• Tartalom

32/2016. (VII. 20.) BM rendelet

32/2016. (VII. 20.) BM rendelet

a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosításáról1

2016.08.20.

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az
a) 1. § (1) bekezdésében foglalt díjat az ügyben elsőfokon eljáró rendőrkapitányságot irányító, illetve az elsőfokon eljáró megyei rendőr-főkapitányság – Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság –,
b) 1. § (5) bekezdésében foglalt díjat az ügyben másodfokon eljáró megyei rendőr-főkapitányság – Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság –, illetve a másodfokon eljáró Országos Rendőr-főkapitányság
előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni.”

2. § (1) A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az
a) 1. § (1) bekezdésében foglalt díj az ügyben elsőfokon eljáró rendőrkapitányságot irányító, illetve az elsőfokon eljáró megyei rendőr-főkapitányság – Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság –,
b) 1. § (5) bekezdésében foglalt díj az ügyben másodfokon eljáró megyei rendőr-főkapitányság – Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság –, illetve a másodfokon eljáró Országos Rendőr-főkapitányság
bevételét képezi.”

(2) A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A
a) 2. § (1) bekezdésében foglalt díj a lőfegyver, lőszer hatósági tárolásáról gondoskodó megyei rendőr-főkapitányság – Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság –,
b) 2. § (2) bekezdésében foglalt díj a vizsgát lebonyolító megyei rendőr-főkapitányság – Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság –
bevételét képezi.”

3. § A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet

a) 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul, valamint

4. § A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 1. § (5) bekezdésében az „első fokon” szövegrész helyébe az „elsőfokon” szöveg lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmincegyedik napon lép hatályba.

1. melléklet a 32/2016. (VII. 20.) BM rendelethez

1.    A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 1. számú melléklete szerinti táblázat a következő 24–25. sorral egészül ki:

(A díjak mértéke forintban)

„24.

Lövészetvezetői tevékenység engedélyezése

6000

25.

Színházi fegyver behozatalának, kivitelének, átszállításának engedélyezése
– egy fegyver esetén
– további fegyverenként

8000
2000”

2. melléklet a 32/2016. (VII. 20.) BM rendelethez

 

A

B

1.

Rendőr-főkapitányság megnevezése

Előirányzat-felhasználási számla száma

2.

Budapesti Rendőr-főkapitányság

10023002-01451430-00000000

3.

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság

10024003-01451485-00000000

4.

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság

10025004-01451492-00000000

5.

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság

10026005-01451502-00000000

6.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság

10027006-01451519-00000000

7.

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság

10028007-01451526-00000000

8.

Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság

10029008-01451533-00000000

9.

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság

10033001-01451540-00000000

10.

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság

10034002-01451557-00000000

11.

Heves Megyei Rendőr-főkapitányság

10035003-01451564-00000000

12.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság

10045002-01451612-00000000

13.

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság

10036004-01451571-00000000

14.

Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság

10037005-01451588-00000000

15.

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

10023002-01451478-00000000

16.

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság

10039007-01451595-00000000

17.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság

10044001-01451605-00000000

18.

Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság

10046003-01451629-00000000

19.

Vas Megyei Rendőr-főkapitányság

10047004-01451636-00000000

20.

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság

10048005-01451643-00000000

21.

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság

10049006-01451650-00000000

22.

Országos Rendőr-főkapitányság

10023002-01451715-00000000

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. augusztus 21. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére