• Tartalom

318/2016. (X. 25.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletnek a középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bérrendezésével összefüggő módosításáról1

2017.01.01.

A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.) 15/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Nem illeti meg szociális ágazati összevont pótlék a 2/a. számú melléklet szerinti pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat, továbbá a 15/B. § (1) bekezdése szerinti bölcsődei pótlékra jogosult közalkalmazottat.”

2. § A Kjtvhr. a következő 15/B. §-sal egészül ki:

15/B. § (1) A bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján bölcsődei pótlék illeti meg, melynek mértékét a 6. számú melléklet tartalmazza.
(2) A bölcsődei pótlékot nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a közalkalmazottat megillető, kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében.
(3) A bölcsődei pótlék tekintetében közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek a fizetési fokozat megállapításának alapjául szolgáló időt kell tekinteni. A közalkalmazott 6. számú mellékletben foglalt táblázat szerinti, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján történő besorolása minden megkezdett évre tekintettel a tárgyév első napján történik.”

3. § A Kjtvhr. a következő 19. §-sal egészül ki:

19. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletnek a középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bérrendezésével összefüggő módosításáról szóló 318/2016. (X. 25.) Korm. rendelettel megállapított 15/B. § szerinti bölcsődei pótlékot első alkalommal 2017. január hónapra tekintettel, 2017. február hónapban kell kifizetni.”

5. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 318/2016. (X. 25.) Korm. rendelethez

Bölcsődei pótlék összege (Ft) a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettségű kisgyermeknevelők vonatkozásában

Sorszám

Közalkalmazotti
jogviszonyban töltött idő

Fizetési osztály

C

D

E

1.

0–1 év között

11 600

12 000

19 740

2.

1–2 év között

11 600

12 000

19 740

3.

2–3 év között

11 600

12 000

19 740

4.

3–4 év között

12 200

12 600

20 740

5.

4–5 év között

12 200

12 600

23 871

6.

5–6 év között

12 200

12 600

23 871

7.

6–7 év között

12 800

13 600

24 871

8.

7–8 év között

12 800

13 600

24 871

9.

8–9 év között

12 800

15 902

28 002

10.

9–10 év között

13 900

16 502

29 002

11.

10–11 év között

13 900

16 502

29 002

12.

11–12 év között

13 900

16 502

29 002

13.

12–13 év között

15 000

20 633

33 633

14.

13–14 év között

15 000

20 633

33 633

15.

14–15 év között

15 000

20 633

33 633

16.

15–16 év között

16 300

21 633

35 133

17.

16–17 év között

16 300

24 764

38 264

18.

17–18 év között

16 300

24 764

38 264

19.

18–19 év között

17 700

25 764

40 264

20.

19–20 év között

17 700

25 764

40 264

21.

20–21 év között

19 750

28 895

43 395

22.

21–22 év között

20 750

30 895

45 395

23.

22–23 év között

20 750

30 895

45 395

24.

23–24 év között

20 750

30 895

45 395

25.

24–25 év között

24 191

36 339

50 839

26.

25–26 év között

24 191

36 339

50 839

27.

26–27 év között

24 191

36 339

50 839

28.

27–28 év között

26 191

38 339

53 339

29.

28–29 év között

30 159

42 722

57 722

30.

29–30 év között

30 159

42 722

57 722

31.

30–31 év között

32 159

44 722

60 222

32.

31–32 év között

32 159

44 722

60 222

33.

32–33 év között

36 126

49 418

64 918

34.

33–34 év között

38 126

51 418

67 918

35.

34–35 év között

38 126

51 418

67 918

36.

35–36 év között

38 126

51 418

67 918

37.

36–37 év között

44 398

58 115

72 347

38.

37–38 év között

44 398

58 115

72 347

39.

38–39 év között

44 398

58 115

72 347

40.

39–40 év között

46 398

60 115

75 847

41.

40–41 év között

50 671

64 811

77 429

42.

41–42 év között

50 671

64 811

77 429

43.

42–43 év között

52 671

66 811

81 929

44.

43–44 év között

52 671

66 811

81 929

45.

44–45 év között

56 943

71 508

86 625

46.

45–46 év között

58 943

73 508

91 625

47.

46–47 év között

58 943

73 508

91 625

48.

47–48 év között

58 943

73 508

91 625

49.

48 év felett

67 216

81 204

101 822

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére