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex alapellátási–közösségi elméleti ismeretek szóbeli felidézése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4.    A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés–ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive. hu/ című weblapján érhetők el a Szak– és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5.    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ– ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

A

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék

6.2.

Oktatás technikai eszközök (tábla, projektor)

6.3.

Házi orvosi rendelők – minimum rendeletben megfogalmazott– tárgyi eszközei (bútorzat, textíliák,fém, üveg, műanyag és gumi eszközök)

6.4.

Újraélesztés eszközei

6.5.

Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhelyiség

6.6.

Számítógép (háziorvosi ellátás során alkalmazott programmal), nyomtató

6.7.

Dokumentáció és archiválás eszközei, hatósági vizsgálatok dokumentációja

6.8.

Vizsgáló ágy, szék

6.9.

Hideg–meleg vizes orvosi csaptelep fertőtlenítési és kéztörlési lehetőséggel, kéz fertőtlenítőszer, bőr fertőtlenítőszer, eszköz fertőtlenítőszer

6.10.

Diagnosztikai eszközök, vérnyomásmérő, vérnyomásmérő mandzsettasor (normál, extra) felnőtt és gyermek, EKG, hőmérő, testsúly mérleg, testmagasság mérés eszközei,mérőszalag, vércukormérő szett,

6.11.

Oszcillométer vagy doppler, érszűkület megállapításának eszközei

6.12.

Otoscop

6.13.

Vizeletvizsgálathoz szükséges eszközök

6.14.

Reflexkalapács, pupillalámpa

6.15.

Színlátást vizsgáló könyv

6.16.

Látásélesség vizsgáló tábla

6.17.

Szakápolás, invazív beavatkozások eszközei (infúziós terápia esetén, injekciózás eszközei, beöntő készülék, gyomormosó szett, katéterek)

6.18.

Gyógyszerszekrény

6.19.

Felszerelt sebkötöző kocsi

6.20.

Hordozható szívó

6.21.

Sterilizátor

6.22.

Felszerelt nővértáska, orvosi táska

6.23.

Szociális helyiség, zuhanyzó, öltöző


7. EGYEBEK

7.1.    Szakmai előképzettség: a 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az ápolás és betegellátás alap és mesterképzési szakokon szerzett ápolói szakképzettséget.

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara


A 2. sorszámú Általános ápolási és egészségügyi asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1.    A szakképesítés azonosító száma: 52 720 01

1.2.    Szakképesítés megnevezése: Általános ápolási és egészségügyi asszisztens

1.3.    Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

1.4.    Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1700 – 2000

2. EGYÉB ADATOK

2.1.    A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1.    Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2.    Bemeneti kompetenciák: –

2.2.    Szakmai előképzettség: –

2.3.    Előírt gyakorlat: –

2.4.    Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5.    Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6.    Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7.    Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8.    Szintvizsga: –

2.9.    Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1.    A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

 

 

A

B

C

 

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

 

3.1.2.


3321


Általános egészségügyi asszisztens

Általános asszisztens

 

3.1.3.

Egyéb asszisztens


3.2.    A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az általános ápolási és egészségügyi asszisztens a fekvőbeteg intézetekben, az otthonápolásban és a hospice szolgálatoknál az ápolási csapat tagjaként, ápoló irányítása mellett, a járóbeteg szakrendelőkben, gondozókban orvos irányítása mellett, az egészségügyi csapat tagjaként önállóan vagy együttműködve végzi a munkáját. Elősegíti és biztosítja a betegellátás, gondozás feltételeit, asszisztál a beavatkozásoknál, segédkezik a műszeres és fizikális vizsgálatok végzésében. Szervezési és operatív irányítási feladatokat lát el. Megfelelő kapcsolatteremtő képességgel rendelkezik, munkáját hivatásként gyakorolja, betartja annak etikai, jogi normáit.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
–    munkatárssal, a beteggel és a hozzátartozójával szakmai kommunikációt folytatni
–    a beteget és a hozzátartozóját a rendelésekkel kapcsolatban tájékoztatni
–    a beteget felkészteni a vizsgálatokra, segíteni a vizsgálat előtt, alatt és után
–    beavatkozásokhoz, vizsgálatokhoz előkészíteni
–    a beavatkozások, vizsgálatok során közreműködni
–    betegmegfigyelést végezni, kardinális tüneteket észlelni, dokumentálni
–    a beteg állapotváltozására utaló jeleket felismerni
–    sürgősségi eseteket felismerni, megkezdeni az ellátást, riasztani, segítséget hívni
–    az alapápolási, gondozási és prevenciós folyamatokban részt venni
–    a végzett orvosi,asszisztensi tevékenységet az egészségügyi dokumentációban rögzíteni, archiválni
–    orvosi elrendelésre gyógyszerelésnél segédkezni
–    az elrendelt diagnosztikai vizsgálatokat dokumentálni, vizsgálatkérő, kezelőlapokat kitölteni, diagnosztikai teszteket használni, értelmezni
–    betegelőjegyzést, betegirányítást végezni
–    mentőhívást, betegszállítást intézni, a kapcsolatos dokumentációt vezetni
–    a járóbeteg ellátás, gondozás jelentéseit elkészíteni
–    a szakrendelőben használatos eszközöket, műszereket megfelelő állapotban tartani
–    az egyszer használatos és fogyóanyag igényt jelezni, pótlásról gondoskodni
–    az ápolásban használt és a szakrendelőkben lévő műszereket, eszközöket tisztán, sterilen tartani, sterilizálásra előkészíteni, a nosocomialis survaillance tevékenységben részt venni
–    biztonságos és higiénikus betegkörnyezetet teremteni
–    veszélyes hulladékot kezelni, elszállításra előkészíteni, dokumentálni
–    fogyatékossággal élő személyek, gyermekek és felnőttek ellátásában, gondozásában részt venni

3.3.    Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés–ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

55 720 01

Egészségügyi gyakorlatvezető

szakképesítés–ráépülés4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A

B

4.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító
száma

megnevezése

4.3.

11498–12

Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)

4.4.

11499–12

Foglalkoztatás II.

4.5.

11500–12

Munkahelyi egészség és biztonság

4.6.

11221–16

Alapápolás

4.7.

11110–16

Egészségügyi alapismeretek

4.8.

11222–16

Klinikumi ismeretek

4.9.

11635–16

Egészségügyi asszisztensi feladatok


5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1.    A komplex vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2.    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 

A

B

C

 

5.2.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

 

5.2.2.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

 

5.2.3.

11498–12

Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

írásbeli

 

5.2.4.

11499–12

Foglalkoztatás II.

írásbeli

 

5.2.5.

11500–12

Munkahelyi egészség és biztonság

írásbeli

 

5.2.6.

11221–16

Alapápolás

gyakorlati

 

5.2.7.

11110–16

Egészségügyi alapismeretek

írásbeli

 

5.2.8.

11222–16

Klinikumi ismeretek

szóbeli

 

5.2.9.

11635–16

Egészségügyi asszisztensi ismeretek

szóbeli és gyakorlatiEgy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégséges (2).

5.3.    A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Ápolási és asszisztensi feladatok ellátása

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzített munkahelyzet és paraméterek alapján a beteg fogadása, a munkaterület előkészítése, a beteg előkészítése, kardinális tünetek észlelése és dokumentálása, a vizsgálat, beavatkozás elvégzése, segédkezés a vizsgálatok és beavatkozások során, vizsgálati anyagok levétele és kezelése, betegmegfigyelés, adminisztrációs feladatok ellátása, vizsgálati anyagok diagnosztikus laboratóriumba juttatása, eszközök, kezelő fertőtlenítése.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott 11221–16 Alapápolás, 11110–16 Egészségügyi alapismeretek, 11222–16 Klinikumi ismeretek, 11635–16 Egészségügyi asszisztensi ismeretek követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.3.3.    Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Az egészségügyi asszisztensi feladatok ellátásához szükséges elméleti ismeretek alkalmazás szinten történő reprodukálása.
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott Alapápolás, Egészségügyi alapismeretek, Klinikumi ismeretek, Egészségügyi asszisztensi ismeretek követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.4.    A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak– és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5.    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –


6. ESZKÖZ– ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 

A

 

 

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék

 

6.1.

Ágy melletti diagnosztikus eszközök,

 

6.2.

Alapápolási eszközök (bútorzat, textíliák, fém–, üveg–, műanyag– és gumi eszközök)

 

6.3.

Ápolási szimulációs fantomok

 

6.4.

Ápolási torzók, mulageok

 

6.5.

Beavatkozások, vizsgálatok eszközei

 

6.6.

Diagnosztikai eszközök, berendezések (RR mérő, vércukormérő,
személymérleg testmagasság mérővel, stopperóra)

 

6.7.

Dokumentációs formanyomtatványok

 

6.8.

Dokumentálás és archiválás eszközei: számítógép, nyomtató, medikai egészségügyi cél rendszerprogramokkal

 

6.9.

Egyszer használatos steril eszközök

 

6.10.

EKG (12 csatornás)

 

6.11.

Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz megfelelően
felszerelt oktatóhelyiség

 

6.12.

Első ellátás, elsősegélynyújtás eszközei

 

6.13.

Fertőtlenítéshez, sterilizáláshoz használt eszközök, fertőtlenítőszerek, csomagolóanyagok

 

6.14.

Gyógyászati segédeszközök, kényelmi eszközök

 

6.15.

Gyógyszerelés eszközei

 

6.16.

Kötszer kocsi, sebellátáshoz szükséges kézi műszerekkel, egyszer
használatos eszközök, anyagok

 

6.17.

Kötszerek, rögzítő eszközök

 

6.18.

„Kocsik”: ágyazó, előkészítő

 

6.19.

Látásvizsgálat eszközei

 

6.20.

Légútbiztosítás eszközei

 

6.21.

Mérleg

 

6.22.

Mérőműszerek

 

6.23.

Mozgást segítő eszközök

 

6.24.

Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)

 

6.25.

Orvosi műszerek – kézi műszerek

 

6.26.

Reanimáció eszközei, Újraélesztő fantom

 

6.27.

Szakrendelők speciális eszközei (belgyógyászat, sebészet, traumatológia, ortopédia, diabetológia, gasztroenterológia, nefrológia, kardiológia, pulmonológia–allergológia, neurológia, szemészet, fül–orr– gégészet, urológia, nőgyógyászat, pszichiátria, gyermekgyógyászat)

 

6.28.

Veszélyes hulladékok tárolásához szükséges eszközök


7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

7.2. Az egészségügy ismeretek, illetve egészségügyi ismeretek közép és emeltszintű ágazati szakmai érettségi vizsga írásbeli vizsgarészének sikeres teljesítése mentesíti a vizsgázót, az 5.3.2. pontban foglaltak teljesítése alól. Az ágazati szakmai érettségi vizsga előzőekben meghatározott vizsgatárgyának eredményét a komplex szakmai vizsgába be kell számítani.


A 3. sorszámú Aneszteziológiai szakasszisztens megnevezésű szakképesítés–ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1.    A szakképesítés–ráépülés azonosító száma: 55 725 01

1.2.    Szakképesítés–ráépülés megnevezése: Aneszteziológiai szakasszisztens

1.3.    Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:–

1.4.    Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1100–1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1.    A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1.    Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2.    Bemeneti kompetenciák: –

2.2.    Szakmai előképzettség: 55 723 01 Ápoló, 55 723 02 Csecsemő– és gyermekápoló, 54 720 04 Perioperatív asszisztens szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)
2.3.    Előírt gyakorlat: 1 év aneszteziológiai munkaterületen eltöltött szakirányú gyakorlat

2.4.    Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5.    Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6.    Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7.    Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2.8.    Szintvizsga: –

2.9.    Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1.    A szakképesítés–ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

 

 

A

B

C

 

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítés–ráépüléssel betölthető
munkakör(ök)

 

3.1.2.

3321

Általános egészségügyi asszisztens

Aneszteziológiai szakasszisztens


3.2.    A szakképesítés–ráépülés munkaterületének rövid leírása:
Az aneszteziológiai szakasszisztens ismereteit az aneszteziológia területén következetesen és megfelelő helyzetfelismerő képességgel alkalmazza. Feladatait felelősségteljesen és megbízhatóan végzi. Részt vesz az általános, a speciális és a regionális anesztézia megvalósításában, a beteg körüli teendők ellátásában.

A szakképesítés–ráépüléssel rendelkező képes:
–    csapat–munkában dolgozni
–    előírás szerint használni a műtéti zsiliprendszert
–    a perioperatív asszisztens tevékenységét koordinálni
–    kommunikálni a beteggel
–    megteremteni és fenntartani a biztonságos és higiénés környezetet
–    betartani az aszepszis, antiszepszis szabályait
–    fogadni a beteget a műtőben
–    dokumentálni a beteg adatait, vizsgálati eredményeit, a kezeléseket és a gyógyszerelést
–    alkalmazni az aneszteziológiában használatos gyógyszereket, módszereket, eszközöket és készülékeket
–    őrizni és észlelni a beteget a peri– és korai posztanesztéziás időszakban
–    azonnal felismerni a vitális funkciók romlását
–    aktívan részt venni az életmentő beavatkozásokban
–    elvégezni a műtéti érzéstelenítés előtti teendőket
–    elvégezni a műtéti érzéstelenítés bevezetése alatti teendőket
–    elvégezni a műtéti érzéstelenítés fenntartása alatti teendőket
–    asszisztálni az anesztézia befejező szakaszában
–    megteremteni a gerincközeli érzéstelenítéshez szükséges körülményeket
–    segédkezni a regionális anesztézia kivitelezésében
–    részt venni a beteg osztályra kísérésében, elhelyezésében, tájékoztatást adni az alkalmazott anesztéziáról, a szükséges ápolási és monitorozási feladatokról
–    közreműködni szakmai gyakorlatukat töltő asszisztensek oktatásában, az aneszteziológia kutatásában, fejlesztésében

3.3.    Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés–ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

55 720 01

Egészségügyi gyakorlatvezető

szakképesítés–ráépülés


4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A

B

4.1.

A szakképesítés–ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító
száma

megnevezése

4.3.

11105–12

Élettani ismeretek az aneszteziológiában

4.4.

11106–12

Általános és speciális aneszteziológia

4.5.

11107–12

Regionális aneszteziológia


5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1.    A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok teljesítése.

5.2.    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 

A

B

C

 

5.2.1.

A szakképesítés–ráépülés szakmai követelménymoduljainak

 

5.2.2.

azonosító száma


megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

 

5.2.3.

11105–12

Élettani ismeretek az
aneszteziológiában

szóbeli

 

5.2.4.

11106–12

Általános és speciális
aneszteziológia

szóbeli

 

5.2.5.

11107–12

Regionális aneszteziológia

szóbeli


Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.
.
5.3.    A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A választott műtéti érzéstelenítéssel kapcsolatos szakasszisztensi feladatok.

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzített munkahelyzet és paraméterek alapján a műtőben fogadja a beteget, azonosítja, dokumentációját ellenőrzi, elvégzi a műtéti érzéstelenítés előtti, műtéti érzéstelenítés bevezetése alatti, műtéti érzéstelenítés fenntartása alatti teendőket. Asszisztál az anesztézia befejező szakaszában.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:50 %

5.3.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:–
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

5.3.3.    Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Az aneszteziológiai szakasszisztensi feladatok ellátásához szükséges elméleti ismeretek felidézése.

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

5.4.    A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés–ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak– és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5.    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ– ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 

A

 

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék

 

6.2.

Altatógép

 

6.3.

Betegellenőrző monitor

 

6.4.

Betegmegfigyelési kézieszközök

 

6.5.

Betegmelegítő eszközök

 

6.6.

Dokumentáció és archiválás eszközei

 

6.7.

Egyszerhasználatos eszközök és kéziműszerek

 

6.8.

Egyszerhasználatos védőruhák, maszkok, gumikesztyűk

 

6.9.

Fájdalomcsillapítás eszközei

 

6.10.

Fertőtlenítőszerek

 

6.11.

Fiberoszkóp

 

6.12.

Perifériás vénabiztosítás eszközei

 

6.13.

Centrális vénabiztosítás eszközei

 

6.14.

Fecskendős pumpa

 

6.15.

Volumetrikus pumpa

 

6.16.

Kötszerek, textíliák, izolálás eszközei

 

6.17.

Légútbiztosítás eszközei

 

6.18.

Mulázsok

 

6.19.

Nehéz intubáció eszközei

 

6.20.

Oktatástechnikai eszközök

 

6.21.

Oxigénterápia eszközei

 

6.22.

Emeltszintű újraélesztés eszközei

 

6.23.

Haemodinamikai monitorozás eszközei – Picco

 

6.24.

Transzfuziológia eszközei

 

6.25.

Vér– és infúziómelegítő eszközök

 

6.26.

Vérmentő készülék


7. EGYEBEK

7.1.    Szakmai előképzettség: A 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az 54 720 01 azonosító számú Egészségügyi asszisztens szakképesítést, az ápolás és betegellátás alap és mesterképzési szakokon szerzett ápolói, illetve mentőtiszti szakképzettséget.
7.2.    A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara


A 4. sorszámú Ápoló megnevezésű szakképesítés–ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1.    A szakképesítés–ráépülés azonosító száma: 55 723 01

1.2.    Szakképesítés–ráépülés megnevezése: Ápoló

1.3.    Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1

1.4.    Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: –

2. EGYÉB ADATOK

2.1.    A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1.    Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2.    Bemeneti kompetenciák: –

2.2.    Szakmai előképzettség: 54 723 02 Gyakorló ápoló szakképesítés

2.3.    Előírt gyakorlat: –

2.4.    Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5.    Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6.    Elméleti képzési idő aránya: 50 %

2.7.    Gyakorlati képzési idő aránya: 50 %

2.8.    Szintvizsga: –

2.9.    Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –


3. PÁLYATÜKÖR

3.1.    A szakképesítés–ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

 

 

A

B

C

 

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítés–ráépüléssel betölthető munkakör(ök)

 

3.1.2.

3311

Ápoló, szakápoló

Ápoló


3.2.    A szakképesítés–ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Az ápoló munkáját önállóan, illetve más egészségügyi szakma képviselőivel együttműködve végzi, az egészségügyi és szociális ellátási struktúra minden területén. Az ápoló hivatását a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatban a multidiszciplináris csapat tagjaként kompetencia szintjének megfelelően gyakorolja. Elméleti ismerete és a gyakorlati készségei alapján képes a beteg szükségleteinek megfelelő ápolási, gondozási szolgáltatást nyújtani. Szervezi, koordinálja, ellenőrzi az ápolási tevékenységet, valamint az alárendelt csapat tagok szakmai tevékenységét. Részt vesz a tanulók és a felügyelete alá tartozó munkatársak gyakorlati oktatásában. Szakmai kommunikációt folytat a beteggel, hozzátartozóval és az ellátó csapat tagjaival. Ápolási folyamatnak megfelelően ápolja, gondozza a beteget, részt vesz a rehabilitációjában. Kompetenciaszintű diagnosztikai és terápiás beavatkozást, gyógyszerelést és szakápolást végez.
Beavatkozások körüli ápolói tevékenységeket ellátja. Az azonnali beavatkozást igénylő sürgősségi állapotokat felismeri, kompetenciájának megfelelően végzi a beteg ellátását. Kompetencia szintjének megfelelően közreműködik a prevencióban, egészségfejlesztő tevékenységben, edukációban és rehabilitációban. Egészségügyi dokumentációt vezet az érvényben lévő jogi és minőségirányítási szabályozások szerint.

A szakképesítés–ráépüléssel rendelkező képes:
–    munkáját önállóan, vagy szakmai csoportban, a jogi és etikai normák betartásával, a szakmai szabályoknak megfelelően végezni
–    munkáját a minőségbiztosítás, minőségfejlesztés és az ápolási folyamat elvei szerint szervezni és ellenőrizni
–    ápolási folyamat megvalósításához szükséges információkat, erőforrásokat feltárni, felhasználni
–    a felnőtt ember,páciens és családja, illetve a közösség testi, lelki, szociokulturális jellemzőit a lehető legnagyobb mértékben beilleszteni a betegellátás menetébe
–    a beteg felnőtt ember, páciens sajátos szükségleteit feltárni, ápolási diagnózisokat felállítani, és a prioritások alapján, tervezve végezni feladatait
–    a beteg állapotváltozásait észlelni, azokat értelmezni és dönteni a további ellátási kompetenciáról
–    a kompetenciájába tartozó gyógyszer és infúzióadagolás indikációjának felállítására, azok bejuttatására
–    holisztikus szemléletű, egyénre szabott ápolást és szakápolást nyújtani, a betegbiztonsági szabályok teljes körű figyelembevételével
–    egészségnevelő és egészségfejlesztő tevékenységet végezni, segíteni a beteget és annak családját, illetve a közösséget az egészség és az önellátó képesség lehető legmagasabb fokának elérésében, a prevenció különböző szintjein
–    a sajátos ápolási igényű beteget kompetenciaszintjének megfelelően ellátni
–    sürgősségi eseteket, vészhelyzeteket felismerni, szükség esetén elsősegélynyújtást, kompetencia szintű sürgősségi ellátást végezni
–    a betegellátás során alkalmazott eszközöket adekvátan alkalmazni, karbantartani
–    személyiségét és szakmai tudását folyamatosan, tervszerűen, tudatosan fejleszteni


3.3.     Kapcsolódó szakképesítések:

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

55 723 03

Diabetológiai szakápoló és edukátor

szakképesítés-ráépülés

3.3.4.

55 723 04

Epidemiológiai szakápoló

szakképesítés-ráépülés

3.3.5.

55 723 05

Felnőtt intenzív szakápoló

szakképesítés-ráépülés

3.3.6.

55 723 06

Foglalkozásegészségügyi szakápoló

szakképesítés-ráépülés

3.3.7.

55 723 07

Geriátriai és krónikus beteg szakápoló

szakképesítés-ráépülés

3.3.8.

55 723 09

Hospice szakápoló

szakképesítés-ráépülés

3.3.9.

55 723 10

Légzőszervi szakápoló

szakképesítés-ráépülés

3.3.10.

55 723 12

Nefrológiai szakápoló

szakképesítés-ráépülés

3.3.11.

55 723 13

Onkológiai szakápoló

szakképesítés-ráépülés

3.3.12.

55 723 14

Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató

szakképesítés-ráépülés

3.3.13.

55 723 15

Sürgősségi szakápoló

szakképesítés-ráépülés

3.3.14.

55 723 16

Alapellátási szakápoló

szakképesítés-ráépülés

3.3.15.

55 725 01

Aneszteziológiai szakasszisztens

szakképesítés-ráépülés

3.3.16.

55 725 04

Endoszkópos szakasszisztens

szakképesítés-ráépülés

3.3.17.

55 725 15

Műtéti szakasszisztens

szakképesítés-ráépülés

3.3.18.

55 720 01

Egészségügyi gyakorlatvezető

szakképesítés-ráépülés

3.3.19.

54 720 01

Perioperatív asszisztens

azonos ágazat

3.3.20.

54 720 02

Fogászati asszisztens

azonos ágazat

3.3.21.

54 720 03

Gyógyszertári asszisztens

azonos ágazat

3.3.22.

54 723 01

Gyakorló mentőápoló

azonos ágazat

3.3.23.

54 723 03

Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.24.

54 725 02

Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus

azonos ágazat

3.3.25.

54 725 03

Fizioterápiás asszisztens

azonos ágazat

3.3.26.

54 725 04

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens

azonos ágazat

3.3.27.

54 725 05

Gyakorló szövettani asszisztens

azonos ágazat

3.3.28.

54 725 06

Kardiológiai és angiológiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.29.

54 725 07

Klinikai neurofiziológiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.30.

54 725 09

Radiográfiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.31.

54 726 03

Ergoterapeuta

azonos ágazat

3.3.32.

54 726 04

Gyógymasszőr

azonos ágazat

3.3.33.

55 723 02

Csecsemő és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.34.

55 723 11

Mentőápoló

azonos ágazat

3.3.35.

55 723 17

Mentésirányító

azonos ágazat

3.3.36.

55 725 11

Klinikai fogászati higiénikus

azonos ágazat

3.3.37.

55 725 18

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.38.

55 725 21

Szövettani szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.39.

55 726 02

Sportmasszőr

azonos ágazat4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A

B

4.1

A szakképesítés–ráépüléssel szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2

azonosító száma

megnevezése

4.3

11113–16

Szakápolási feladatok

4.4

11734–16

Bővített kompetenciájú betegellátás


5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: –

 

A

B

C

5.2.1.

A szakképesítés–ráépülés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.3.


Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégséges (2).

5.3.    A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szakápolási feladatok elvégzése

A vizsgafeladat ismertetése: Ápolási folyamat önálló megvalósítása feladatleírásban rögzített munkahelyzet és paraméterek alapján, asszisztálás diagnosztikus és terápiás beavatkozásoknál, eljárásoknál.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %

5.3.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

5.3.3.    Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek szóbeli felidézése

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.4.     A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés–ráépüléssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.

5.5.    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ– ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 

A

 

6.1

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék

 

6.2

Felszerelt ápolási demonstrációs terem ápolási fantommal

 

6.3

Kézmosás, kézfertőtlenítés eszközei és oldatai

 

6.4

Fertőtlenítés eszközei és oldatai (bőr és nyálkahártya, kéz, felület,
gép, eszköz)

 

6.5

Egyéni védőeszközök (sapka, orr–száj maszk, védő szemüveg, kesztyű, ujjvédő, köpeny)

 

6.6

A veszélyes és kommunális hulladékok tárolására alkalmas eszközök

 

6.7

A mindennapi ápolás, gondozás, szakápolás eszközei a beteg szükségleteinek kielégítéséhez

 

6.8

Az ápolói beavatkozások eszközei (hólyagkatéterezés, gyomor–
szonda levezetés, beöntés, gyomormosás, gyógyszerelés, injekciózás, klinikai enteralis táplálás)

 

6.9

Suprapubicus katéterezés, epicystostoma eszközei

 

6.10

Linton–szonda, Sengstaken–Blakemore–szonda

 

6.11

Punkciós eszközök (lumbal, has, mellkas, sternum, pericardium)

 

6.12

Laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges mintavételi eszközök

 

6.13

Diagnosztikai eszközök (pulzoximéter, vérnyomásmérő, fonendoszkóp, fülhőmérő, vércukorszintmérő, 12 elvezetéses EKG készülék)

 

6.14

A sürgősségi állapotok ellátásának oktatási eszközei:
BLS fantom (felnőtt és gyermek)
Gyakorló AED
Egyszerű légútbiztosításra alkalmas supraglottikus eszközök (oropharyngealis tubus, nasopharyngealis tubus laryngealis maszk) méretenként és gyakorló fantom
Öntelődő lélegeztető ballon–maszk rezervoárral (felnőtt és csecsemő)
A légúti leszívás eszköze, leszívó katéterekkel,
Lélegeztetőgép
Idegentest fogó

 

6.15

Oxigénterápia eszközei (oxigénpalack–tartóval, reduktorral,
flow meter, oxigénszonda, 50 es és 100–as oxigénmaszkok)

 

6.16

Az inhalációs terápia és légzési fizioterápia eszközei (nebulizátor, párásító, aeroflow)

 

6.17

A tracheostoma és gégekanül ápolásának, gondozásának eszközei

 

6.18

Betegmegfigyelő monitor és tartozékai

 

6.19

Perifériás vénabiztosítás eszközei gyakorló torzóval

 

6.20

Az artéria punkció és kanülgondozás eszközei gyakorló torzóval

 

6.21

A centrális vénabiztosítás és kanülgondozás eszközei gyakorló torzóval

 

6.22

A mellkas drenázs eszközei és mellkasi szívótartály gyakorló torzóval

 

6.23

Transzfúziós terápia eszközei transzfúziós tálcán

 

6.24

Vér és infúzió melegítő készülék

 

6.25

Infúziós pumpa (fecskendős és volumetrikus)

 

6.26

EDA–kanülálás és gyógyszer bejuttatás eszközei

 

6.27

PCA pumpa

 

6.28

A parenteralis táplálás eszközei

 

6.29

A krónikus sebellátás eszközei

 

6.30

A decubitus kezelésének és prevenciójának eszközei

 

6.31

A sztómaterápia és gondozás (ileosztóma, kolosztóma, urosztóma) eszközei és gyakorló torzóval

 

6.32

A sérülések rögzítésének eszközei (nyakrögzítő, gerinchordágy,
medenceöv, húzó–sín, vacuum–sín)

 

6.33

A betegellátás során alkalmazott dokumentációk

 

6.34

Oktatástechnikai eszközök, számítógép perifériákkal


7. EGYEBEK

7.1.A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
7.2.    Az ápoló szakképesítés képzésének szervezésekor figyelembe kell venni a szakképesítések elismeréséről szóló Európai Parlament és Tanács 2005/36/EK. irányelvének, 3. szakasz 31. cikkében, valamint az V. mellékletében előírt minimálisan kötelező képzési feltételeket.
7.3.    Szakmai előképzettség: A 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet megjelenése előtt kiadott Általános ápolónő (ápoló), Felnőtt szakápoló, Ideg-elmeápoló, Pszichiátriai ápoló és gondozó, Körzeti betegápoló szakképesítést, ha a képzésre jelentkező szerepel az egészségügyről szóló törvény alapján vezetett egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában.


Az 5. sorszámú Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus megnevezésű szakképesítés szakmai– és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1.    A szakképesítés azonosító száma: 54 725 02

1.2.    Szakképesítés megnevezése: Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus

1.3.    Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4.    Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1080–1320

2. EGYÉB ADATOK

2.1.    A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1.     Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –

2.3.    Előírt gyakorlat: –

2.4.    Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5.    Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6.    Elméleti képzési idő aránya: 60 %

2.7.    Gyakorlati képzési idő aránya: 40 %

2.8.    Szintvizsga: –

2.9.    Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra


3. PÁLYATÜKÖR

3.1.    A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

 

A

B

C

3.1.1

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

3.1.2

3321

Általános egészségügyi asszisztens

Audiológiai asszisztens

3.1.3

Hallásvizsgáló asszisztens


3.2.    A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az audiológiai szakasszisztens és hallásakusztikus megtervezi és elvégzi a szubjektív és objektív hallás vizsgálatokat. Aktívan részt vesz a hallássérült betegek rehabilitációjában. Felméri a páciens fizikai és pszichikai állapotát, a páciens szükségleteit, igényeit és mérlegeli a hallásjavító eszközök kiválasztását és illesztését befolyásoló tényezőket, hallásrehabilitációs tervet készít, majd ez alapján elvégzi a hallási rendszerek egyéni adaptálását. A szakmai, társadalombiztosítási, kereskedelmi, számviteli szabályok figyelembe vételével, kiszolgálja a hallásjavító– halláspótló, hallássegítő eszközöket, kiegészítőket, tartozékokat.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
–    A fül betegségeinek ismeretében megítélni a hallásvizsgálatok elvégzésének lehetőségét
–    Megtervezni és elvégezni az elvégzendő szubjektív és objektív hallásvizsgálatokat
–    A tisztahang–küszöb vizsgálatot elvégezni, az eredményeit rögzíti és értelmezi
–    A küszöbvizsgálat eredményének függvényében megtervezni a további küszöb feletti és objektív vizsgálatokat az audiológus szakorvossal konzultálva és elvégzni azokat
–    Szubjektív vizsgálatokat (klasszikus hallásvizsgálatok, hangvilla, tisztahang hallásküszöb, beszédaudiometria, recruitment– és kóros hallóideg fáradás vizsgálatok, beszédaudiometria, tinnitometria) és objektív vizsgálatokat (tympanometria, stapedius reflex, otoakusztikus emisszió, BERA, ASSR, MLR, CERA) végezni
–    Gyermekeken az életkornak megfelelő objektív és szubjektív vizsgálatokat végezni
–    Prevenciós feladatokat ellátni
–    felismerni az audiológiai sürgősségi kórképeket és ezek esetén megfelelő betegirányítást végezni
–    Felmérni a páciens fizikai és pszichikai állapotát, a páciens szükségleteit, igényeit és mérlegelni a hallásjavító eszközök kiválasztását és illesztését befolyásoló tényezőket
–    Tájékoztatást adni a hallásrehabilitáció lehetőségeiről, hallásjavító eszközökről, hallási rendszerekről, tartozékokról, kiegészítőkről
–    Ismerni a hallásjavító műtéti eljárások indikációját, ezek szükségessége esetén megfelelő betegirányítást végezni
–    A vizsgálati eredmények és páciens igényeinek figyelembe vételével az audiológus szakorvossal konzultálva kiválasztani a hallásjavító eszközt, illetve hallási rendszert és összeállítani a hallás rehabilitációs tervet
–    Elvégezni a hallásjavító készülék(ek) programozását a hallási rendszerek szinkronizálását
–    Hallás– és hallásrehabilitációs gondozást végezni
–    A hallásrehabilitációs ismereteit alkalmazva kiszolgálni a hallásjavító eszközöket, kiegészítőket, tartozékokat
–    Szabad hangteres vizsgálatokat végezni, életminőség vizsgálatot végezni, ezek alapján megítélni a hallásrehabilitáció hatékonyságát
–    Értelmezni az orvosi vény tartalmát, betartja az orvosi utasításokat, szabályos vénykezelési technikát alkalmaz
–    Ismerni és alkalmazni a kereskedelmi jogszabályokat
–    Kereskedelmi tevékenységet végezni (pénzt kezel, számlát készít, készletez, megrendel, nyilvántartást vezet)


3.3.    Kapcsolódó szakképesítések:

8K26696M_1

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

54 720 01

Perioperatív asszisztens

azonos ágazat

3.3.4.

54 720 02

Fogászati asszisztens

azonos ágazat

3.3.5.

54 720 03

Gyógyszertári asszisztens

azonos ágazat

3.3.6.

54 723 01

Gyakorló mentőápoló

azonos ágazat

3.3.7.

54 723 02

Gyakorló ápoló

azonos ágazat

3.3.8.

54 723 03

Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.9.

54 725 03

Fizioterápiás asszisztens

azonos ágazat

3.3.10.

54 725 04

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens

azonos ágazat

3.3.11.

54 725 05

Gyakorló szövettani asszisztens

azonos ágazat

3.3.12.

54 725 06

Kardiológiai és angiológiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.13.

54 725 07

Klinikai neurofiziológiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.14.

54 725 09

Radiográfiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.15.

54 726 03

Ergoterapeuta

azonos ágazat

3.3.16.

54 726 04

Gyógymasszőr

azonos ágazat

3.3.17.

55 723 01

Ápoló

azonos ágazat

3.3.18.

55 723 02

Csecsemő és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.19.

55 723 11

Mentőápoló

azonos ágazat

3.3.20.

55 723 17

Mentésirányító

azonos ágazat

3.3.21.

55 725 11

Klinikai fogászati higiénikus

azonos ágazat

3.3.22.

55 725 18

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.23.

55 725 21

Szövettani szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.24.

55 726 02

Sportmasszőr

azonos ágazat

3.3.25.

55 720 01

Egészségügyi gyakorlatvezető

szakképesítés-ráépülés4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

8K26696M_2

 

A

B

4.1

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2

azonosító száma

megnevezése

4.3

11108–16

Audiológia

4.4

11109–16

Hallásakusztika

4.5

11110–16

Egészségügyi alapismeretek

4.6

11221–16

Alapápolás

4.7

11222–16

Klinikumi ismeretek

4.8

11498–12

Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)

4.9

11499–12

Foglalkoztatás II.

4.10

11500–12

Munkahelyi egészség és biztonság


5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1.    A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2.    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

A

B

C

5.2.1

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2

azonosító
száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.3

11108–16

Audiológia

írásbeli, gyakorlati

5.2.4

11109–16

Hallásakusztika

írásbeli, gyakorlati

5.2.5

11498–12

Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

írásbeli

5.2.6

11499–12

Foglalkoztatás II.

írásbeli

5.2.7

11500–12

Munkahelyi egészség és biztonság

írásbeli

5.2.8

11110–16

Egészségügyi alapismeretek

írásbeli

5.2.9

11221–16

Alapápolás

gyakorlati

5.2.10

11222–16

Klinikumi ismeretek

szóbeli


Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3.    A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Hallássérült beteg szubjektív és objektív audiológiai vizsgálata és hallássérüléssel rendelkező személy hallás rehabilitációja.

A vizsgafeladat ismertetése feladatleírásban rögzítetten: anamnézis felvétele, az orvos által megadott fültükri kép értelmezése, az elvégzendő szubjektív és objektív vizsgálatok megtervezése és kivitelezése, a kapott lelet értelmezése, hallás rehabilitációs terv készítése, hallássérült beteg hallásjavító és egyéb hallási rendszerrel történő ellátása, egyéb hallásrehabilitációs lehetőség (műtét, implantáció) ismertetése, hallókészülék illesztése, eredményességet ellenőrző vizsgálat.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

5.3.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai írásbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott 11108–16 Audiológia, 11109–16 Hallásakusztika, 11110–16 Egészségügyi alapismeretek, 11222–16 Klinikumi ismeretek követelménymodulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

5.3.3.    Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek szóbeli felidézése.
A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő 11108–16 Audiológia, 11109–16 Hallásakusztika, követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

5.4.    A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak– és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5.    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

6. ESZKÖZ– ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 

A

 

6.1

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék

 

6.2

Ágy melletti diagnosztikus eszközök,

 

6.3

Alapápolási eszközök (bútorzat, textíliák, fém–, üveg–, műanyag– és gumi eszközök)

 

6.4

Ápolási szimulációs fantomok

 

6.5

Ápolási torzók, mulageok

 

6.6

Beavatkozások, vizsgálatok eszközei

 

6.7

Diagnosztikai eszközök, berendezések (RR mérő, vércukormérő,
személymérleg testmagasság mérővel, stopperóra)

 

6.8

Dokumentációs formanyomtatványok

 

6.9

Dokumentálás és archiválás eszközei: számítógép, nyomtató, medikai egészségügyi cél rendszerprogramokkal

 

6.10

Egyszerhasználatos steril eszközök

 

6.11

EKG (12 csatornás)

 

6.12

Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz megfelelően
felszerelt oktatóhelyiség

 

6.13

Első ellátás, elsősegélynyújtás eszközei

 

6.14

Fertőtlenítéshez, sterilizáláshoz használt eszközök, fertőtlenítőszerek, csomagolóanyagok

 

6.15

Gyógyászati segédeszközök, kényelmi eszközök

 

6.16

Gyógyszerelés eszközei

 

6.17

Kötszer kocsi, sebellátáshoz szükséges kézi műszerekkel, egyszer
használatos eszközök, anyagok

 

6.18

Kötszerek, rögzítő eszközök

 

6.19

„Kocsik”: ágyazó, előkészítő

 

6.20

Légútbiztosítás eszközei

 

6.21

Mérőműszerek

 

6.22

Mozgást segítő eszközök

 

6.23

Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)

 

6.24

Orvosi műszerek – kézi műszerek

 

6.25

Reanimáció eszközei, Újraélesztő fantom

 

6.26

Veszélyes hulladékok tárolásához szükséges eszközök

 

6.27.

Csendes kabin (ajánlott zajszint 15–25 dBA között)

 

6.28

Klinikai audiométer

 

6.29

Klinikai Impedanciamérő (Tympanométer, Stapedius reflex,
ipsi– és kontralateralis vizsgáló, multifrekvenciás tymp.)

 

6.30

Beszédaudiométer (kliniki audiométer CD, DVD lejátszóval, szakmailag elfogadott hanganyaggal)

 

6.31

Otoakusztikus emisszió mérőműszer (szűrő és klinikai)

 

6.32

Agytörzsi potenciál mérőműszer Elektromos válaszok regisztrálására (BERA, ASSR, MLR, CERA) alkalmas műszer (szűrő és klinikai)

 

6.33

Szabadhangteres vizsgáló egység

 

6.34

Otoscóp

 

6.35

Számítógépes háttér

 

6.36

Hi–pro programozó egység

 

6.37

NOAH program (jogtiszta)

 

6.38

Hallókészülék illesztő számítógép programok (minimum 4 féle)

 

6.39

Hallókészülékek zárt és nyitott illesztéséhez szükséges tartozékok

 

6.40

Hallásjavító eszközök (minimum 4 féle gyártótól), implantálható hallásjavító eszközök demo változata is

 

6.41

Halláspótló eszközök

 

6.42

Hallássegítő eszközök

 

6.43

Lenyomatvételhez szükséges anyag, fecskendő, szivacs

 

6.44

Dokumentációs eszközök7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara


A 6. sorszámú Betegkísérő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1.    A részszakképesítés azonosító száma: 31 723 01

1.2.    A részszakképesítés megnevezése: Betegkísérő

1.3.    Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

1.4.    Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 300–400

2. EGYÉB ADATOK

2.1.    A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1.    Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2.    Bemeneti kompetenciák:–

2.2.    Szakmai előképzettség: –

2.3.    Előírt gyakorlat: 1 év egészségügyi területen eltöltött gyakorlat

2.4.    Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5.    Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6.    Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7.    Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8.    Szintvizsga: –

2.9.    Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1.    A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

 

 

A

B

C

 

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

 

3.1.2.

5222

Segédápoló, műtőssegéd

Betegszállító

 

Betegkísérő


3.2.    A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A betegkísérő orvosi beutalás (utasítás) alapján egészségügyi szaksegítséget nem igénylő betegszállításokat végez a beteg otthonából egészségügyi intézménybe, az egészségügyi intézményen belül, egészségügyi intézményből a progresszív ellátásnak megfelelő más egészségügyi intézménybe, illetve a beteg kezelését, vizsgálatát, valamint sürgősségi ellátását követően otthonába.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:
–    a helyszín biztonságosságát felmérni
–    szakszerűen segítséget hívni
–    a beteg állapotát ABCDE–szemlélet szerint felmérni az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett
–    életveszély esetén, alapszinten elsősegélyt nyújtani (szakszerű fektetés, vérzéscsillapítás, kötözések, szakszerű segélyhívás, BLS, eszköz nélküli légútbiztosítás)
–    a beteg szállíthatóságát megítélni
–    immobilizációs technikákat alkalmazni
–    betegszállítás szervezési feladatokat ellátni
–    katasztrófa helyzetek, tömeges balesetek felszámolásában közreműködni
–    betegjogokat és az egészségügyi etikai szabályokat betartani
–    megfelelő kommunikációt alkalmazni

3.3.    Kapcsolódó szakképesítések:

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés–ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

52 723 01

Gyakorló mentőápoló

szakképesítés


4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 

A

B

 

4.1.

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

 

4.2.

azonosító
száma

megnevezése

 

4.3.

11110–16

Egészségügyi alapismeretek

 

4.4.

11164–16

Logisztika

 

4.5.

11165–16

Mentéstechnika


5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1.    A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2.    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 

A

B

C

 

5.2.1.

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak

 

5.2.2.

azonosító száma


megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

 

5.2.3.

11110–16

Egészségügyi alapismeretek

írásbeli

 

5.2.4.

11164–16

Logisztika

írásbeli

 

5.2.5.

11165–16

Mentéstechnika

gyakorlati


Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3.    A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Logisztika, Mentéstechnika, valamint Elsősegélynyújtáshoz kapcsolódó feladatok megoldása

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten logisztika, mentéstechnika valamint szituációs és szimulációs feladatok megoldása az elsősegélynyújtás témaköréből

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –

A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

5.3.3.    Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai szóbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.4.    A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak– és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5.    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

6. ESZKÖZ– ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 

A

 

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék

 

6.2.

Felszerelt betegszállító gépkocsi

 

6.3.

Immobilizáció eszközei

 

6.4.

Elsősegélynyújtás eszközei

 

6.5.

Reanimációs fantom: gyermek, felnőtt

 

6.6.

Légútbiztosítás, lélegeztetés eszközei

 

6.7

Diagnosztikai eszközök (RR mérő, vércukormérő)

 

6.8

Egyéni védőeszközök

 

6.9

A betegszállítási tevékenység dokumentációi

 

6.10

Veszélyes hulladékok tárolásához szükséges eszközök

 

6.11

Oktatástechnikai eszközök


7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara


A 7. sorszámú Boncmester megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1.    AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 725 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Boncmester

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:–

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600–720

2.    EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

2.2. Szakmai előképzettség:–

2.3. Előírt gyakorlat: Egy év szakmai területen eltöltött idő boncteremben, boncsegédi munkakörben

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2.8. Szintvizsga: –

2.9.    Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:–

3. Pályatükör

3.1.    A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

 

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

3.1.2.

5222

Segédápoló, műtőssegéd

Boncmester


3.2.A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A boncmester feladata országos intézetekben, egyetemeken, kórházakban, az igazságügyi orvostan területén, valamint a szakma egyéb jogilag szabályozott működési területén a holttestek és azok részleteinek, maradványainak boncolását, kórboncolását orvosi felügyelettel elvégezni. A holttestek szakszerű rekonstruálásával, tárolásával, végtisztességre való felkészítésével és szállításával kapcsolatos feladatokat önállóan végzi. A kórszövettani és egyéb vizsgálatra, vagy további konzerválásra vett anyagokat pontosan rögzíti, tárolja. A boncolás, kórboncolás, exhumálás és antropológiai vizsgálat folyamán vett egyéb anyagokat a szakértő által előírt vizsgálatokra biztosítja. A boncolást végző orvos által kitöltött, aláírt halott vizsgálati bizonyítványt és az eltemettetéshez szükséges dokumentációt kiadja. A munkájával kapcsolatos technikai, kegyeleti adminisztrációs és dokumentációs feladatokat előírásszerűen és felelősségteljesen végzi.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
–    előkészíteni a bonctermet a fertőtlenítés, higiéné szabályainak megfelelően
–    a zsiliprendszert az előírásoknak megfelelően használni
–    a veszélyes hulladékot szabályszerűen kezelni és tárolni
–    a boncoláshoz, igazságügyi boncoláshoz előkészíteni a szükséges eszközöket, anyagokat, védőeszközöket
–    előkészíteni a kiszálláshoz szükséges eszközöket
–    biztosítani a halottak kegyeletteljes tárolását
–    az adminisztrációs feladatokat elvégezni
–    azonosítani, majd előkészíteni a halottakat a boncoláshoz
–    biztosítani a boncolás menetének zavartalanságát
–    előkészíteni a holttestet a végtisztességre
–    szakszerűen adminisztrálva kiadni a holttestet
–    exhumálás technikai feladatait irányítás mellett végezni
–    betartani a balesetvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi szabályokat
–    betartani az etika és a protokoll szabályait
–    az egészségügyi szolgálatokra, szolgáltatókra vonatkozó szabályokat alkalmazni
–    a szakma szabályai szerint a kórboncolást elvégezni, igazságügyi, hatósági esetekben is
–    részt venni a boncolt szervek demonstrálásában
–    boncolást végezni fokozott fertőzésveszélyt jelentő esetekben
–    holttestet rekonstruálni
–    anyagvételt végezni, különféle vizsgálatok esetén (transzplantációs szövetek, szövettan, antropológiai vizsgálat, DNS– vizsgálat, diatoma vizsgálat)
–    méregládát csomagolni
–    bűnjeleket megőrzésre biztosítani
–    elvégezni az egészségügyi dokumentáció feladatait
–    a hozzátartozókat ellátni a megfelelő dokumentumokkal, és tájékoztatni a halottal kapcsolatos ügyintézésről
–    alkalmazni az orvosi titoktartás szabályait

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés–ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

55 720 01

Egészségügyi gyakorlatvezető

szakképesítés–ráépülés4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A

B

4.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító száma

megnevezése

4.3.

11115–16

Alapismeretek az egészségügyi ellátásban

4.4.

11116–16

Előkészítés–boncolás–mintavétel–rekonstrukció

4.5.

11117–16

Halottkezelés

4.6.

11498–12

Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

4.7.

11499–12

Foglalkoztatás II.

4.8.

11500–12

Munkahelyi egészség és biztonság


5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1.     A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

A

B

C

5.2.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.3.

11115–16

Alapismeretek az egészségügyi ellátásban

gyakorlati és szóbeli

5.2.4.

11116–16

Előkészítés – boncolás – mintavétel–rekonstrukció

gyakorlati és szóbeli

5.2.5.

11117–16

Halottkezelés

gyakorlati és szóbeli

5.2.6.

11498–12

Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

írásbeli

5.2.7.

11499–12

Foglalkoztatás II.

írásbeli

5.2.8.

11500-12

Munkahelyi egészség és biztonság

írásbeli


Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3.     A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Boncmesteri feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Boncmesteri feladatok
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat aránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: –

A vizsgafeladat ismertetése: –

A vizsga időtartama: –
A vizsgafeladat aránya: –


5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek szóbeli felidézése

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő 11115–16 Alapismeretek az egészségügyi ellátásban, 11116–16 Előkészítés–boncolás – mintavétel–rekonstrukció és a 11117–16 Halottkezelés szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsga időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc)
A vizsgafeladat aránya: 40%

5.4.    A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés–ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak– és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5.    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

6.     ESZKÖZ– ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

A

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék

6.2.

Elméleti oktatásra alkalmas tanterem

6.3.

Gyakorlati oktatásra alkalmas boncterem

6.4.

Audiovizuális eszközök kiegészítőkkel

6.5.

Szövetek szétválasztására szolgáló műszerek

6.6.

Szöveteket egyesítő műszerek

6.7.

Rögzítő– és feltáró műszerek

6.8.

Vérzéscsillapításra szolgáló műszerek

6.9.

Izoláló anyagok, kötszerek, varróanyagok

6.10.

Dokumentáció és archiválás eszközei

6.11.

Fertőtlenítés eszközei

6.12.

Elsősegélynyújtás eszközei

6.13.

Halottkezelés eszközei


7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara


A 8. sorszámú Citológiai szakasszisztens megnevezésű szakképesítés–ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1.    A szakképesítés–ráépülés azonosító száma: 55 725 03

1.2.    A szakképesítés–ráépülés megnevezése: Citológiai szakasszisztens

1.3.    Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

1.4.    Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1200–1400


2. EGYÉB ADATOK

2.1.    A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1.    Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2.    Bemeneti kompetenciák: –

2.2.    Szakmai előképzettség: 55 725 21 Szövettani szakasszisztens szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3.    Előírt gyakorlat: –

2.4.    Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5.    Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6.    Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7.    Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2.8.    Szintvizsga: –

2.9.    Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1.    A szakképesítés–ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

 

 

A

B

C

 

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítés–ráépüléssel betölthető munkakör(ök)

 

3.1.2.

3324

Orvosi laboratóriumi
asszisztens

Citológiai szakasszisztens


3.2.    A szakképesítés–ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A citológiai szakasszisztens feladata a citodiagnosztikai vizsgálatra beküldött vagy helyben keletkezett bármely módszerrel vizsgálati anyag teljes feldolgozása: adminisztratív rendszerezése, az anyagok technikai feldolgozása. Fő szakmai tevékenységét képezi a cervix diagnosztikai és szűrési kenetek mikroszkópos értékelése, a negatív kenetek biztonságos azonosítása. Feladata továbbá az egyéb citodiagnosztikai preparátumok előértékelése, az eredmények konzultatív elemzése, az anyagok archiválása. Munkáját szakorvos felügyelete mellett végzi
A szakképesítés–ráépüléssel rendelkező képes:
–        elvégezni a nőgyógyászati kenetek szűrővizsgálatát, mikroszkópos értékelését
–        a nőgyógyászati rákszűrés diagnosztikai feladatait elvégezni
–        a kenetekben látott sejtek morfológiai értékelését és differenciálását elvégezni
–        a negatív keneteket biztonságosan azonosítani, adott esetben önállóan a kenetek végső véleményezését elkészíteni
–        a nem negatív és egyéb citológiai keneteket konzultatív módon előértékelni
–        citodiagnosztikai laboratóriumban, szükség esetén mikroszkópos morfodiagnosztikai laboratóriumban az anyagokat átvenni, rendszerezni
–        citológiai feldolgozást igénylő anyagféleségeket feldolgozni, festeni
–        a citológiai preparátumokat szakma szabályai szerint archiválni
–        a citodiagnosztikai adminisztrációt ellenőrizni, szervezni
–        az eredményeket szakmailag értékelni, minőségbiztosítási módszereket alkalmazni

3.3.    Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés–ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

55 720 01

Egészségügyi gyakorlatvezető

szakképesítés–ráépülés4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 

A

B

 

4.1.

A szakképesítés–ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

 

4.2.

azonosító
száma

megnevezése

 

4.3.

11118–16

Citotechnológia

 

4.4.

11119–16

Nőgyógyászati citodiagnosztika

 

4.5.

11120–16

Egyéb citológiai vizsgálatok


5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1.    A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2.    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 

A

B

C

 

5.2.1.

A szakképesítés–ráépülés szakmai követelménymoduljainak

 

5.2.2.

azonosító
száma


megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

 

5.2.3.

11118–16

Citotechnológia

gyakorlati és szóbeli

 

5.2.4.

11119–16

Nőgyógyászati citodiagnosztika

gyakorlati és szóbeli

 

5.2.5.

11120–16

Egyéb citológiai vizsgálatok

gyakorlati és szóbeli


Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3.    A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység

A)    A vizsgafeladat megnevezése: Mikroszkópos kenetvizsgálat
A vizsgafeladat ismertetése:
18 db, szakértők által összeállított cervix citológiai kenet mikroszkópos vizsgálata és diagnosztizálása a mindenkori szakmai szabályok szerint. Lelet elkészítése.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

B)    A vizsgafeladat megnevezése: Mikroszkópos kenetvizsgálat
A vizsgafeladat ismertetése:
4 db egyéb szervekből származó kenet vizsgálata (testüregi folyadék, tüdőcitológia) és diagnosztizálása.
Előzetes vélemény elkészítése.

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %

5.3.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai írásbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése:
Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

5.3.3.    Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai szóbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.4.    A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés–ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www. nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak– és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5.    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ– ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 

A

 

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék

 

6.2.

Elméleti oktatásra alkalmas tanterem

 

6.3.

Audiovizuális eszközök kiegészítőkkel

 

6.4.

A laboratóriumi alapműveletek végzéséhez szükséges berendezések (centrifuga, fénymikroszkóp és speciális mikroszkópok (fluorescens, polarizációs) mérlegek, festő– és fedőautomata be– rendezések, citofotométer, mérőedények, pipetták, vegyszerek)

 

6.5.

A citotechnikai eljárásokban használatos speciális festékek, fixálásra szolgáló vegyületek, oldószerek, reagensek

 

6.6.

A kórszövettani laboratórium felszerelése, eszközei

 

6.7.

Az aspirációs járóbeteg rendelés speciális eszközei: aspirációs
pisztoly, kenetkészítő eszközök, fixálószerek, citológiai festékek, fedőanyagok, mikroszkóp, a betegellátás eszközei (injekciózáshoz használt eszközök)

 

6.8.

Nőgyógyászati (cervix) citológiai kenetek (min.:15 000 db/év)

 

6.9.

Tüdő–, vizelet–, szájüregi–, gyomorcitológiai kenetek
Emlő aspirációs citológiai kenetek, emlőváladékból készített citológiai kenetek, kontakt kenetek
Pajzsmirigy aspirációs citológiai kenetek
Testüregi folyadékgyülemekből származó citológiai kenetek Különböző szervekből származó aspirációs citológiai kenetek (liquor, nyirokcsomó, nyálmirigy)

 

6.10.

Dokumentáció és archiválás eszközei


7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség: a 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikusalap és mesterképzési szakokon szerzett szakirányú orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikai, orvosi kutatólaboratóriumi analitikai szakképzetségeket.

7.2.A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara


A 9. sorszámú CT/MR szakasszisztens megnevezésű szakképesítés–ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1.    A szakképesítés–ráépülés azonosító száma: 55 725 16

1.2.    Szakképesítés–ráépülés megnevezése: CT/MR szakasszisztens

1.3.    Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

1.4.    Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 740–800

2. EGYÉB ADATOK

2.1.    A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1.    Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2.    Bemeneti kompetenciák: –

2.2.    Szakmai előképzettség: 54 725 09 Radiográfiai asszisztens szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3.    Előírt gyakorlat: –

2.4.    Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5.    Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6.    Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7.    Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8.    Szintvizsga: –

2.9.    Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1.    A szakképesítés–ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

 

 

A

B

C

 

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítés–ráépüléssel betölthető munkakör(ök)

 

3.1.2.

3323

Orvosi képalkotó diagnosztikai és terápiás berendezések kezelője

CT/MR szakasszisztens


3.2.    A szakképesítés–ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A CT/MR szakasszisztens a képalkotó diagnosztika területén tevékenykedik csapat tagjaként, radiológus szakorvos vagy diplomás képalkotó diagnosztikai szakember irányítása mellett. Ismeri a CT és MRI berendezések működésének alapjait, biztonságos üzemeltetésük szabályait. Ismeri a sugárvédelmi jogszabályokat, munka–, tűz– és balesetvédelmi előírásokat, az aszepszis és antiszepszis szabályait, a betegjogokat.
Ismeri a képalkotó diagnosztikában alkalmazható CT/MRI vizsgálati technikákat. Megszerzett szakmai ismereteit (élettan, kórélettan, klinikum, anatómia, metszetanatómia) alkalmazva felismeri a kóros elváltozásokat és az akut életveszélyes állapotokat. Ismeri a kontrasztanyagok alkalmazásának körét és az alkalmazás veszélyeit egyaránt.
Az adott munkaterület munkafolyamatait elsajátítva, kompetenciájának megfelelően részt vesz a betegek diagnosztikus és terápiás ellátásának teljes folyamatában, adott műveleteket, vizsgálatokat protokollok alapján önállóan végez.
Munkáját hivatásként, empátiával gyakorolja, betartja, illetve betartatja annak jogi szabályait, valamint etikai normáit.

A szakképesítés–ráépüléssel rendelkező képes:

−    a beteget felvilágosítani, a CT/MRI vizsgálatra előkészíteni;
−    a vizsgálat, illetve a kontrasztanyag beadásának kontraindikációját felismerni;
−    protokollok alapján CT/MRI vizsgálatokat végezni, intervenciós beavatkozásoknál segédkezni;
−    intravénás kontrasztanyag adásánál közreműködni;
−    a CT/MRI vizsgálatokhoz, intervenciós beavatkozásokhoz szükséges anyagokat és eszközöket előkészíteni;
−    a használatos gépeket, berendezéseket és eszközöket szakszerűen kezelni, meghibásodásukat felismerni és jelezni, minőségbiztosítási eljárásokat alkalmazni;
−    felismerni a veszélyhelyzeteket, kóros, akut életveszélyes állapotokat;
−    felismerni a kontrasztanyag szövődményeket és aktívan részt venni annak elhárításában;
−    utólagos képfeldolgozás és archiválás végzésére;
−    munkáját szakszerűen, maximális biztonsággal, a szakterületet érintő valamennyi jogi szabályozás, szakmai előírás betartásával végezni.

3.3.    Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés–ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

55 720 01

Egészségügyi gyakorlatvezető

szakképesítés–ráépülés


4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 

A

B

 

4.1.

A szakképesítés–ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

 

4.2.

azonosító
száma

megnevezése

 

4.3.

11697–16

Computer Tomographia

 

4.4.

11701–16

Mágneses Rezonanciás Képalkotás


5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1.    A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2.    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 

A

B

C

 

5.2.1.

A szakképesítés–ráépülés szakmai követelménymoduljainak

 

5.2.2.

azonosító
száma


megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékeny–
sége

 

5.2.3.

11697–16

Computer Tomographia

szóbeli, gyakorlati

 

5.2.4.

11701–16

Mágneses Rezonanciás Képalkotás

szóbeli, gyakorlati


Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3.    A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység

A)    A vizsgafeladat megnevezése: CT vizsgálatot végez

A vizsgafeladat ismertetése:

CT diagnosztikai vizsgálatot előkészít, kivitelez, megfelelőség szempontjából értékel, majd írásos és képi dokumentációt készít, archivál.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%


B)    A vizsgafeladat megnevezése: MRI vizsgálatot végez

A vizsgafeladat ismertetése:

MR diagnosztikai vizsgálatot előkészít, kivitelez, megfelelőség szempontjából értékel, majd írásos és képi dokumentációt készít, archivál.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%

5.3.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: –

A vizsgafeladat ismertetése: –

A vizsgafeladat időtartama:
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:

5.3.3.    Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Computer Tomographia és Mágneses Rezonanciás Képalkotás

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4.    A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés kapcsolatos előírások a http://www.nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.

5.5.    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ– ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 

A

 

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék

 

6.2.

Oktatástechnikai eszközök

 

6.3.

CT, MRI, berendezések

 

6.4.

PET/CT, PET/MRI, CT szimulációs berendezés – ajánlott

 

6.5.

Kontrasztanyagok (i.v. és per os) és injektor

 

6.6.

Az előkészítés során alkalmazott eszközök, műszerek

 

6.7.

Aszepszis–antiszepszis eszközei

 

6.8.

Védőfelszerelések

 

6.9.

Készenléti gyógyszerek és infúziók

 

6.10.

Elsősegélynyújtás eszközei

 

6.11.

Szabad légutak biztosításának eszközei

 

6.12.

Infúziós terápia eszközei

 

6.13.

Oxigénterápia eszközei

 

6.14.

Dokumentáció, archiválás eszközei (HIS, RIS, PACS rendszerek)7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség: a 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alap és mesterképzési szakokon szerzett szakirányú képalkotó diagnosztikai analitikai szakképzettséget.
7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara


A 10. sorszámú Csecsemő és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés–ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1.    A szakképesítés–ráépülés azonosító száma: 55 723 02

1.2.    A szakképesítés–ráépülés megnevezése: Csecsemő és gyermekápoló

1.3.    Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1

1.4.    Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: –

2. EGYÉB ADATOK

2.1.    A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1.    Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2.    Bemeneti kompetenciák: –

2.2.    Szakmai előképzettség: 54 723 03 Gyakorló csecsemő– és gyermekápoló szakképesítés

2.3.    Előírt gyakorlat: –

2.4.    Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5.    Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6.    Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7.    Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8.    Szintvizsga: –

2.9.    Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1.    A szakképesítés–ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

 

 

A

B

C

 

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítés–ráépüléssel betölthető
munkakörök
kör(ök)

 

3.1.2.

3311

Ápoló, szakápoló

Csecsemő– és gyermekápoló


3.2.    A szakképesítés–ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A csecsemő– és gyermekápoló képes munkáját önállóan, illetve más egészségügyi szakma képviselőivel együttműködve végezni, az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén. Kompetencia szintjének megfelelően részt vesz a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban. Korszerű szemlélettel és gyermekszeretettel végzi a beteg gyermekek ápolását, gondozását. Szakmai kommunikációt folytat a beteggel és a hozzátartozójával. Ápolási folyamatnak megfelelően ápolja, gondozza, segíti a beteget. Szakápolást végez. Előkészíti a beteget a különböző beavatkozásokhoz
Közreműködik a beavatkozások, vizsgálatok során. Sürgősségi esetekben beavatkozik, asszisztál. Kompetencia szintjének megfelelően közreműködik a prevencióban, egészségnevelő tevékenységben, edukációban és rehabilitációban. Egészségügyi dokumentációt vezet az érvényben lévő jogszabályban meghatározottak szerint.

A szakképesítés–ráépüléssel rendelkező képes:
−    az ellátást a gyermek és családja, illetve a közösség testi, lelki, szociokulturális jellemzőinek figyelembevételével végezni
−    munkáját az ápolási folyamat elvei szerint végezni, felmérni, tervezni, végrehajtani és értékelni szakmai tevékenységeit
−    szisztematikus, egyénre szabott ápolást, szakápolást és gondozást nyújtani, amely a beteg gyermek szükségleteinek kielégítésére irányul
−    a sajátos nevelési igényű gyermek ellátását menedzselni
−    segíteni a beteget és annak családját, illetve a közösséget abban, hogy elérjék az egészség lehető legmagasabb fokát és megelőzzék a betegségeket
−    munkája során biztonságos ápolási környezetet teremteni
−    a beteg állapotváltozásait észlelni, azokat értelmezni és a további ellátási kompetenciáról dönteni
−    a betegellátás során alkalmazott eszközöket adekvátan alkalmazni, karbantartani
−    munkáját az ápolás etikai normák, az érvényes jogszabályok és minőségbiztosítási elvek alapján végezni

3.3.    Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés–ráépülés

3.3.2

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3

55 723 03

Diabetológiai szakápoló és edukátor

szakképesítés–ráépülés

3.3.4

55 723 04

Epidemiológiai szakápoló

szakképesítés–ráépülés

3.3.5

55 723 08

Gyermek intenzív szakápoló

szakképesítés–ráépülés

3.3.6

55 723 09

Hospice szakápoló

szakképesítés–ráépülés

3.3.7

55 723 10

Légzőszervi szakápoló

szakképesítés–ráépülés

3.3.8

55 723 12

Nefrológiai szakápoló

szakképesítés–ráépülés

3.3.9

55 723 13

Onkológiai szakápoló

szakképesítés–ráépülés

3.3.10

55 723 15

Sürgősségi szakápoló

szakképesítés–ráépülés

3.3.11

55 723 16

Alapellátási közösségi szakápoló

szakképesítés–ráépülés

3.3.12

55 720 01

Egészségügyi gyakorlatvezető

szakképesítés–ráépülés

3.3.13

55 725 01

Aneszteziológiai szakasszisztens

szakképesítés–ráépülés

3.3.14

55 725 04

Endoszkópos szakasszisztens

szakképesítés–ráépülés

3.3.15

54 720 01

Perioperatív asszisztens

azonos ágazat

3.3.16

54 720 02

Fogászati asszisztens

azonos ágazat

3.3.17

54 720 03

Gyógyszertári asszisztens

azonos ágazat

3.3.18

54 723 01

Gyakorló mentőápoló

azonos ágazat

3.3.19

54 723 02

Gyakorló ápoló

azonos ágazat

3.3.20

54 725 02

Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus

azonos ágazat

3.3.21

54 725 03

Fizioterápiás asszisztens

azonos ágazat

3.3.22

54 725 04

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens

azonos ágazat

3.3.23

54 725 05

Gyakorló szövettani asszisztens

azonos ágazat

3.3.24

54 725 06

Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.25

54 725 07

Klinikai neurofiziológiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.26

54 725 09

Radiográfiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.27

54 726 03

Ergoterapeuta

azonos ágazat

3.3.28

54 726 04

Gyógymasszőr

azonos ágazat

3.3.29

55 723 01

Ápooló

azonos ágazat

3.3.30

55 723 11

Mentőápoló

azonos ágazat

3.3.31

55 725 11

Klinikai fogászati higiénikus

azonos ágazat

3.3.32

55 725 18

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.33

55 725 21

Szövettani szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.34

55 726 02

Sportmasszőr

azonos ágazat

3.3.35.

55 723 17

Mentésirányító

azonos ágazat


4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 

A

B

 

4.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

 

4.2.

azonosító
száma

megnevezése

 

4.3.

12107–16

Szakápolás gyermek betegek esetén

 

4.4.

11122–16

Kompetenciabővítő ismeretek a gyermekápolásban


5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1.    A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2.    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: –

 

 

A

B

C

 

5.2.1.

A szakképesítés–ráépülés szakmai követelménymoduljainak

 

5.2.2.

azonosító
száma


megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

 

5.2.3.


Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3.    A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szakápolási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten az ápolási folyamat megvalósítása, invazív beavatkozások kivitelezése

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat aránya: 60%
5.3.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat aránya: 10%

5.3.3.    Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek szóbeli felidézése

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat aránya: 30%

5.4.    A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés–ráépüléssel kapcsolatos előírások a http:/nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.

5.5.    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –


6. ESZKÖZ– ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 

A

 

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék

 

6.2.

Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz
oktatóhelyiség
lyiség

 

6.3.

Informatika szaktanterem számítógépekkel és perifériákkal

 

6.4.

Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)

 

6.5.

Szakmai dia– és fóliasorozatok

 

6.6.

A beteg ember komfort érzésének biztosításához szükséges
eszközök

 

6.7.

Betegágy és tartozéka, éjjeli szekrény, karosszék

 

6.8.

A beteg kényelmét szolgáló eszközök

 

6.9.

Ágyazás eszközei, felszerelt ágyazó kocsi

 

6.10.

Gyógyszerelő kocsi

 

6.11.

Testsúly, testmagasság és derékkörfogat mérésére szolgáló eszközök

 

6.12.

Gondozás eszközei

 


6.13.

Beavatkozások eszközei, műszerei (lumbál és csontvelő tűk, mellkasi és hasi drainek, ollók (egyenes, hajlított Cooper, varratszedő) csipesz,(horgas, anatómiás), szike, tűfogó, bőrvarró fonál, érfogók (Kocher féle, Moszkító féle)
ipesz, tűfogó

 

 

 

 

6.14.

Diagnosztikai eszközök (EKG, Doppler, Légzés–
funkciós készülékek, audiométer, látásvizsgálat eszközei)

 


6.15.

Életjelek mérésére szolgáló eszközök (fonendoszkóp, non–invazív vérnyomásmérő)

 

 


6.16.

A betegmegfigyeléshez szükséges eszközök

 

 

6.17.

Gyakorló fantomok (kar torzó)

 

6.18.

A vérvétel eszközei

 

6.19.

Vércukor meghatározó készülék

 

6.20.

Vénabiztosítás során használatos eszközök (tűk, kanülök)

 

6.21.

Gyógyszeradagolás során használatos eszközök (fecskendők,
perfuzorok, infuzorok, szerelékek)

 

6.22.

Infúziós készítmények, gyógyszerek

 

6.23.

Váladékfelfogásra és vizsgálatra küldésre szolgáló eszközök

 

6.24.

Laboratóriumi eszközök a vizsgálatok kivitelezéséhez
(transzfúziós tálca eszközei)

 

6.25.

Transzfúzió beadásának eszközei

 

6.26.

Transzfúziós dokumentáció eszközei (igénylőlapok, naplók, jelen–
tőlapok, betegtájékoztatók)

 

6.27.

Vérszállítás eszközei

 

6.28.

Fertőtlenítő szerek és eszközök

 

6.29.

Első ellátás, elsősegélynyújtás eszközei

 

6.30.

Oxigénpalack–tartóval, reduktorral, flowméter, orreszközök oxigénadáshoz,
oxigénmaszk, szívó

 

6.31.

Pulzoximéter, CO2–detektor /kapnométer/kapnográf,

 

6.32.

Szupraglottikus légútbiztosításra és lélegeztetésre alkalmas fantom
(fej)

 

6.33.

Alap EKG készülék

 

6.34.

Demo defibrillátor

 

6.35.

Légútbiztosító eszközök (faringeális és szupraglottikus eszközök)

 

6.36.

A tubusrögzítés eszközei

 

6.37.

Öntelődő ballon–maszk–visszalégzést gátló szelep (BMSZ) egység
rezervoárral (felnőtt és csecsemő), PEEP–szelep

 

6.38.

Légútiváladék eltávolításához szükséges eszközök (motoros/vákuumos leszívó készülék)
végszívó katéterek)

 

6.39.

Fonendoszkóp

 

6.40.

ALS fantom (gyermek)

 

6.41.

BLS fantom (csecsemő)

 

6.42.

Antropometriai mérőeszközök

 

6.43.

Tápszeradagolás során használatos eszközök (fecskendők, tűk,
infuzorok)

 

6.44.

Kanülgondozás során használatos eszközök

 

6.45

Tápláló oldatok és kiegészítő adalékok

 

6.46.

Steril tálcák

 

6.47.

RF–készülék

 

6.48.

Tens–készülékek

 

6.49.

Mágneses ágy

 

6.50.

Epidurális tűk, kanülök

 

6.51.

Speciális blokád tűk

 

6.52.

Torzók
–    a széklet–inkontinencia ellátás bemutatására
–    a sztóma helyeiről
–    műtétet követő ellátáshoz

 

6.53.

A beöntés eszközei

 

6.54.

Bőrápoláshoz szükséges eszközök

 

6.55.

Bőrtisztításhoz szükséges eszközök

 

6.56.

Sztóma ellátást oktató CD–DVD

 

6.57.

Anatómiai oktató–poszterek

 

6.58.

Az inkontinencia ellátás gyógyászati segédeszközei

 

6.59.

Katéterezéshez szükséges eszközök, katéterminták

 

6.60.

Vizelet– és széklet–inkontinenciánál használatos segédeszközök

 

6.61.

Az inkontinenciák felméréséhez használatos tesztminták

 

6.62.

Sztómaellátás gyógyászati segédeszközei

 

6.63.

Egyrészes segédeszközök

 

6.64.

Kétrészes segédeszközök

 

6.65.

Fisztula ellátás kellékei

 

6.66.

Irrigáló készülék

 

6.67..

A sztóma méretvételéhez szükséges eszközök

 

6.68.

Mulage–ok (sebtípusok)

 

6.69.

Felszerelt kötöző kocsi, kötszerek

 

6.70.

Sebfelmérés eszközei

 

6.71.

Sebkezelés eszközei

 

6.72.

Varratszedés eszközei

 


6.73.

Egyszerhasználatos eszközök a diagnosztikus és terápiás beavatkozások kivitelezéséhez

 

 

6.74.

A hulladéktárolás eszközei

 

6.75.

A veszélyes hulladékgyűjtés eszközei, iratai

 

6.76.

A dokumentálás és az archiválás eszközei7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
7.2. Szakmai előképzettség: A 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni:
-     az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet megjelenése előtt kiadott Csecsemő- és gyermekápoló, Gyermekápoló, Gyermek ideg- elmeápoló és gondozó, Gyermek ideg- elmeápoló szakképesítést, ha a képzésbe jelentkező szerepel az egészségügyről szóló. törvény alapján vezetett egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában,
-    az ápolás és betegellátás, illetve az egészségügyi gondozás és prevenció szakirány alap és mesterképzési szakjain szerzett ápolói, védőnői szakképzettséget.


A 11. sorszámú Diabetológiai szakápoló és edukátor megnevezésű szakképesítés–ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1.    A szakképesítés–ráépülés azonosító száma: 55 723 03

1.2.    Szakképesítés–ráépülés megnevezése: Diabetológiai szakápoló és edukátor

1.3.    Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

1.4.    Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600–800

2. EGYÉB ADATOK

2.1.    A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1.    Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2.    Bemeneti kompetenciák: –

2.2.    Szakmai előképzettség: 55 723 01 Ápoló szakképesítés, 55 723 02 Csecsemő– és gyermekápoló szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3.    Előírt gyakorlat: 2 év ápolói munkakörben eltöltött gyakorlat

2.4.    Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5.    Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6.    Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7.    Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2.8.    Szintvizsga: –

2.9.    Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1.    A szakképesítés–ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

 

 

A

B

C

 

 

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítés–ráépüléssel betölthető munkakör(ök)

 

3.1.1.

3311

Ápoló, szakápoló

Szakápoló

 

3.1.2.

Diabetológiai szakápoló


3.2.    A szakképesítés–ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A diabetológiai szakápoló cukorbetegeket ápol, gondoz kórházi osztályon, szakrendelőben, Diabetes Centrumban, háziorvosi szolgálatnál. Egyénre szabottan oktatja a betegeket és hozzátartozóikat az egészségnevelés módszereivel, a didaktika alapelvei alapján a betegséggel kapcsolatos ismeretekre és az önmenedzseléshez szükséges eszközök alkalmazására.

A szakképesítés–ráépüléssel rendelkező képes:
–    részt venni a cukorbetegség megelőzésében
–    a cukorbeteget ápolni, gondozni a diagnózis felállításától kezdve a beteg életének minden szakaszában
–    egyénre szabottan oktatni a betegeket és hozzátartozóikat a betegséggel kapcsolatos ismeretekre és az önmenedzseléshez szükséges eszközök alkalmazására
–    egyéni és csoportos oktatáshoz programot készíteni a betegek, hozzátartozóik és munkatársak részére, azt megvalósítani, dokumentálni
–    diabetes klubot szervezni, vezetni,
–    ápolási– gondozási tervet készíteni

3.3.    Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés–ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

55 720 01

Egészségügyi gyakorlatvezető

szakképesítés–ráépülés


4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A

B

4.1.

A szakképesítés–ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító
száma

megnevezése

4.3.

11123–16

Diabetológiai szakápolás és edukáció5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1.    A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Záródolgozat leadása az első vizsganap előtt 1 hónappal.
A záródolgozat értékelését a szakmai tanár,szakmai vezető végzi, a vizsgaelnök hagyja jóvá.

5.2.    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 

A

B

C

 

5.2.1.

A szakképesítés–ráépülés szakmai követelménymoduljainak

 

5.2.2.

azonosító
száma


megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékeny–
sége

 

5.2.3.

11123–16

Diabetológiai szakápolás és
edukáció

gyakorlati és szóbeli


Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3.    A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység
A)    A vizsgafeladat megnevezése: Szakápolástani és gondozási feladatok megvalósítása.

A vizsgafeladat ismertetése:
A feladatleírásban rögzített konkrét ápolási– gondozási feladat végrehajtása, ápolási– gondozási dokumentáció elkészítése, ismertetése kiválasztott betegnél.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

B)    A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat készítése, bemutatása

Önállóan megtervezett és kivitelezett egészségnevelési feladat elkészítése a diabetológiai szakápoló és edukátor egészségnevelési, egészségfejlesztési és edukációs feladatai közül kiválasztott témában a záródolgozat prezentálásával. A dolgozat tartalmazzák az oktatás elvégzésének dokumentálását (témaválasztás indoklása, célmeghatározás, célcsoport, helyszín, kivitelezés módszerei, edukáció hatékonyságának mérése)
A dolgozatot a vizsgaelnök jóváhagyásával, a vizsgabizottság értékeli. Az értékelés eredménye a szóbeli vizsgatevékenység eredményének részét képezi.

A záródolgozat elkészítése során választható témakörök az alábbiak:
Oktatás:
– a szakszerű szájápolásról
– a szakszerű bőr és lábápolásról
– az önmenedzselésről
– az inzulin beadási eszközök használatáról
– a vércukormérő eszközök alkalmazásáról, használatáról
– vércukor napló vezetéséről
– diabéteszről
– szövődmények felismeréséről, késleltetéséről, elhárításáról
– diétás alapismeretekről (tápanyagtáblázat, minta étrendek alkalmazása)

A vizsgafeladat időtartama: a bemutatás időtartama 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: –

A vizsgafeladat ismertetése: –

A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

5.3.3.    Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szakápolástani, gondozási és oktatási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodul témaköreit tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

5.4.    A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés–ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak– és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5.    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –


6. ESZKÖZ– ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

A

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék

6.2.

Inzulin adagolók: fecskendő, Penek (eldobható pen és nem eldobható pen), gyermekek részére, gyengén látók részére, folyamatos inzulin adagoló eszköz (pumpa)

6.3.

Vércukormérő eszközök

6.4.

Diabétesz napló, telemedicina

6.5.

Mini Doppler, oszcillométer, önellenőrző tapasz, Neurométer,
Monofilamentum, neurotip, kalibrált hangvilla, EKG

6.6.

Bőr–hőmérő, Percentil táblázat

6.7.

CGM (folyamatos glükóz monitor)

6.8.

ABPM (folyamatos vérnyomás monitor)

6.9.

Sebkezelés eszközei

6.10.

Lábápolás eszközei

6.11.

Mintaétrendek, tápanyagtáblázat

6.12.

Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)

6.13.

Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhelyiség


7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség: a 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az ápolás és betegellátás alap és mesterképzési szakon szerzett ápolói szakirányú szakképesítést.
7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara


A 12. sorszámú Egészségfejlesztési segítő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 720 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Egészségfejlesztési segítő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 300–400

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 6. mellékletben az egészségügyi szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

2.2. Szakmai előképzettség: –

2.3. Előírt gyakorlat: –

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: –

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

 

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

3.1.2.

3339

Egyéb, humánegészségügyhöz kapcsolódó foglalkozású

Egészségfejlesztési segítő


3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az egészségfejlesztési segítő képes az egészségügyi szolgálatokkal együttműködni, a lakosság egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését előmozdítani, és a különböző egészségfejlesztéshez kapcsolódó színtereken csapat munkában dolgozni. Munkája során kapcsolatot alakít ki és tart fenn a köznevelési intézményekkel és civil szervezetekkel. Munkáját szakmai irányítás mellett, a lakosság körében, elsődlegesen a családok mellett végzi.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
–    Felismerni az ellátottak körében a halandóság szempontjából kiemelten fontos rizikótényezők jelenlétét, az egyént az alapellátáshoz irányítani
–    Felismerni a hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetben lévő egyéneket és családokat, egyszerű probléma–térképet készíteni
–    Felismerni a fogyatékosság különböző formáit, segíti a családot az ellátásban való hozzáférésben, valamint az egyszerűbb akadálymentesítési feladatok szervezésében, elvégzésében
–    Kapcsolatot tartani a rászoruló családokkal, együttműködik a megélhetési problémákból fakadó krízishelyzetek kezelésében, megoldásában
–    Fenntartani az infokommunikációs kapcsolatot szakmai irányítóival és szükség esetén egyéb, a segítő folyamatba bevont szervezettel, vagy annak képviselőjével
–    Felmérni az egyén és a család alapvető szükségleteit és felismerni a szükségletek módosulása miatt bekövetkező problémákat
–    Felismerni a családi vagy egyéni krízishelyzeteket, a krízishelyzetben lévő egyént vagy családot a megfelelő helyre irányítani
–    Segíteni a családnak a tartósan beteg személy gondozása során
–    Segíteni a családot a haldokló ápolásában, kapcsolatot tartani a hozzátartozókkal és a szakemberekkel
–    Segíteni a halott körüli ügyintézési feladatokat, támogatást nyújtani a hozzátartozóknak
–    Segíteni a családot a krónikus beteg személy megváltozott szükségleteinek kielégítésében, odafigyelni a család és a hozzátartozók mentális és fizikai állapotára is
–    Tartósan fekvő beteg esetén felismerni az alapvető ápolási–gondozási hibákat, vagy az önellátási képesség részleges vagy teljes elvesztéséből fakadó problémákat (mozgatás hiánya, felfekvés, alultápláltság, kiszáradás) és haladéktalanul segítséget hívni
–    Megtanítani a családtagokat, hozzátartozókat az otthonában ápolt beteg egyszerűbb gondozási műveleteinek elsajátítására, az ápolást könnyítő eszközök használatára
–    Felismerni a háztartási baleseteket hordozó kockázati tényezőket, segíteni a családnak azok elhárításában
–    Alapszinten, eszköz nélkül elsősegélyt nyújtani, biztonsággal hívni orvost, mentőt
–    Részt venni a közösségi színterek munkáiban, szervezőként részt venni a közösség eseményein, szervezett rendezvényein
–    Segíteni a lakosság körében végzett rendszeres, vagy alkalomszerű szűrővizsgálatok létrejöttét
–    Környezetében felismerni a közegészségügyi–járványügyi kockázatokat hordozó tényezőket
–    Részt venni a fejtetű, a rühesség szűrésében, egyszerűbb eseteinek ellátásában, a higiénés szabályokra vonatkozó ismeretek gyakorlati elsajátíttatásában
–    Felismerni a magas rizikócsoportba tartozó populációban előforduló betegségeket (tuberkulózis, szexuális úton terjedő betegségek). Szükség esetén megtanítani a családot, vagy a beteg vagy egészséges egyént a megfelelő személyi higiéné fenntartására, a környezet fizikai és közegészségügyi biztonságának fenntartására
–    Támogatni a családot és az egyént a dohányzásról való leszoktatásban és az egyéb káros szenvedélyek leküzdésében
–    Hiteles kommunikációt folytatni, példamutatóan viselkedni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés–ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A

B

4.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító száma

megnevezése

4.3.

11491-12

Kommunikáció és interakció a segítő munkában

4.4.

11492-12

Egészséggondozás és egészségfejlesztés a segítő munkában

4.5.

11493-12

Alapszintű elsősegélynyújtás, tűz és környezetvédelem

4.6.

11499-12

Foglalkoztatás II.

4.7.

11500-12

Munkahelyi egészség és biztonság


5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

A

B

C

5.2.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.3.

11491-12

Kommunikáció és interakció a segítő munkában

gyakorlati

5.2.4.

11492-12

Egészséggondozás és egészségfejlesztés a segítő munkában

szóbeli

5.2.5.

11493-12

Alapszintű elsősegélynyújtás, tűz és környezetvédelem

gyakorlati

5.2.6.

11499-12

Foglalkoztatás II.

írásbeli

5.2.7.

11500-12

Munkahelyi egészség és biztonság

írásbeli


Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Gyakorlati interakció
A vizsgafeladat ismertetése: Kapcsolatfelvétel egy személlyel, vagy egy családdal, kockázati tényezők és felmerülő problémák azonosítása és a probléma feltárása után a probléma kezelése (kérvény megírása, orvoshoz fordulás elősegítése, egyszerűbb ápolási feladat kivitelezése), jelentéstétel a szakmai vezető felé.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Gondozás
A vizsgafeladat ismertetése: Egy adott lakótér/lakókörnyezet fizikai, közegészségügyi jellemzőinek megítélése, a kockázati és veszélyhelyzetek azonosítása (háztartási balesetek veszélyét hordozó helyzetek, egyéb környezeti veszélyforrások, személyi, környezeti higiéné hiányosságai) a közvetlen veszély elhárítása, javaslat a megelőzésre.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

C) A vizsgafeladat megnevezése: Elsősegélynyújtás
A vizsgafeladat ismertetése: Alapszintű elsősegélynyújtás, illetve telefonos segítséghívás (mentők, orvosi ügyelet).
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazák
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak– és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
6. ESZKÖZ– ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

A

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék

6.2.

Alapápolási eszközök (bútorzat, textíliák, fém–, üveg–, műanyag– és gumi eszközök)

6.3.

Dokumentációs formanyomtatványok

6.4.

„Kocsik”: ágyazó, előkészítő, éjjeli szekrény, karosszék

6.5.

Egyszerhasználatos eszközök és kéziműszerek

6.6.

Veszélyes hulladék– és szelektív hulladék tárolásának eszközei

6.7.

Bemutató eszközök, mulázsok

6.8.

Egyszerűbb diagnosztikai eszközök, berendezések
(vérnyomásmérő, vércukorszintmérő, személymérleg testmagasság mérővel, stopperóra, hőmérsékletmérő)

6.9.

Kötszerek, bőrfertőtlenítők , sebkötözők

6.10.

Fertőtlenítéshez használt eszközök, fertőtlenítőszerek

6.11.

Otthonápolási eszközök, ápolási eszközök

6.12.

Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz megfelelően felszerelt oktatóhelyiség

6.13.

Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)

6.14.

Alapszintű újraélesztés és elsősegélynyújtás eszközei

6.15.

Kényelmi eszközök, otthonápolási eszközök

6.16.

Nehezen mozgó, fogó betegek speciális ápolási eszközei (speciális kanál, villa, csésze, zoknihúzó, stb.)

6.17.

Csecsemő–, és gyermekápolás eszközei (csecsemőágy, matrac, pelenkázó, mérleg, badella, csecsemő fésű, hajkefe, olló, lázmérő, mérőszalag, pelenka, körömkefe, lepedő, fürdőlepedő, ruházat, evőeszközök, játékok)

6.18.

Hallgatói szociális helyiség (pihenő helyiség, öltözőszekrény)

6.19.

Gyógyászati segédeszközök (kerekesszék, támbot, járókeret, kapaszkodók)

6.20.

Kommunikáció eszközei (telefon, piktogramok, számítógép)

6.21.

Táplálkozási eszközök (asztal, szék, terítő, evőeszköz, tányér, szalvéta, szívószál, csőrös csésze)

6.22.

Speciális, kommunikációt támogató eszközök és felszerelések
(hallókészülék, fülilleszték, speciális órák, Braille tábla, jelnyelvi oktató DVD)

6.23.

Háztartási vegyi anyagok és a háztartási kártevőmentesítés eszközei

6.24.

Otthoni gyógyszerek tárolására alkalmas eszközök, „házipatikai” készítmények

6.25.

Tápanyagtáblázatok

6.26.

Falitáblák, vagy CD/DVD–k: mérgező növények, gombák, egészségügyi kártevők, egyéb, az oktatáshoz kapcsolódó multimédiás anyagok

7. EGYEBEK
7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara


A 13. sorszámú Egészségügyi gázmester megnevezésű szakképesítés–ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1.    A szakképesítés–ráépülés azonosító száma: 53 853 01

1.2.    Szakképesítés–ráépülés megnevezése: Egészségügyi gázmester

1.3.    Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

1.4.    Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600–800


2. EGYÉB ADATOK

2.1.    A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1.    Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2.    Bemeneti kompetenciák: –

2.2.    Szakmai előképzettség: 32 853 01 Egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3.    Előírt gyakorlat: 6 hónap egészségügyi kártevőirtó munkaterületen, egészségügyi gázmester irányítása mellett

2.4.    Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5.    Pályaalkalmassági követelmények: –

2.6.    Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7.    Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8.    Szintvizsga: –

2.9.    Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1.    A szakképesítés–ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

 

 

A

B

C

 

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítés–ráépüléssel betölthető
munkakör(ök)

 

3.1.2.


7914


Kártevőirtó, gyomirtó

Rágcsálóirtó

 

3.1.3.
3.1.3.

Kártevőirtó

 


3.1.4.

3339

Egyéb, humánegészségügyhöz
kapcsolódó foglalkozású

Egészségügyi gázmester


3.2.    A szakképesítés–ráépülés munkaterületének rövid leírása:
Az ember közvetlen környezetében, főként az ipar és a mezőgazdaság területén végzi az egészségügyi szempontból káros rovarok és rágcsálók irtását szabadforgalmú, veszélyes, mérgező és erősen mérgező irtószerekkel, gázosító szerekkel.

A szakképesítés–ráépüléssel rendelkező képes:
–     munkáját környezettudatosan, az ökológiai alapelveket is figyelembe véve végezni
–    felelősségteljesen végezni feladatát
–    észlelni és felmérni a káros rovarok és rágcsálók jelenlétét
–    felismerni az irtást nehezítő környezeti vagy emberi tényezőket
–    a káros rovarok, rágcsálók irtásához megfelelő irtószereket és gázosítószereket beszerezni
–    az irtószereket biztonságosan szállítani és tárolni
–    a munkavédelmi és tűzvédelmi szempontokat messzemenően betartani
–    felmérni az irtószerek munkaegészségügyi, környezet–egészségügyi kockázatát és toxicitásuk esetleges következményeit
–    szakszerűen és biztonságosan használni az irtószereket
–    nagy területre kiterjedő szervezett kártevő–mentesítés, légi kémiai szúnyoggyérítés szakmai irányítását végezni
–    írtószereket, gázosítószereket beszerezni, szállítani, tárolni, kezelni és felhasználni
–    
3.3.    Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés–ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

55 720 01

Egészségügyi gyakorlatvezető

szakképesítés–ráépülés


4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 

A

B

 

4.1.

A szakképesítés–ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

 

4.2.

azonosító
száma

megnevezése

 

4.3.

11131–12

Kártevőirtás gázokkal


5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1.    A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2.    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 

A

B

C

 

5.2.1.

A szakképesítés–ráépülés szakmai követelménymoduljainak

 

5.2.2.

azonosító
száma


megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevé–
kenysége

 

5.2.3.

11131–12

Kártevőirtás gázokkal

írásbeli és szóbeli


Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%–osra értékelhető.

5.3.    A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Kártevőirtás mérgező gázokkal, gázmesteri tevékenység

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten, meghatározás után kiválasztja a megfelelő módszert, technológiát, a szükséges gépeket, eszközöket, anyagokat, védőfelszereléseket egy adott egészségügyi gázmesteri feladat megvalósítására, elvégzi a szükséges bejelentést, tájékoztatást, felvilágosítást és a tevékenységgel kapcsolatos adminisztrációt

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –

A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

5.3.3.    Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Kártevőirtás gázokkal

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4.    A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítés–ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak– és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5.    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –


6. ESZKÖZ– ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 

A

 

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék

 

6.2.

Egyéni védőeszközök

 

6.3.

Egyéni védőeszközök gázosításhoz

 

6.4.

Légzésvédőhöz betétek

 

6.5.

Vegyszer kimutatásához szükséges eszközök

 

6.6.

Mentőládák

 

6.7.

Gyógyszerek/ellenszerek

 

6.8.

Elsősegélynyújtáshoz eszközök

 

6.9.

Biocid szerek ( I – II – III. kategóriás)

 

6.10.

Permetezőgépek

 

6.11.

Porozó gépek

 

6.12.

Benzinmotoros gépek

 

6.13.

Ultra Low Volume–gépek

 

6.14.

Hidegködképző gépek

 

6.15.

Melegködképző gépek

 

6.16.

Gélkijuttató eszközök

 

6.17.

Készítmények keveréséhez alapanyagok

 

6.18.

Készítmények keveréséhez segédanyagok

 

6.19.

Készítmények keveréséhez eszközök

 

6.20.

Készítmények kijuttatásához eszközök

 

6.21.

Monitorállomások

 

6.22.

Veszélyes anyagok megsemmisítéséhez eszközök

 

6.23.

Kártevők jelenlétét kimutató eszközök

 

6.24.

Iratminták, dokumentációk

 

6.25.

Rovargyűjtemény

 

6.26.

Fertőtlenítő gépek, eszközök, szerek

 

6.27.

Veszélyt jelző feliratok, táblák, szalagok


7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség: a 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az egészségügyi gondozás és prevenció alap szakokon szerzett népegészségügyi ellenőri szakképzettséget.
7.2.A    szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége


A 14. sorszámú Egészségügyi gyakorlatvezető megnevezésű szakképesítés–ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1.    A szakképesítés–ráépülés azonosító száma: 55 720 01

1.2.    Szakképesítés–ráépülés megnevezése: Egészségügyi gyakorlatvezető

1.3.    Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

1.4.    Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1100–1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1.    A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1.    Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2.    Bemeneti kompetenciák: –

2.2.     Szakmai előképzettség: az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet megjelenése előtt kiadott, vagy az OKJ-ban szereplő egészségügyi szakképesítés, szakképesítés-ráépülés.


2.3.    Előírt gyakorlat: 3 év egészségügyi munkakörben eltöltött gyakorlat

2.4.    Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5.    Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6.    Elméleti képzési idő aránya: 50 %

2.7.    Gyakorlati képzési idő aránya: 50 %

2.8.    Szintvizsga: –

2.9.    Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1.    A szakképesítés– ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

 

 

A

B

C

 

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítés–ráépüléssel betölthető munkakör(ök)

 

3.3.2.

3339

Egyéb, humánegészségügyhöz
kapcsolódó foglalkozású

Egészségügyi gyakorlatvezető3.2.    A szakképesítés–ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Az egészségügyi gyakorlatvezető az egészségügyi tevékenységet végző csapat azon tagja, aki a különböző ellátási, szolgáltatási területeken, gyakorlati oktatás keretében, a szakmai elméleti képzéssel és a szakképzési dokumentumokkal összhangban megfelelően felkészíti a tanulókat a választott hivatásuk gyakorlására, a szükséges szakmai kompetencia megszerzésére. Részt vesz a szakmai vizsga előkészítésében, és a tanuló folyamatos értékelésében. Közreműködik a tanulók egészségügyi pályára nevelésében, a tanulást elősegítő optimális légkör és a tanulási környezet kialakításában. Részt vesz a tudásmegosztásban a különböző képzési formák, módszerek, eszközök alkalmazásával, fejlesztésével, a duális képzés elvárásaihoz igazodva.

A szakképesítés–ráépüléssel rendelkező képes:
-    gyakorlati munkaprogramot összeállítani
-    segíteni a tanulási nehézséggel küzdő tanulót
-    a tanulót objektíven értékelni
-    reflektíven gondolkodni
-    modern oktatási módszereket alkalmazni és IKT eszközöket használni
-    a tanulót megfelelően motiválni
-    tanulói csoportot irányítani
-    szakmai vizsgát előkészíteni
-    dokumentumokat elemezni, eredményeket feldolgozni
-    a tanuló képességeit fejleszteni
-    tanítási– tanulási folyamatot logikusan felépíteni

3.3.    Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés–ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A

B

4.1.

A szakképesítés–ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító
száma

megnevezése

4.3.

11125–16

Pedagógiai interakció

4.4.

11126–16

Szakmódszertan


5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1.    A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Záródolgozat leadása az első vizsganap előtt 1 hónappal.

5.2.    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

A

B

C

5.2.1.

A szakképesítés–ráépülés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító
száma


megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékeny–
sége

5.2.3.

11125–16

Pedagógiai interakció

szóbeli

5.2.4.

11126–16

Szakmódszertan

írásbeli és gyakorlati


Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3.    A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység

A)    A vizsgafeladat megnevezése: Gyakorlatvezetés

A vizsgafeladat ismertetése:
Szakterületének megfelelő klinikai gyakorlóterületen gyakorlatot vezet

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

B)    A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat készítése, bemutatása

A vizsgafeladat ismertetése:
Önállóan megtervezett és kivitelezett egészségügyi gyakorlatvezetési / képzési projekt elkészítése minimum 10 oldal terjedelemben, a záródolgozat prezentálásával. A dolgozatot a vizsgaelnök jóváhagyásával, a vizsgabizottság értékeli. Az értékelés eredménye a szóbeli vizsgatevékenység eredményének részét képezi.

A vizsgafeladat időtartama: a bemutatás időtartama 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya 20%

5.3.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –

A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

5.3.3.    Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai szóbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.4.    A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítés–ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www. nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak– és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5.    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ– ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 

A

 

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék

 

6.2.

Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)

 

6.3.

Oktatásügyi dokumentumok

 

6.4.

Számítógép konfiguráció

 

6.5.

Projektor

 

6.6.

Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktató–
helyiség és eszközei


7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség: a 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az ápolás és betegellátás alap és mesterképzési szakokon szerzett ápolói szakképzettséget.
7.2.    A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara


A 15. sorszámú Egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1.    A szakképesítés azonosító száma: 32 853 01

1.2.    Szakképesítés megnevezése: Egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő

1.3.    Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

1.4.    Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1100–1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1.    A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1.    Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2.    Bemeneti kompetenciák: –

2.2.    Szakmai előképzettség: –

2.3.    Előírt gyakorlat: –

2.4.    Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5.    Pályaalkalmassági követelmények: –

2.6.    Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7.    Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8.    Szintvizsga: –

2.9.    Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1.    A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

 

 

A

B

C

 

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

 

3.1.2

7914

Kártevőirtó, gyomirtó

Kártevőirtó

 

3.1.3.

Rágcsálóirtó

 

3.1.4.

Rovarirtó

 

3.1.5.

3339

Egyéb, humánegészségügyhöz kapcsolódó foglalkozású

Egészségőr, fertőtlenítő

 

3.1.6.

Egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő


3.2.    A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az ember közvetlen környezetében végzi az egészségügyi szempontból káros rovarok és rágcsálók irtását, szabadforgalmú, veszélyes irtószerekkel, gázosítás során közreműködik az egészségügyi gázmester utasításainak megfelelően. Munkáját elsődlegesen egészségügyi intézmények, kereskedelmi– és vendéglátóipari szolgáltatók, ipar, mezőgazdaság (raktározott terményvédelem) területén végzi. Utasításra, a közreműködő hatóság, vagy a közegészségügyi–járványügyi szakemberek irányítása mellett közegészségügyi, prevenciós és járványmegelőzéssel kapcsolatos feladatokat lát el.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
–    munkáját környezettudatosan, az ökológiai alapelveket figyelembe véve végezni
–    felelősségteljesen végezni feladatát
–    kártevő–mentesítéssel kapcsolatos szakmai tanácsot adni
–    észlelni és felmérni a káros rovarok és rágcsálók jelenlétét
–    felismerni az irtást nehezítő környezeti vagy emberi tényezőket
–    a káros rovarok, rágcsálók irtásához megfelelő irtószereket és gázosítószereket beszerezni
–    az irtószereket biztonságosan szállítani és tárolni
–    a munkavédelmi és tűzvédelmi szempontokat messzemenően betartani
–    felmérni az irtószerek munkaegészségügyi, környezetegészségügyi kockázatát és toxicitásuk esetleges következményeit
–    szakszerűen és biztonságosan használni az irtószereket
–    közegészségügyi, prevenciós és járványmegelőzéssel kapcsolatos feladatokat ellátni
–    részt venni az egészségügyi intézmények fertőtlenítéshez és sterilizáláshoz kapcsolódó folyamataiban

3.3.    Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés–ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

53 853 01

Egészségügyi gázmester

szakképesítés–ráépülés

3.3.4.

55 720 01

Egészségügyi gyakorlatvezető

szakképesítés–ráépülés4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 

A

B

 

4.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

 

4.2.

azonosító
száma

megnevezése

 

4.3.

11127–12

Általános egészségügyi alapmodul

 

4.4.

11128–12

Elsősegélynyújtás, toxikológia

 

4.5.

11130–12

Fertőtlenítés

 

4.6.

11129–12

Kártevőirtás

 

4.7.

11497–12

Foglalkoztatás I.

 

4.8.

11499–12

Foglalkoztatás II.

 

4.9.

11500–12

Munkahelyi egészség és biztonság


5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1.    A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2.    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 

A

B

C

 

5.2.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

 

5.2.2.

azonosító
száma


megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

 

5.2.3.

11127–12

Általános egészségügyi alapmodul

írásbeli és szóbeli

 

5.2.4.

11128–12

Elsősegélynyújtás, toxikológia

gyakorlati

 

5.2.5.

11130–12

Fertőtlenítés

írásbeli és szóbeli

 

5.2.6.

11129–12

Kártevőirtás

írásbeli és szóbeli

 

5.2.7.

11497–12

Foglalkoztatás I

írásbeli

 

5.2.8.

11499–12

Foglalkoztatás II.

írásbeli

 

5.2.9.

11500–12

Munkahelyi egészség és biztonság

írásbeli


Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%–osra értékelhető.

5.3.    A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység

A)    A vizsgafeladat megnevezése: Kártevőirtás

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten, meghatározás után kiválasztja a célszervezetet, a megfelelő módszert, technológiát, a szükséges gépeket, eszközöket, anyagokat, védőfelszereléseket, elvégzi a szükséges tájékoztatást, felvilágosítást és a tevékenységgel kapcsolatos adminisztrációt

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

B)    A vizsgafeladat megnevezése: Fertőtlenítés

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten, meghatározás után kiválasztja a megfelelő módszert, technológiát, a szükséges gépeket, eszközöket, anyagokat, védőfelszereléseket, elvégzi a fertőtlenítést és ellátja az azzal kapcsolatos adminisztrációt.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –

A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

5.3.3.    Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Kártevők elleni védekezés és fertőtlenítés

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő 11127–12 Általános egészségügyi alapmodul, 11128–12 Elsősegélynyújtás, toxikológia, 11130–12 Fertőtlenítés, 11129–12 Kártevőirtás szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4.    A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak– és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5.    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ– ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 

A

 

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék

 

 

6.2.

Egyéni védőeszközök

 

6.3.

Egyéni védőeszközök gázosításhoz

 

6.4.

Légzésvédőhöz betétek

 

6.5.

Vegyszer kimutatásához szükséges eszközök

 

6.6.

Mentőládák

 

6.7.

Gyógyszerek/ellenszerek

 

6.8.

Elsősegélynyújtó eszközök

 

6.9.

Biocid szerek ( I – II – III. kategóriás)

 

6.10.

Permetezőgépek

 

6.11.

Porozó gépek

 

6.12.

Benzinmotoros gépek

 

6.13.

Ultra Low Volume–gépek

 

6.14.

Hidegködképző gépek

 

6.15.

Melegködképző gépek

 

6.16.

Gélkijuttató eszközök

 

6.17.

Készítmények keveréséhez alapanyagok

 

6.18.

Készítmények keveréséhez segédanyagok

 

6.19.

Készítmények keveréséhez eszközök

 

6.20.

Készítmények kijuttatásához eszközök

 

6.21.

Monitorállomások

 

6.22.

Veszélyes anyagok megsemmisítéséhez eszközök

 

6.23.

Kártevők jelenlétét kimutató eszközök

 

6.24.

Iratminták, dokumentációk

 

6.25.

Rovargyűjtemény

 

6.26.

Fertőtlenítő gépek, eszközök, szerek

 

6.27.

Veszélyt jelző feliratok, táblák, szalagok


7. EGYEBEK

7.1.    A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége


A 16. sorszámú Egészségügyi technikai asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1.    A szakképesítés azonosító száma: 52 720 02

1.2.    Szakképesítés megnevezése: Egészségügyi technikai asszisztens

1.3.    Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

1.4.    Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 820–1000

2. EGYÉB ADATOK

2.1.    A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1.    Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2.    Bemeneti kompetenciák: –

2.2.    Szakmai előképzettség: –

2.3.    Előírt gyakorlat: –

2.4.    Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5.    Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6.    Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7.    Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8.    Szintvizsga: szükséges

2.9.    Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3. PÁLYATÜKÖR

3.1.    A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

 

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

3.1.2.

3339

Egyéb, humánegészségügyhöz kapcsolódó foglalkozású

Fogtechnikai laboratóriumban alapfeladatok elvégzése

3.1.3.

3339

Egyéb, humánegészségügyhöz kapcsolódó foglalkozású

Ortopédiai műszerész műhelyben alapfeladatok elvégzése


3.2.    A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az Egészségügyi technikai asszisztens alkalmas fogtechnikai laboratóriumban vagy ortopédiai műszerész műhelyben alapműveleteket végez fogtechnikus vagy ortopédiai műszerész irányítása mellett.

A szakképesítéssel rendelkező az alábbi feladatok elvégzésére képes:
–    lenyomatot értékelni
–    lenyomat alapján mintát készíteni
–    különböző sablonokat készíteni
–    egyéni kanalat készíteni
–    asszisztensi feladatot ellátni fogtechnikus vagy ortopédiai műszerész mellett

3.3.    Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés–ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.


4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A

B

4.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2

azonosító
száma

megnevezése

4.3

11498–12

Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)

4.4.

11499–12

Foglalkoztatás II.

4.5

11214–12

Egészségügyi szakmai alapismeretek

4.6.

12056–16

Egészségügyi technikai asszisztensi alapismeretek
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1.    A szakmai érettségi vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben: az 5.2 alpontban előírt modulzáró vizsga eredményes letétele, és az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.
Az iskolai rendszerű szakképzésben: –

5.2.    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

A

B

C

5.2.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító
száma


megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.3.

12056–16

Egészségügyi technikai asszisztensi alapismeretek

gyakorlati és szóbeli

5.2.4.

11214–12

Egészségügyi szakmai alapismeretek

szóbeli

5.2.5.

11498–12

Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

írásbeli

5.2.6.

11499–12

Foglalkoztatás II.

írásbeli


Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3.    A szakmai érettségi vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: mintakészítés, sablon készítés, egyéni kanál készítés

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten
-    1 alsó vagy felső mintakészítés, 1 részleges alsó vagy felső sablon készítés, 1 alsó vagy felső egyéni kanál készítés

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –

A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

5.3.3.    Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Központilag összeállított feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli szakmai feladatsor központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő

12056–16

Egészségügyi technikai asszisztensi alapismeretek


követelménymodul témaköreinek mindegyikét tartalmazzák
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc (felkészülési idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.4.    A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak– és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5.    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ– ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

A

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék

6.2.

Elméleti oktatáshoz szaktanterem oktatástechnikai eszközökkel (laptop, projektor) és szakmai demonstrációs eszközökkel

6.3.

Tanulónként
Fogtechnikus munkaasztal mikromotorral, megfelelő megvilágítással és elszívóval vagy orthopédiai műhely berendezései

6.4

Bunsen–égő

6.5.

Fogtechnikai laboratóriumi kéziszerszámok és eszközök

6.6.

Ortopédiai kéziszerszámok és eszközök

6.7

Gipszcsiszoló

6.8.

Vákumkeverő

6.9.

Rezgőasztal (vibrátor)


7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara


A 17. sorszámú Endoszkópos szakasszisztens megnevezésű szakképesítés–ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1.    A szakképesítés–ráépülés azonosító száma: 55 725 04

1.2.    Szakképesítés–ráépüléssel megnevezése: Endoszkópos szakasszisztens

1.3.    Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

1.4.    Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600–800

2. EGYÉB ADATOK

2.1.    A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1.    Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2.    Bemeneti kompetenciák: –

2.2.    Szakmai előképzettség: 54 720 04 Perioperatív asszisztens, 55 723 01 Ápoló, 55 723 02 Csecsemő– és gyermekápoló szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3.    Előírt gyakorlat: 1 év asszisztensi, ápolói munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat

2.4.    Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5.    Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6.    Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7.    Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8.    Szintvizsga: –

2.9.    Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1.    A szakképesítés–ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

 

 

A

B

C

 

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítés–ráépüléssel betölthető munkakör(ök)

 

3.1.2.

3323

Orvosi képalkotó diagnosztikai és terápiás berendezések kezelője

Endoszkópos szakasszisztens


3.2.    A szakképesítés–ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Az endoszkópos szakasszisztens a járóbeteg–és fekvőbeteg szakellátás területén, orvos irányítása mellett, végzi tevékenységét. Részt vesz az endoszkópos beavatkozások lebonyolításában, segíti és megfigyeli a beteget az endoszkópos vizsgálat során. Kapcsolatot tart a betegosztályok és a műtői csapat tagjaival. Egészségfejlesztő tevékenységet végez a szűrővizsgálatok és a diagnosztikus, terápiás beavatkozások kapcsán.

A szakképesítés–ráépüléssel rendelkező képes:
–    megfelelően kommunikálni a beteggel
–    előkészíteni az endoszkópokat és tartozékait a beavatkozások előtt
–    előkészíteni a beteget az endoszkópos beavatkozásokhoz
–    segédkezni, asszisztálni az endoszkópos beavatkozások alatt
–    a vizsgálat, beavatkozás során a betegbiztonságról gondoskodni
–    megfigyelni a beteget a vizsgálatok előtt és alatt
–    észlelni és felismerni a vizsgálatok, beavatkozások során kialakuló állapotváltozásokat
–    haladéktalanul cselekedni sürgősségi ellátást igénylő helyzetekben
–    a higiénés szabályok betartásával tisztán tartani az endoszkópos vizsgálóhelyiségeket
–    a védőeszközöket (kesztyű, szemüveg, köpeny, maszk, ólomkötény) szakszerűen alkalmazni
–    az endoszkópok magas hatásfokú fertőtlenítésére, tisztítására, karbantartására
–    az endoszkópos tartozékok rendeltetésszerű használatára illetve azok tisztítására, fertőtlenítésére
–    a sürgősségi endoszkópos ellátás feladatainak elvégzésére
–    tevékenységét dokumentálni, a beteg dokumentációját szakszerűen kezelni
–    gondoskodni a vizsgálati anyagok megfelelő kezeléséről és diagnosztikus helyre juttatásáról

3.3.    Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés–ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

55 720 01

Egészségügyi gyakorlatvezető

szakképesítés–ráépülés


4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A

B

4.1.

A szakképesítés–ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító
száma

megnevezése

4.3.

11132–16

Fertőtlenítési és sterilizálási ismeretek az endoszkópos laborokban

4.4.

11133–16

Endoszkópos beavatkozások előkészítése és lebonyolítása


5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1.    A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2.    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

A

B

C

5.2.1.

A szakképesítés–ráépülés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító
száma


megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.3.

11132–16

Fertőtlenítési és sterilizálási
ismeretek az endoszkópos laborokban

szóbeli és gyakorlati

5.2.4.

11133–16

Endoszkópos beavatkozások
előkészítése és lebonyolítása

szóbeli és gyakorlati


Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3.    A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Az endoszkópos beavatkozásokhoz kapcsolódó asszisztensi feladatok végrehajtása.

A vizsgafeladat ismertetése: A feladatleírásban rögzítettek szerint az endoszkópos beavatkozásokhoz előkészíti az eszközöket és az endoszkópos tartozékokat, illetve a beteget és asszisztál a beavatkozásoknál, valamint elvégzi a beavatkozások után végrehajtandó feladatokat.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –

A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

5.3.3.    Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Az endoszkópos szakasszisztensi feladatok ellátásához szükséges elméleti ismereteit, tudását reprodukálja.

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.4.    A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés–ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak– és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5.    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

6. ESZKÖZ– ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 

A

 

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék

 

6.2.

Automata mosó– és fertőtlenítő berendezés

 

6.3.

C–14 Urea kilégzési teszt

 

6.4.

Diatermiás tápegység

 

6.5.

Egszerhasználatos anyagok, eszközök, fogyóanyagok, fogyóesz–
közök

 

6.6.

Endoszkópos diagnosztikus és terápiás eszközök (ligatios szett,
idegentest fogók, PEG–szett, polypectomiás hurkok, biopsziás fogók, májbiopsziás szett)

 

6.7.

Endoszkópos torony

 

6.8.

Endoszkópos vizsgálat video műszerei (gasztroszkóp,
kolonoszkóp, duodenoszkóp, cisztoszkóp endoszkópos.UH)

 

6.9.

Epeúti beavatkozások diagnosztikus és terápiás eszközei (kanül,
sphincterotóm, dormia kosár, epeúti tágítók, epeúti stentek, vezető drótok, citológiás kefe, biopsziás fogó, mechanikus lithotriptor)

 

6.10.

Fertőtlenítés eszközei, fertőtlenítőszerek

 

6.11.

Fertőtlenítő helyiség

 

6.12.

H2 kilégzési teszt

 

6.13.

RTG berendezés

 

6.14.

Sürgősségi betegellátás eszközei

 

6.15.

UH–tisztító berendezés

 

6.16.

Védőeszközök (kesztyű, szemüveg, maszk, ólomkötény, védőkö–
peny,)

 

6.17.

Vérzéscsillapításra szolgáló eszközök (klipp, endoloop, argon–
plazma, injektáló eszközök)


7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség: a 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az 54 720 01 Egészségügyi asszisztens szakképesítést, az ápolás és betegellátás alap és mesterképzési szakokon szerzett ápolói szakképzettséget.

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara


A 18. sorszámú Epidemiológiai szakápoló megnevezésű szakképesítés–ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1.    A szakképesítés–ráépülés azonosító száma: 55 723 04

1.2.    Szakképesítés–ráépülés megnevezése: Epidemiológiai szakápoló

1.3.    Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

1.4.    Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600–800

2. EGYÉB ADATOK

2.1.    A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1.    Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2.    Bemeneti kompetenciák: –

2.2.    Szakmai előképzettség: 55 723 01 Ápoló szakképesítés, 55 723 02 Csecsemő és gyermekápoló (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3.    Előírt gyakorlat: 2 év ápolói, csecsemő és gyermekápoló munkakörben eltöltött gyakorlat

2.4.    Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5.    Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6.    Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7.    Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8.    Szintvizsga: –

2.9.    Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1.    A szakképesítés–ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

 

 

A

B

C

 

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítés–ráépüléssel betölthető munkakör(ök)

 

3.1.2.

3311

Ápoló, szakápoló

Szakápoló

 

3.1.3.

Epidemiológiai szakápoló


3.2.    A szakképesítés–ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Az epidemiológiai szakápoló az ápolási folyamatok, beavatkozások előírásainak, a higiénés követelményeknek megfelelő szemléletét képviseli. Tevékenysége az egészségügyi ellátórendszer valamennyi szintjére kiterjed. Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések, járványok megelőzésével, felismerésével, azonosításával, felszámolásával foglalkozik.

A szakképesítés–ráépüléssel rendelkező képes:
–    alkalmazni a betegbiztonságot segítő programokat, irányelveket, protokollokat, standardokat
–    információt gyűjteni a felügyelő tevékenysége alá tartozó betegekről
–    ellenőrizni a beavatkozások higiénés körülményeit, a megfelelő eszközhasználatot, izolációs technikákat
–    ellenőrizni az alapápolási tevékenységek higiénés körülményeit
–    ellenőrizni a betegosztályok, kezelők, vizsgálók takarítottságát és higiénés állapotát
–    részt venni a nosocomiális surveillance tevékenységben
–    szakszerűen mintát venni a mikrobiológiai vizsgálatokhoz
–    kapcsolatot tartani a népegészségügyi szakigazgatási szervekkel és mikrobiológiai laboratóriumokkal
–    nyilvántartást vezetni és adatot szolgáltatni tevékenységéről

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés–ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

55 720 01

Egészségügyi gyakorlatvezető

szakképesítés–ráépülés


4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A

B

4.1.

A szakképesítés–ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító
száma

megnevezése

4.3.

11134–16

Epidemiológiai szakápolás


5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1.    A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2.    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

A

B

C

5.2.1.

A szakképesítés–ráépülés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító
száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.3.

11134–16

Epidemiológiai szakápolás

gyakorlati


Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3.    A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Epidemiológiai szakápolási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A feladatleírásnak megfelelően az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések felismerése a kórlapok alapján, szükséges intézkedések meghatározása, beavatkozások megtekintése, higiénés szempontból történő értékelése. Esetismertetések elemzése, intézkedések meghatározása.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Mikrobiológiai, járványtani ismeretek, infekciókontroll, szakmai előírások az epidemiológia területén.

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3.    Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Mikrobiológiai, járványtani ismeretek, infekciókontroll, szakmai előírások az epidemiológia területén.

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4.    A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés–ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak– és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban.

5.5.    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ– ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

A

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék

6.2.

Dokumentáció– és archiválás eszközei

6.3.

Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)

6.4.

Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhelyiség

6.5.

Számítógép

6.6.

Internet

6.7.

Beteg nyilvántartási program (gyakorló program)


7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség: A 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az ápolás és betegellátás alap és mesterképzési szakokon szerzett ápolói, szülésznői szakképzettségeket.

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara


A 19. sorszámú Ergoterapeuta megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1.    A szakképesítés azonosító száma: 54 726 03

1.2.    Szakképesítés megnevezése: Ergoterapeuta

1.3.    Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4.    Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1080 – 1320


2. EGYÉB ADATOK

2.1.    A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1.    Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2.    Bemeneti kompetenciák:

2.2.    Szakmai előképzettség: nincs

2.3.    Előírt gyakorlat: –

2.4.    Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5.    Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6.    Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7.    Gyakorlati képzési idő aránya: 50%
2.8.    Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1.    A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

 

 

A

B

C

 

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető mun–
kakör(ök)

 

3.1.2.

3321

Általános egészségügyi asszisztens

Ergoterapeuta

 

3.1.3.

Rehabilitációs tevékenység terapeuta

 

3.1.4.

Rehabilitációs asszisztens

 

3.1.5.

3515

Ifjúságsegítő

Rehabilitációs nevelő, segítő


3.2.    A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az ergoterapeuta az orvosi, a szociális és a gyógypedagógiai rehabilitáció területén – a csapat–vezető irányítása alatt – önállóan végzi az akadályozott emberek kiesett, illetve megmaradt funkcióinak fejlesztését, a mindennapi élet tevékenységeinek gyakoroltatása kapcsán. Tevékenysége során legfontosabb célja, a rehabilitációban részt vevő ember segítése (sajátos módszerekkel és technikákkal), a lehető legmagasabb szintű önállóság, és életminőség elérésének érdekében.

A szakképesítéssel rendelkező egyén képes:
–    egyéni és csoportos foglalkozásokat vezetni
–    tanácsot adni a kliensnek és a hozzátartozóknak a szociális ellátás lehetőségeiről
–    közreműködni a csapat tagjaival a rehabilitációs terv kidolgozása és végrehajtása során
–    felmérni a kliens állapotát különböző állapotfelmérő tesztek alkalmazásával
–    ergoterápiás tervet készíteni, és azt végrehajtani
–    az ADL–funkciók (Activities of Daily Living) gyakoroltatása során különböző technikákat és módszereket alkalmazni
–    tanácsokat adni, és konkrét segítséget nyújtani a kliens környezetének akadálymentesítése érdekében

3.3.    Kapcsolódó szakképesítések:

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

55 720 01

Egészségügyi gyakorlatvezető

szakképesítés-ráépülés

3.3.4.

54 720 01

Perioperatív asszisztens

azonos ágazat

3.3.5.

54 720 02

Fogászati asszisztens

azonos ágazat

3.3.6.

54 720 03

Gyógyszertári asszisztens

azonos ágazat

3.3.7.

54 723 01

Gyakorló mentőápoló

azonos ágazat

3.3.8.

54 723 02

Gyakorló ápoló

azonos ágazat

3.3.9.

54 723 03

Gyakorló csecsemő és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.10.

54 725 02

Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus

azonos ágazat

3.3.11.

54 725 03

Fizioterápiás asszisztens

azonos ágazat

3.3.12.

54 725 04

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens

azonos ágazat

3.3.13.

54 725 05

Gyakorló szövettani asszisztens

azonos ágazat

3.3.14.

54 725 06

Kardiológiai és angiológiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.15.

54 725 07

Klinikai neurofiziológiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.16.

54 725 09

Radiográfiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.17.

54 726 04

Gyógymasszőr

azonos ágazat

3.3.18.

55 723 01

Ápoló

azonos ágazat

3.3.19.

55 723 02

Csecsemő és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.20.

55 723 11

Mentőápoló

azonos ágazat

3.3.21.

55 723 17

Mentésirányító

azonos ágazat

3.3.22.

55 725 11

Klinikai fogászati higiénikus

azonos ágazat

3.3.23.

55 725 18

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.24.

55 725 21

Szövettani szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.25.

55 726 02

Sportmasszőr

azonos ágazat4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A

B

4.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító
száma

megnevezése

4.3

11500–12

Munkahelyi egészség és biztonság

4.4

11498–12

Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

4.5

11499–12

Foglalkoztatás II.

4.6

11110–16

Egészségügyi alapismeretek

4.7

11221–16

Alapápolás

4.8

11222–16

Klinikumi ismeretek

4.9

11135–16

Rehabilitációs ismeretek

4.10

11136–16

Akadályozottság, korlátozottság

4.11

11137–16

Ergoterápia


5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1.    A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2.    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 

A

B

C

 

5.2.1.

azonosító száma

A szakképesítés szakmai megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevé-
kenysége

 

5.2.2.

11135–16

Rehabilitációs ismeretek

írásbeli

 

5.2.3.

11136–16

Akadályozottság, korlátozottság

írásbeli

 

5.2.4.

11137–16

Ergoterápia

gyakorlati és szóbeli

 

5.2.5.

11222–16

Klinikumi ismeretek

szóbeli

 

5.2.6.

11221–16

Alapápolás

gyakorlati

 

5.2.7.

11110–16

Egészségügyi alapismeretek

írásbeli

 

5.2.8.

11498–12

Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

írásbeli

 

5.2.9.

11499–12

Foglalkoztatás II.

írásbeli

 

5.2.10.

11500–12

Munkahelyi egészség és biztonság

írásbeli


Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3.    A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Ergoterápiás foglalkozás megtervezése, előkészítése, bemutatása.

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten a vizsgázó egy konkrét eset ergoterápiás foglalkozásának megtervezését, a probléma feltérképezését, a szükséges eszközök előkészítését, és magának a foglalkozásnak a bemutatását végzi.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok közül a 11135–16 Rehabilitációs ismeretek, 11136–16 Akadályozottság, korlátozottság, 11137–16 Ergoterápia, 11110–16 Egészségügyi alapismeretek, 11221–06 Alapápolás, 11222–16 Klinikumi ismeretek témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3.    Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek szóbeli felidézése

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok közül a Rehabilitációs ismeretek, az Akadályozottság, korlátozottság és az Ergoterápia témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4.    A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak– és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban.

5.5.    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ– ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 

A

 

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék

 

6.2.

Informatika szaktanterem számítógépekkel és perifériákkal

 

6.3.

Dokumentálás és archiválás eszközei: számítógép, nyomtató, medikai egészségügyi cél rendszerprogramokkal

 

6.4.

Dokumentációs formanyomtatványok

 

6.5.

Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz megfelelően felszerelt oktatóhelyiség

 

6.6.

Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép, hangosítás)

 

6.7.

Ápolási torzók, mulageok

 

6.8.

Életszituációs környezet (Például: mintalakás, tankonyha, higiénés helyiség, stb.)

 

6.9.

Rehabilitációs gyakorló eszközök: felső végtagi mozgásokat, finom motorikát fejlesztő eszközök, kognitív funkciókat fejlesztő vizuális feladatsorok, szenzoros funkciókat fejlesztő eszközök,

 

6.10.

Rehabilitációs segédeszközök: Testközeli és testtávoli segédeszközök: járást segítő eszközök Például bot, járókeret, kerekesszék, stb.

 

6.11.

Gyógyászati segédeszközök, Kényelmi eszközök: támpárnák, stb.

 

6.12.

Egyszerű orvostechnikai eszközök, diagnosztikai eszközök, berendezések, mérőeszközök Például vérnyomásmérő, vércukormérő, légzésterápia segédeszközei, hallásjavító eszközök, segédeszközök gyógyszerbeadáshoz, személymérleg testmagasság mérővel, stopperóra)

 

6.13.

Mindennapi élettevékenységeket segítő eszközök, önellátást, háztartási munkát, szabadidős tevékenységeket segítő eszközök Például fürdőszobai segédeszközök, eszköztaró szíj, speciális nyelű kés, szöges deszka, fejpálca, csúszólap, stb.

 

6.14.

Betegágy – tartozékokkal

 

6.15.

Kézműves technikák eszközei: Például papír, színes kréta, filctoll, papírszalvéta, ecset, ragasztó, lombfűrész, rétegelt lemez, tempera, üvegfesték, pedignád, tapétaragasztó, gyapjú, hurkapálca, olló, sniccer, méhviasz, kanóc, stb.

 

6.16.

Veszélyes hulladékok tárolásához szükséges eszközök

 

6.17.

Reanimáció eszközei, Újraélesztő fantom

 

6.18.

Ágy melletti diagnosztikus eszközök,

 

6.19.

Alapápolási eszközök (bútorzat, textíliák, fém–, üveg–, műanyag– és gumi eszközök)

 

6.20.

Ápolási szimulációs fantomok

 

6.21.

Beavatkozások, vizsgálatok eszközei

 

6.22.

Egyszerhasználatos steril eszközök

 

6.23.

EKG (12 csatornás)

 

6.24.

Első ellátás, elsősegélynyújtás eszközei

 

6.25.

Fertőtlenítéshez, sterilizáláshoz használt eszközök, fertőtlenítőszerek, csomagolóanyagok

 

6.26.

Gyógyszerelés eszközei

 

6.27.

Kötszer kocsi, sebellátáshoz szükséges kézi műszerekkel, egyszer
használatos eszközök, anyagok

 

6.28.

Kötszerek, rögzítő eszközök

 

6.29.

„Kocsik”: ágyazó, előkészítő

 

6.30.

Légútbiztosítás eszközei

 

6.31.

Mérőműszerek

 

6.32.

Mozgást segítő eszközök

 

6.33.

Orvosi műszerek – kézi műszerek


7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara


A 20. sorszámú Felnőtt intenzív szakápoló megnevezésű szakképesítés–ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1.    A szakképesítés–ráépülés azonosító száma: 55 723 05

1.2.    Szakképesítés–ráépülés megnevezése: Felnőtt intenzív szakápoló

1.3.    Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

1.4.    Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1100–1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1.    A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1.    Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2.    Bemeneti kompetenciák: –

2.2.    Szakmai előképzettség: 55 723 01 Ápoló szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3.    Előírt gyakorlat: 1 év intenzív betegellátó osztályon, ápoló munkakörben töltött szakmai gyakorlat

2.4.    Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5.    Pályaalkalmassági követelmények: –

2.6.    Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7.    Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8.    Szintvizsga: –

2.9.    Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1.    A szakképesítés–ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

 

 

A

B

C

 

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítés–ráépüléssel betölthető munkakör(ök)

 

3.1.2.

3311

Ápoló, szakápoló

Felnőtt intenzív szakápoló


3.2.    A szakképesítés–ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A felnőtt intenzív szakápoló kritikus állapotú betegek ápolását, ellátását végzi az intenzív betegellátás területén. Speciális ismeretekkel rendelkezik, felkészültsége, manuális készsége és személyiségjegyei alapján képes az intenzív ellátást igénylő betegek ápolására, ellátására.

A szakképesítés–ráépüléssel rendelkező képes:
−    felmérni az intenzív ellátást igénylő beteg szükségleteit, megtervezni és kivitelezni a beteg ellátását, ápolását, értékelni annak hatékonyságát
−    csapat–munkában dolgozni
−    elvégezni a speciális intenzív szakápolói feladatokat
−    betegmegfigyelő készülékeket alkalmazni, speciális invazív eszközök alkalmazásában közreműködni
−    elvégezni a trachea–bronchus toalettet
−    megelőzni a decubitus kialakulását, kezelni a kialakult decubitust
−    ellátni a különböző stomákat
−    EKG–t készíteni, értékelni, ritmuszavarokat felismerni, életveszélyes ritmuszavarokat elhárítani
−    kezelni az artériás és vénás kanülöket
−    centrális vénás nyomást mérni
−    a lélegeztetőgépet összeállítani, kezelni, működését ellenőrizni
−    előkészíteni és segédkezni az intenzív osztályon előforduló beavatkozásoknál
−    aktívan részt venni életmentő beavatkozásokban
−    előkészíteni és segédkezni diagnosztikus és terápiás eljárásoknál
−    dokumentálni a beteg adatait, vizsgálati eredményeit, a kezeléseket és a gyógyszerelést
−    kommunikálni a beteggel és hozzátartozójával
−    megteremteni és fenntartani a biztonságos és higiénés környezetet
−    közreműködni szakmai gyakorlatukat töltő ápolók oktatásában, az intenzív szakápolás kutatásában, fejlesztésében
−    elvégezni a minőségbiztosítással kapcsolatos feladatokat, a folyamatok javítását

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés–ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

55 720 01

Egészségügyi gyakorlatvezető

szakképesítés–ráépülés


4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK