• Tartalom
Oldalmenü

28/2016. (VII. 29.) MNB rendelet

a forint bevezetésének hetvenedik évfordulója alkalmából 50 forintos címletű érme kibocsátásáról

2016.08.01.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank a forint bevezetésének hetvenedik évfordulója alkalmából 50 forintos címletű érmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2016. augusztus 1.

2. § (1) Az érme réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült, súlya 7,70 gramm, átmérője 27,4 mm, peremvastagsága 1,8 mm, széle sima.

(2) Az érme előlapjának szélén található gyöngysorszegélyen belül, köriratban fent a „MAGYARORSZÁG”, lent – egy-egy négyszirmú virágot ábrázoló díszítőmotívum között – a „HETVENÉVES A FORINT” felirat olvasható. A felülről körvonal által határolt középmezőben a 31/2014. (IX. 1.) MNB rendelettel kibocsátott megújított 10 000 forintos címletű bankjegy előoldalán, a vízjelmező fölött elhelyezett motívum, közepében Magyarország címere látható, a motívum alatt a „2016” verési évszám olvasható. Az érme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az érme hátlapjának szélén található gyöngysorszegélyen belül, a középmezőben – kissé egymásra csúsztatott számjegyekből álló – „50” értékjelzés, az értékjelzés bal és jobb oldalán, alul díszítővonal látható. Az értékjelzés alatti két vízszintes sorban a „FORINT” felirat és a „BP.” verdejel olvasható. Az érme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az érméből 2 000 000 darab készíthető.

4. § Ez a rendelet 2016. augusztus 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 28/2016. (VII. 29.) MNB rendelethez

Az érme előlapjának képe:

2. melléklet a 28/2016. (VII. 29.) MNB rendelethez

Az érme hátlapjának képe: