• Tartalom
Oldalmenü

32/2016. (VIII. 8.) MNB rendelet

a „Fővárosi Állat- és Növénykert” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

2016.08.09.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a Fővárosi Állat- és Növénykert megnyitásának 150. évfordulója alkalmából – „Fővárosi Állat- és Növénykert” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2016. augusztus 9.

2. § (1) Az álló téglalap alakú emlékérme réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült, súlya 27 gramm, mérete 39,6 mm×26,4 mm, széle sima.

(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben egy rózsás gödény vízen úszó alakjának ábrázolása látható, háttérben a Fővárosi Állat- és Növénykertben található Ausztrálházzal (volt Madárház). Az emlékérme jobb oldalán egy kopár fán ülő pelikán sziluettjének ábrázolása látható. Az emlékérme szélén, fent a „MAGYARORSZÁG” felirat, alatta két vízszintes sorban a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. Az emlékérme bal alsó sarkában a „BP.” verdejel, jobb alsó sarkában a „2016” verési évszám olvasható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben egy szélesszájú orrszarvú és kölyke egymás felé forduló ábrázolása látható, háttérben a Fővárosi Állat- és Növénykertben található Nagysziklával. Az emlékérme szélén, fent, egymás alatti két sorban a „150 ÉVES” és az „AZ ÁLLATKERT”, lent az „1866–2016” felirat olvasható. Az emlékérme bal alsó sarkában Kereszthury Gábor tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 10 000 darab készíthető.

4. § Ez a rendelet 2016. augusztus 9-én lép hatályba.

1. melléklet a 32/2016. (VIII. 8.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 32/2016. (VIII. 8.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: