• Tartalom

292/2016. (IX. 23.) Korm. rendelet

a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos irányítási jogköréről1

2016.09.24.

A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 75. § (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos közvetlenül irányítja a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban

a) a közműszolgáltatásért felelős helyettes államtitkár,

b) a pénzügyi szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár, valamint

c) a közmű- és pénzügyi szolgáltatási ágazat szabályozási és koordinációs ügyeiért felelős helyettes államtitkár

tevékenységét.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 37. §-a hatályon kívül helyezte 2018. június 12. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére