• Tartalom

28/2016. (II. 25.) Korm. rendelet

28/2016. (II. 25.) Korm. rendelet

a 2003. évi uniós csatlakozási szerződésben rögzített egyes derogációkkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére irányuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról1

2017.01.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt projektekkel (a továbbiakban: projektek) összefüggő, a 2. mellékletben nevesített közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a projektekkel összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek a projektek megvalósításához szükségesek.

2. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben

a) a döntést az adott hatósági eljárásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőn – de legfeljebb harminc napon – belül meg kell hozni, a szakhatósági állásfoglalást tíz napon belül ki kell bocsátani,

b) hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit – a 2. § a) pontja kivételével – a projektekkel összefüggő, folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

5. §2 E rendeletnek a víziközmű ágazatot érintő európai uniós derogációkkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését elősegítő egyes Korm. rendeletek módosításáról szóló 370/2016. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor3 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 28/2016. (II. 25.) Korm. rendelethez4

1.    Ivóvízminőség-javítással összefüggő projektek

 

A

B

C

1.

Felhívás azonosító jele

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

2.

KEHOP-2.1.2.

Bálványos Ivóvízminőség-javító Program

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

3.

KEHOP-2.1.2.

Ivóvízminőség-javító beruházás Fábiánsebestyénen

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

4.

KEHOP-2.1.2.

Látrány és Visz Ivóvízminőség-javító Program

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
a 339/2014. (XII.19.) Korm. rendelet szerint

5.

KEHOP-2.1.2.

Tiszadob és Tiszadada Ivóvízminőség-javító programja

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata és Tiszadada Község Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

6.

KEHOP-2.1.2.

Hantos ivóvizének arzénmentesítése

Hantos Község Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

7.

KEHOP-2.1.2.

Tormásliget, Iklanberény, Lócs, Halogy és Daraboshegy települések vízminőség javítása

Tormásliget Község Önkormányzata, Iklanberény Községi Önkormányzat, Lócs Községi Önkormányzat, Halogy Községi Önkormányzat és Daraboshegy Községi Önkormányzat
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

8.

KEHOP-2.1.2.

Aba nagyközség ivóvízminőség-javító projektje

Aba Város Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

9.

KEHOP-2.1.2.

Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért Ivóvízminőség javítási Program

Pátka Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

10.

KEHOP-2.1.2.

Ivóvíz minőség javítási beruházás megvalósítása Hajdúhadház településen

Hajdúhadház Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

11.

KEHOP-2.1.2.

Szakony, Gyalóka, Zsira, Répcevis Önkormányzatok ivóvízminőség-javító projektje

Szakony Község Önkormányzata, Gyalóka Község Önkormányzata, Zsira Község Önkormányzata és Répcevis Község Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

12.

KEHOP-2.1.2.

Szegedi Fegyház és Börtön III. Objektum, Nagyfa ivóvízminőség-javító projektje

Algyő Nagyközség Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

13.

KEHOP-2.1.2.

A Szentes városi Damjanich János Laktanya ivóvízminőség-javító projektje

Szentes Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

14.

KEHOP-2.1.2.

Erdőbénye objektum ivóvízminőség-javító projektje

Erdőbénye Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

15.

KEHOP-2.1.3.

Pincehely Nagyközség Ivóvízminőség javító Programja

Pincehely Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

16.

KEHOP-2.1.3.

Pusztaegres és Sárhatvan településrészek ivóvízellátása biztonságának javítása

Sárbogárd Város Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

17.

KEHOP-2.1.3.

Vízminőség-javítás Nyírlugos város szolgáltatási területén

Nyírlugos Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

18.

KEHOP-2.1.3.

Cibakháza ivóvízellátásának javítása

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

19.

KEHOP-2.1.3.

Ivóvízminőség-javítás Káloz településen

Káloz Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

20.

KEHOP-2.1.3.

Tengőd település ivóvízminőség-javító programja

Tengőd Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

21.

KEHOP-2.1.3.

Igar község és Vámpuszta ivóvízminőség-javítása

Igar Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

22.

KEHOP-2.1.3.

Váraszói Ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése

Váraszó-Erdőkövesd Ivóvíz Társulás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

23.

KEHOP-2.1.3.

Porpác, Bögöt települések ivóvízminőség-javítása

Porpác Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

24.

KEHOP-2.1.3.

Ivóvízjavító Program Györköny Községben

Györköny Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

25.

KEHOP-2.1.3.

A Tolna megyei Diósberény és Szakadát Ivóvízminőség-javító Programja

Dél-dunántúli Régió Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

26.

KEHOP-2.1.3.

A Baranya megyei Nagynyárád település ivóvízminőség-javító programja

Dél-dunántúli Régió Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

27.

KEHOP-2.1.3.

A Somogy megyei Taszár és Orci települések ivóvízminőség-javító programja

Dél-dunántúli Régió Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

28.

KEHOP-2.1.3.

Jászszentandrás ivóvízminőség-javító projekt

Jászszentandrás Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

29.

KEHOP-2.1.3.

A Somogy megyei Ádánd település ivóvízminőség-javító programja

Dél-dunántúli Régió Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

30.

KEHOP-2.1.3.

A Tolna megyei Értény település ivóvízminőség-javító programja

Dél-dunántúli Régió Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

31.

KEHOP-2.1.3.

A Baranya megyei Hidas település ivóvízminőség-javító programja

Dél-dunántúli Régió Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

32.

KEHOP-2.1.3.

A Somogy megyei Buzsák település ivóvízminőség-javító programja

Dél-dunántúli Régió Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

33.

KEHOP-2.1.3.

Kislippó település ivóvízminőség-javító programja

Kislippó Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

34.

KEHOP-2.1.3.

A Tolna megyei Tamási település ivóvízminőség-javító programja

Dél-dunántúli Régió Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

35.

KEHOP-2.1.3.

A Somogy megyei Mezőcsokonya település ivóvízminőség-javító programja

Dél-dunántúli Régió Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

36.

KEHOP-2.1.3.

A Somogy megyei Somogysárd és Újvárfalva települések ivóvízminőség-javító programja

Dél-dunántúli Régió Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

37.

KEHOP-2.1.3.

A Tolna megyei Koppányszántó település ivóvízminőség-javító programja

Dél-dunántúli Régió Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

38.

KEHOP-2.1.3.

Ivóvízminőség-javító fejlesztést célzó beruházás Ináncs községben

Ináncs Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

39.

KEHOP-2.1.3.

Tiszaeszlár ivóvízminőség-javítási projekt

Tiszaeszlár Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

40.

KEHOP-2.1.3.

Kölesd Kistormás ivóvízminőség-javító projekt

Kölesd-Kistormás Ivóvízminőség-javító Társulás
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

41.

KEHOP-2.1.3.

Belecska ivóvízminőség-javító program

Belecska Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

42.

KEHOP-2.1.3.

Ivóvízminőség javítás a tabi kistérség nyolc településén

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

43.

KEHOP-2.1.3.

Tápiószele város ivóvízminőség javítása

Tápiószele Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

44.

KEHOP-2.1.3.

Szentlőrinc város ivóvízminőség-javító programja

Szentlőrinc Város Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

45.

KEHOP-2.1.3.

Ivóvízminőség-javítás Halmaj és térségében

Halmaj Községi Önkormányzat, Csobád Község Önkormányzata, Kiskinizs Községi Önkormányzat, Kázsmárk Község Önkormányzata, Léh Községi Önkormányzat, Nagykinizs Község Önkormányzata, Rásonysápberencs Községi Önkormányzat
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

46.

KEHOP-2.1.3.

Nagykőrös város ivóvízminőség-javító beruházása

Nagykőrös Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

47.

KEHOP-2.1.4.

Az Észak-Magyarországi Régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása

Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

48.

KEHOP-2.1.5.

Budapest ivóvízellátó hálózatának rekonstrukciója

Budapest Főváros Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

49.

KEHOP-2.1.3.

Vértesacsa ivóvízminőség-javító program

Vértesacsa Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

50.

KEHOP-2.1.3.

Celldömölk ivóvízminőség-javító program

Celldömölk Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

51.

KEHOP-2.1.3.

Zimány Ivóvízminőség-javító Program

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

52.

KEHOP-2.1.4.

Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program

Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

53.

KEHOP-2.1.4.

„Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program

„Kék-Víz” – Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Társulás

54.

KEHOP-2.1.4.

Szekszárd megyei jogú város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2.    Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási projektek

 

A

B

C

1.

Felhívás azonosító jele

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

2.

KEHOP-2.2.2.

Adony szennyvíztisztító telep bővítése, és fejlesztése

Adony Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

3.

KEHOP-2.2.2.

Aranyosapáti szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztító telep építése

Aranyosapáti Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

4.

KEHOP-2.2.2.

Arló szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztító telep építése

Arló Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

5.

KEHOP-2.2.2.

Balkány város szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása

Balkány Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

6.

KEHOP-2.2.2.

Bátaszék szennyvíztelep fejlesztése, Bátaszék, Báta szennyvízcsatornázás befejezése

Bátaszék Város Önkormányzata és Báta Község Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

7.

KEHOP-2.2.2.

Battonya város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése.

Battonya Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

8.

KEHOP-2.2.2.

Bokod község szennyvízkezelésének fejlesztése

Bokod Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

9.

KEHOP-2.2.2.

Bősárkány nagyközség szennyvízcsatornázásának kiépítése, az összegyűjtött szennyvíz bevezetése a csornai szennyvíztisztító telepre, a telep fejlesztése

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata, Farád Község Önkormányzata és Csorna Város Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

10.

KEHOP-2.2.2.

Bugyi nagyközség szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése

Bugyi Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

11.

KEHOP-2.2.2.

Cibakháza szennyvízcsatorna hálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése, korszerűsítése

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

12.

KEHOP-2.2.2.

Csömör nagyközség szennyvíztisztításának korszerűsítése

Csömör Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

13.

KEHOP-2.2.2.

Szennyvízcsatorna-hálózat bővítése Mikepércsen

Mikepércs Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

14.

KEHOP-2.2.2.

Előkészítő projekt megvalósítása Dunapataj nagyközség közösségi szennyvízelvezetésének és tisztításának megoldásra

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

15.

KEHOP-2.2.2.

Kulcs, Rácalmás, Dunaújváros közös szennyvíz-elvezetési, –kezelési beruházása

Kulcs Községi Önkormányzat, Rácalmás Város Önkormányzat és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

16.

KEHOP-2.2.2.

Dunavarsány szennyvíztisztító telep technológiájának korszerűsítése

Dunavarsány Város Önkormányzata, Áporka Község Önkormányzata, Délegyháza Község Önkormányzata, Majosháza Község Önkormányzata, Szigetszentmárton Község Önkormányzata és Taksony Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

17.

KEHOP-2.2.2.

Edelény város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések

Edelény Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

18.

KEHOP-2.2.2.

Fehérgyarmat város szennyvíztisztítása

Fehérgyarmat Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

19.

KEHOP-2.2.2.

Füzesabony város szennyvízelvezetésének és
-tisztításának bővítése, korszerűsítése

Füzesabony Városi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

20.

KEHOP-2.2.2.

Görbeháza község tervezett szennyvízelvezető hálózat és szennyvíztisztító telep bővítése

Görbeháza Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

21.

KEHOP-2.2.2.

Hajdúnánás – Hajdúdorog szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése

Hajdúnánás Városi Önkormányzat és Hajdúdorog Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

22.

KEHOP-2.2.2.

Hegyfalu és Térsége Csatornamű Társulás szennyvízelvezetésének fejlesztése és szennyvíztisztító telepének létrehozása

Hegyfalu Községi Önkormányzat, Ölbő Község Önkormányzata, Pósfa Község Önkormányzata, Szeleste Község Önkormányzata és Zsédeny Község Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

23.

KEHOP-2.2.2.

Szennyvíztisztítás és –elvezetés korszerűsítése Jászfényszarun és Pusztamonostoron

Jászfényszaru Város Önkormányzata és Pusztamonostor Községi Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

24.

KEHOP-2.2.2.

Szennyvízcsatorna hálózat és tisztító telep építése Jászkarajenő településen

Jászkarajenő Község Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

25.

KEHOP-2.2.2.

Konyár község szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztító telep építése

Konyár Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

26.

KEHOP-2.2.2.

Kölcse nagyközség szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése

Kölcse Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

27.

KEHOP-2.2.2.

Kunmadaras nagyközség szennyvízcsatornázása és –tisztító telep korszerűsítése

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

28.

KEHOP-2.2.2.

Létavértes szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése

Létavértes Városi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

29.

KEHOP-2.2.2.

Madaras és Katymár települések szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének építése

Madaras Község Önkormányzata és Katymár Községi Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

30.

KEHOP-2.2.2.

Mándok város szennyvízelvezetésének és –tisztításának bővítése, korszerűsítése

Mándok Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

31.

KEHOP-2.2.2.

Méhkerék község szennyvízcsatornázása

Méhkerék Község Román Nemzetiségi Települési Önkormányzat
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

32.

KEHOP-2.2.2.

Okány község szennyvízcsatornázása

Okány Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

33.

KEHOP-2.2.2.

A pétervásárai szennyvíztisztító-telep fejlesztése

Pétervására Városi Önkormányzat, Erdőkövesd Községi Önkormányzat, Váraszó Községi Önkormányzat, Istenmezeje Községi Önkormányzat, Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat, Tarnalelesz Községi Önkormányzat és Szentdomonkos Községi Önkormányzat
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

34.

KEHOP-2.2.2.

Szennyvízcsatorna-hálózat bővítése Polgáron

Polgár Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

35.

KEHOP-2.2.2.

Pusztaszabolcs szennyvízkezelésének fejlesztése

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

36.

KEHOP-2.2.2.

Recsk és térsége szennyvízcsatorna-hálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése, korszerűsítése

Bodony Községi Önkormányzat, Mátraballa Községi Önkormányzat, Mátraderecske Községi Önkormányzat, Parád Nagyközségi Önkormányzat és Recsk Nagyközségi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

37.

KEHOP-2.2.2.

Sárospatak város szennyvízelvezetése és –tisztítása

Sárospatak Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

38.

KEHOP-2.2.2.

Szentendrei szennyvíztisztító telep fejlesztése

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

39.

KEHOP-2.2.2.

A Tapolcai Szennyvíztisztító Telep technológiai korszerűsítése

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

40.

KEHOP-2.2.2.

Tarpa nagyközség szennyvíztisztításának bővítése és korszerűsítése

Tarpa Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

41.

KEHOP-2.2.2.

Tiszabura község szennyvízelvezetése és –tisztítása

Tiszabura Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

42.

KEHOP-2.2.2.

Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

43.

KEHOP-2.2.2.

Túrricse község szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése

Túrricse Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

44.

KEHOP-2.2.2.

Tápiószőlős szennyvízelvezetése és –tisztítása

Tápiószőlős Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

45.

KEHOP-2.2.2.

Tokod-Tát szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése

Tát Város Önkormányzata, Tokod Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

46.

KEHOP-2.2.2.

Szennyvíztisztító telep fejlesztése Vácon

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

47.

KEHOP-2.2.2.

A Margitsziget teljes csatornázása

Budapest Főváros Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

48.

KEHOP-2.2.4.

A somogytúri szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása

Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

49.

KEHOP-2.2.4.

Bucsa község szennyvízcsatornázása

Bucsa Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

50.

KEHOP-2.2.4.

Budapest komplex integrált szennyvíz-elvezetése

Budapest Főváros Önkormányzata és Budaörs Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

51.

KEHOP-2.2.4.

A siófoki szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása

Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

52.

KEHOP-2.2.4.

Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

53.

KEHOP-2.2.4.

Szennyvíz-elvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában

Ózd Város Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

54.

KEHOP-2.2.2.

Adony szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése

Adony Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

55.

KEHOP-2.2.2.

Aranyosapáti szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztító telep építése

Aranyosapáti Község Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

56.

KEHOP-2.2.2.

Arló szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztító telep építése

Arló Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

57.

KEHOP-2.2.2.

Balkány város szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása

Balkány Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

58.

KEHOP-2.2.2.

Bátaszék szennyvíztelep fejlesztése, Bátaszék, Báta szennyvízcsatornázás befejezése

Bátaszék Város Önkormányzata és Báta Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

59.

KEHOP-2.2.2.

Battonya város szennyvízelvezetésének és
-tisztításának bővítése, korszerűsítése

Battonya Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

60.

KEHOP-2.2.2.

Bokod község szennyvízkezelésének fejlesztése

Bokod Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

61.

KEHOP-2.2.2.

Bősárkány nagyközség szennyvízcsatornázásának kiépítése, az összegyűjtött szennyvíz bevezetése a csornai szennyvíztisztító telepre, a telep fejlesztése

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata, Dör Község Önkormányzata és Csorna Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

62.

KEHOP-2.2.2.

Bugyi nagyközség szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése

Bugyi Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

63.

KEHOP-2.2.2.

Cibakháza szennyvízcsatorna hálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése, korszerűsítése

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

64.

KEHOP-2.2.2.

Csömör nagyközség szennyvíztisztításának korszerűsítése

Csömör Nagyközség Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

65.

KEHOP-2.2.2.

Szennyvízcsatorna-hálózat bővítése Mikepércsen

Mikepércs Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

66.

KEHOP-2.2.2.

Előkészítő projekt megvalósítása Dunapataj nagyközség közösségi szennyvízelvezetésének és tisztításának megoldására

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata és Harta Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

67.

KEHOP-2.2.2.

A Dunaújvárosi Szennyvíz Agglomeráció csatornázása és csatornahálózat fejlesztése

Kulcs Községi Önkormányzat, Rácalmás Város Önkormányzata, Baracs Község Önkormányzata, Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata, Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata, Kisapostag Község Önkormányzata és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

68.

KEHOP-2.2.2.

Dunavarsány szennyvíztisztító telep technológiájának korszerűsítése

Dunavarsány Város Önkormányzata, Áporka Községi Önkormányzat, Délegyháza Község Önkormányzata, Majosháza Község Önkormányzata, Szigetszentmárton Község Önkormányzata és Taksony Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

69.

KEHOP-2.2.2.

Edelény város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések

Edelény Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

70.

KEHOP-2.2.2.

Fehérgyarmat város szennyvíztisztítása

Fehérgyarmat Város Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

71.

KEHOP-2.2.2.

Füzesabony város szennyvízelvezetésének és -tisztításának bővítése, korszerűsítése

Füzesabony Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

72.

KEHOP-2.2.2.

Görbeháza község tervezett szennyvízelvezető hálózat és szennyvíztisztító telep bővítése

Görbeháza Község Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

73.

KEHOP-2.2.2.

Hajdúnánás–Hajdúdorog szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése

Hajdúnánás Városi Önkormányzat és Hajdúdorog Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

74.

KEHOP-2.2.2.

Hegyfalu község és környéke szennyvíztisztító telep építése és csatornahálózat kiépítése

Hegyfalu Községi Önkormányzat, Ölbő Község Önkormányzata, Pósfa Község Önkormányzata, Szeleste Község Önkormányzata és Zsédeny Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

75.

KEHOP-2.2.2.

Szennyvíztisztítás és -elvezetés korszerűsítése Jászfényszarun és Pusztamonostoron

Jászfényszaru Város Önkormányzata és Pusztamonostor Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

76.

KEHOP-2.2.2.

Szennyvízcsatorna hálózat és tisztító telep építése Jászkarajenő településen

Jászkarajenő Község Önkormányzat a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

77.

KEHOP-2.2.2.

Konyár község szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztító telep építése

Konyár Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

78.

KEHOP-2.2.2.

Kölcse nagyközség szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése

Kölcse Nagyközség Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

79.

KEHOP-2.2.2.

Kunmadaras nagyközség szennyvízcsatornázása és tisztító telep korszerűsítése

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

80.

KEHOP-2.2.2.

Létavértes szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése

Létavértes Városi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

81.

KEHOP-2.2.2.

Madaras és Katymár települések szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének építése

Madaras Község Önkormányzata és Katymár Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

82.

KEHOP-2.2.2.

Mándok város szennyvízelvezetésének és
-tisztításának bővítése, korszerűsítése

Mándok Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

83.

KEHOP-2.2.2.

Méhkerék község szennyvízcsatornázása

Méhkerék Község Román Nemzetiségi Települési Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

84.

KEHOP-2.2.2.

Okány község szennyvízcsatornázása

Okány Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

85.

KEHOP-2.2.2.

A pétervásárai szennyvíztisztító-telep fejlesztése

Pétervására Város Önkormányzata, Erdőkövesd Község Önkormányzata, Váraszó Község Önkormányzata, Istenmezeje Község Önkormányzata, Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata, Tarnalelesz Község Önkormányzata és Szentdomonkos Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

86.

KEHOP-2.2.2.

Szennyvízcsatorna-hálózat bővítése Polgáron

Polgár Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

87.

KEHOP-2.2.2.

Pusztaszabolcs szennyvízkezelésének fejlesztése

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

88.

KEHOP-2.2.2.

Recsk és térsége szennyvízcsatorna-hálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése, korszerűsítése

Bodony Községi Önkormányzat, Mátraballa Községi Önkormányzat, Mátraderecske Községi Önkormányzat, Parád Nagyközségi Önkormányzat és Recsk Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

89.

KEHOP-2.2.2.

Sárospatak város szennyvízelvezetése és -tisztítása

Sárospatak Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

90.

KEHOP-2.2.2.

Szentendrei szennyvíztisztító telep fejlesztése

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

91.

KEHOP-2.2.2.

A Tapolcai Szennyvíztisztító Telep technológiai korszerűsítése

Tapolca Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

92.

KEHOP-2.2.2.

Tarpa nagyközség szennyvíztisztításának bővítése és korszerűsítése

Tarpa Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

93.

KEHOP-2.2.2.

Tiszabura Község szennyvízelvezetése
és -tisztítása

Tiszabura Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

94.

KEHOP-2.2.2.

Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

95.

KEHOP-2.2.2.

Túrricse község szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése

Túrricse Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

96.

KEHOP-2.2.2.

Tápiószőlős szennyvízelvezetése és -tisztítása

Tápiószőlős Község Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

97.

KEHOP-2.2.2.

Tokod–Tát szennyvízelvezetésének és
-tisztításának fejlesztése

Tát Város Önkormányzata és Tokod Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

98.

KEHOP-2.2.2.

Szennyvíztisztító telep fejlesztése Vácon

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Nagymaros Város Önkormányzata és Őrbottyán Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

99.

KEHOP-2.2.2.

Balatonfűzfő szennyvíztisztító telepének fejlesztése

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

100.

KEHOP-2.2.2.

Bicske szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése, bővítése

Bicske Város Önkormányzata, Csabdi Község Önkormányzat és Mány Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

101.

KEHOP-2.2.2.

Eger város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

102.

KEHOP-2.2.2.

Gárdony központú agglomeráció szennyvízhálózatának bővítése és szennyvíztisztító telepének fejlesztése

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

103.

KEHOP-2.2.2.

Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és
-tisztításának fejlesztése

Gyöngyös Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

104.

KEHOP-2.2.2.

Béb központú agglomeráció szennyvízelvezetésének és
-tisztításának fejlesztése

Bakonykoppány Község Önkormányzata, Bakonyszücs Község Önkormányzata és Béb Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

105.

KEHOP-2.2.2.

Bélapátfalva város szennyvízelvezető-hálózatának és szennyvíztisztításának korszerűsítése

Bélapátfalva Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

106.

KEHOP-2.2.2.

Berhida város szennyvízelvezetésének és
-tisztításának fejlesztése

Berhida Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

107.

KEHOP-2.2.2.

Bogács központú agglomeráció szennyvízelvezetésének és
-tisztításnak fejlesztése, korszerűsítése

Bogács Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

108.

KEHOP-2.2.2.

Boldog község szennyvízelvezetésének és
-tisztításának fejlesztése

Boldog Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

109.

KEHOP-2.2.2.

Cigánd központú agglomeráció szennyvíztisztításának korszerűsítése

Cigánd Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

110.

KEHOP-2.2.2.

Csákvár város szennyvízelvezetése
és -tisztítása

Csákvár Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

111.

KEHOP-2.2.2.

Dad központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztése

Dad Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

112.

KEHOP-2.2.2.

Heréd község szennyvízelvezetésének és
-tisztításának fejlesztése

Heréd Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

113.

KEHOP-2.2.2.

Ivánc község szennyvízelvezetése és -tisztítása

Ivánc Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

114.

KEHOP-2.2.2.

Iváncsa község szennyvízelvezetése
és -tisztítása

Iváncsa Községi Önkormányzat, Besnyő Község Önkormányzat és Beloiannisz Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

115.

KEHOP-2.2.2.

Kaszaper község szennyvízelvezetése
és -tisztítása

Kaszaper Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

116.

KEHOP-2.2.2.

Kenézlő központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének korszerűsítése

Kenézlő Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

117.

KEHOP-2.2.2.

Kocs község szennyvíztisztító telepének fejlesztése és korszerűsítése

Kocs Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

118.

KEHOP-2.2.2.

Mónosbél központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének korszerűsítése

Mónosbél Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

119.

KEHOP-2.2.2.

Nádasd–Katafa agglomeráció szennyvízelvezetése
és -tisztítása

Nádasd Községi Önkormányzat és Katafa Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

120.

KEHOP-2.2.2.

Nemesszalók község szennyvíztisztításának korszerűsítése

Nemesszalók Község Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

121.

KEHOP-2.2.2.

Öskü község szennyvíztisztításának korszerűsítése

Öskü Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

122.

KEHOP-2.2.2.

Rábacsécsény község szennyvíztisztításának korszerűsítése

Rábacsécsény Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

123.

KEHOP-2.2.2.

Sárisáp község szennyvíztisztító telepének korszerűsítése

Sárisáp Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

124.

KEHOP-2.2.2.

Szomód község szennyvíztisztító telepének fejlesztése, korszerűsítése

Szomód Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

125.

KEHOP-2.2.2.

Tardos község szennyvíztisztító telepének fejlesztése és korszerűsítése

Tardos Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

126.

KEHOP-2.2.2.

Tarján község szennyvíztisztító telepének fejlesztése és korszerűsítése

Tarján Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

127.

KEHOP-2.2.2.

Tengelic község szennyvízelvezetése

Tengelic Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

128.

KEHOP-2.2.2.

Tiszacsege város szennyvízelvezetésének és
-tisztításának fejlesztése

Tiszacsege Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

129.

KEHOP-2.2.2.

Kemecse központú agglomeráció szennyvízelvezetése
és -tisztítása

Kemecse Város Önkormányzata, Tiszarád Község Önkormányzata és Vasmegyer Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

130.

KEHOP-2.2.2.

Tiszatelek központú agglomeráció szennyvízelvezetése
és -tisztítása

Beszterec Község Önkormányzata, Tiszatelek Község Önkormányzata és Újdombrád Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

131.

KEHOP-2.2.2.

Körmend agglomeráció szennyvízhálózatának bővítése

Egyházashollós Község Önkormányzata, Magyarszecsőd Község Önkormányzata és Molnaszecsőd Község Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

132.

KEHOP-2.2.2.

Szombathely központú agglomeráció szennyvízhálózatának bővítése

Bozzai Község Önkormányzata, Kenéz Község Önkormányzata, Pecöl Község Önkormányzata, Megyehíd Község Önkormányzata és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

133.

KEHOP-2.2.2.

Vasvár központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztése és szennyvízhálózatának bővítése

Alsóújlak Község Önkormányzata és Vasvár Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

134.

KEHOP-2.2.2.

Kaposvár megyei jogú város szennyvíztisztító telepének fejlesztése

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

135.

KEHOP-2.2.2.

Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztése

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

136.

KEHOP-2.2.2.

Bátonyterenye város szennyvízelvezetésének fejlesztése

Bátonyterenye Város Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

137.

KEHOP-2.2.2.

Pétfürdő nagyközség szennyvíztisztításának fejlesztése

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

138.

KEHOP-2.2.2.

Királyszentistván központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése

Királyszentistván Község Önkormányzata és Litér Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

139.

KEHOP-2.2.2.

Várpalota város szennyvízelvezetésének korszerűsítése

Várpalota Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

140.

KEHOP-2.2.2.

Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése

Barcs Város Önkormányzata, Babócsa Község Önkormányzata, Bélavár Község Önkormányzata, Bolhó Község Önkormányzata, Csokonyavisonta Község Önkormányzata, Darány Község Önkormányzata, Drávagárdony Község Önkormányzata, Drávatamási Község Önkormányzata, Heresznye Község Önkormányzata, Istvándi Község Önkormányzata, Kastélyosdombó Község Önkormányzata, Kálmáncsa Község Önkormányzata, Komlósd Község Önkormányzata, Péterhida Község Önkormányzata, Rinyaújlak Községi Önkormányzat, Somogyaracs Község Önkormányzata, Szulok Község Önkormányzata és Vízvár Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

141.

KEHOP-2.2.2.

Bóly központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése

Bóly Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

142.

KEHOP-2.2.2.

Csabrendek központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

143.

KEHOP-2.2.2.

Hosszúhetény központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése

Hosszúhetény Községi Önkormányzat a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

144.

KEHOP-2.2.2.

Balatongyörök község szennyvízelvezetése

Balatongyörök Község Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

145.

KEHOP-2.2.2.

Villány központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése

Villány Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

146.

KEHOP-2.2.2.

Salgótarján megyei jogú város szennyvízelvezetésének fejlesztése

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

147.

KEHOP-2.2.2.

Fót város szennyvízelvezetésének fejlesztése

Fót Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

148.

KEHOP-2.2.2.

Telki község szennyvízelvezetésének és
-tisztításának fejlesztése

Telki község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

149.

KEHOP-2.2.2.

Gellénháza község szennyvíztisztításának fejlesztése

Gellénháza Község Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

150.

KEHOP-2.2.2.

Lenti központú agglomeráció szennyvízelvezetése
és -tisztítása

Lenti Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

151.

KEHOP-2.2.2.

Zalalövő város szennyvíztisztító telepének és szennyvízelvezető hálózatának fejlesztése

Zalalövő Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

152.

KEHOP-2.2.2.

Beremend nagyközség szennyvízelvezetésének fejlesztése

Beremend Nagyközség Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

153.

KEHOP-2.2.2.

Répcelak város szennyvízelvezetése
és -tisztítása

Répcelak Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

154.

KEHOP-2.2.2.

Kerekharaszt község szennyvízelvezetése

Kerekharaszt Község Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

155.

KEHOP-2.2.2.

Tiszakécske város Tiszabög és Kerekdomb településrészeinek csatornázása

Tiszakécske Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

156.

KEHOP-2.2.2.

Pilisborosjenő község szennyvízelvezetése
és -tisztítása

Pilisborosjenő Község Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

157.

KEHOP-2.2.2.

Devecser város szennyvíztisztító telepének fejlesztése

Devecser Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

158.

KEHOP-2.2.2.

Heves város szennyvízelvezetésének és
-tisztításának fejlesztése

Heves Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

159.

KEHOP-2.2.2.

Somogyszob központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése

Somogyszob Községi Önkormányzat a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

160.

KEHOP-2.2.2.

Mocsa község szennyvíztisztító telepének fejlesztése

Mocsa Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

161.

KEHOP-2.2.2.

Kétegyháza nagyközség szennyvízelvezetése és -tisztítása

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

162.

KEHOP-2.2.2.

Lovasberény község szennyvízelvezetése
és -tisztítása

Lovasberény Község Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

163.

KEHOP-2.2.2.

A Vál-völgyi szennyvízelvezető
és -tisztító rendszer fejlesztése

Alcsútdoboz Település Önkormányzat, Felcsút Községi Önkormányzat, Szár Községi Önkormányzat, Tabajd Község Önkormányzata és Újbarok Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

164.

KEHOP-2.2.2.

A Zámoly központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése

Zámoly Község Önkormányzata és Gánt Község Önkormányzata a 339/2014. (XII.19.) Korm. rendelet szerint

165.

KEHOP-2.2.2.

A Jobbágyi központú agglomeráció szennyvízelvezetése
és -tisztítása

Jobbágyi Község Önkormányzata, Szurdokpüspöki Község Önkormányzata, Szarvasgede Község Önkormányzata, Ecseg Község Önkormányzata és Csécse Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

166.

KEHOP-2.2.2.

Csanádapáca szennyvízelvezetése
és -tisztítása

Csanádapáca Község Önkormányzata a 339/2014. (XII.19.) Korm. rendelet szerint

167.

KEHOP-2.2.2.

A Lőkösháza központú agglomeráció szennyvízelvezetése
és -tisztítása

Lőkösháza Község Önkormányzata és Kevermes Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

168.

KEHOP-2.2.2.

Vasszilvágy, Acsád, Meszlen, valamint Vát szennyvízelvezetése és -tisztítása

Bük Város Önkormányzata, Vasszilvágy Község Önkormányzata, Acsád Község Önkormányzata, Meszlen Község Önkormányzata és Vát Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

169.

KEHOP-2.2.2.

Nyergesújfalu, Lábatlan és Bajót szennyvízelvezetése
és -tisztítása

Nyergesújfalu Város Önkormányzata, Lábatlan Város Önkormányzata és Bajót Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

170.

KEHOP-2.2.2.

A Bezenye központú agglomeráció szennyvízelvezetése
és -tisztítása

Bezenye Községi Önkormányzat, Dunakiliti Község Önkormányzata, Dunasziget Község Önkormányzata, Feketeerdő Község Önkormányzata és Rajka Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

171.

KEHOP-2.2.2.

A Galgaguta központú agglomeráció szennyvíztisztítása

Becske Község Önkormányzata, Bercel Község Önkormányzata, Galgaguta Község Önkormányzata, Legénd Község Önkormányzata, Nógrádkövesd Község Önkormányzata, Nógrádsáp Község Önkormányzata és Szécsénke Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

172.

KEHOP-2.2.2.

Tiszabő község szennyvízelvezetése
és -tisztítása

Tiszabő Községi Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

173.

KEHOP-2.2.2.

Ócsa Alsópakony városrészének szennyvízelvezetése

Ócsa Város Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

174.

KEHOP-2.2.2.

Gyömrő szennyvízelvezetése

Gyömrő Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

175.

KEHOP-2.2.2.

Mezőtárkány központú agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása

Mezőtárkány Községi Önkormányzat, Egerfarmos Községi Önkormányzata, Egerlövő Község Önkormányzata és Mezőszemere Község Önkormányzat 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

176.

KEHOP-2.2.2.

Bükkábrány központú agglomeráció szennyvízelvezetése
és -tisztítása

Bükkábrány Község Önkormányzata, Kács Község Önkormányzata, Tibolddaróc Község Önkormányzata, Vatta Község Önkormányzata, Borsodgeszt Község Önkormányzata és Csincse Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

177.

KEHOP-2.2.2.

Gelej község szennyvízelvezetése és a Szentistván központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztése

Gelej Községi Önkormányzat, Mezőkeresztes Város Önkormányzata, Mezőnagymihály Község Önkormányzata, Mezőnyárád Község Önkormányzata és Szentistván Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

178.

KEHOP-2.2.2.

Hejőkeresztúr központú agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása

Hejőkeresztúr Község Önkormányzata, Hejőszalonta Község Önkormányzata és Muhi Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

179.

KEHOP-2.2.2.

Hejőbába központú agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása

Nemesbikk Községi Önkormányzat, Hejőbába Községi Önkormányzat, Hejőkürt Község Önkormányzata, Oszlár Község Önkormányzata és Tiszapalkonya Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

180.

KEHOP-2.2.2.

Tarnaméra központú agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása

Boconád Község Önkormányzata, Nagyfüged Községi Önkormányzat és Tarnaméra Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

181.

KEHOP-2.2.2.

Detk központú agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása

Detk Községi Önkormányzat és Ludas Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

182.

KEHOP-2.2.2.

Nagyút község szennyvízcsatornázása

Nagyút Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

183.

KEHOP-2.2.2.

Döbrököz község szennyvízelvezetésének fejlesztése

Döbrököz Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

184.

KEHOP-2.2.4.

A somogytúri szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása

Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás a 339/2014. (XII.19.) Korm. rendelet szerint

185.

KEHOP-2.2.4.

Bucsa község szennyvízcsatornázása

Bucsa Község Önkormányzata

186.

KEHOP-2.2.4.

Budapest komplex integrált szennyvízelvezetése

Budapest Főváros Önkormányzata és Budaörs Város Önkormányzata

187.

KEHOP-2.2.4.

A siófoki szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása

Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

188.

KEHOP-2.2.4.

Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

189.

KEHOP-2.2.4.

Szennyvízelvezetés és
-tisztítás fejlesztése Ózd városában

Ózd Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19)
Korm. rendelet szerint

190.

KEHOP-2.2.4.

Fegyvernek és Örményes szennyvízelvezetése és -tisztítása

Fegyvernek és Örményes Szennyvízkezelési Konzorcium (Fegyvernek Város Önkormányzata és Örményes Község Önkormányzata)

191.

KEHOP-2.2.4.

Tuzsér és Komoró települések szennyvízközmű fejlesztése

Tuzsér-Komoró Víziközmű Beruházási Társulás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

2. melléklet a 28/2016. (II. 25.) Korm. rendelethez

Az 1. mellékletben foglalt beruházásokkal összefüggő, kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági eljárások:
1. vízügyi hatósági eljárások (vízjogi engedélyezések, védőidom, védőterület és védősáv kijelölése, vízi szolgalom alapítása),
2. környezetvédelmi hatósági eljárások,
3. természetvédelmi hatósági eljárások,
4. területrendezési hatósági eljárások,
5. általános építésügyi hatósági eljárások,
6. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,
7. útügyi hatósági eljárások,
8.5 műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,
9. hírközlési hatósági eljárások,
10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
12. földmérési hatósági eljárások,
13. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
15. erdővédelmi hatósági eljárások,
16. tűzvédelmi hatósági eljárások,
17. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,
18. közegészségügyi hatósági eljárások,
19. az 1–18. pontokban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
1

A rendeletet a 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2017. szeptember 15. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 4. §-át.

3

A hatálybalépés időpontja 2016. november 30.

4

Az 1. melléklet a 370/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 9. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 2. melléklet 8. pontja a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 108. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 119. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére