• Tartalom
Oldalmenü

326/2016. (X. 27.) Korm. rendelet

az Alpiq Csepel Korlátolt felelősségű Társaság 100%-os üzletrészének MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

2016.10.28.

A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 97. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24/A. §-a alapján az Alpiq Csepel Korlátolt felelősségű Társaság (székhely: 1085 Budapest, Kálvin tér 12. ép.; cégjegyzékszám: 01-09-701667) 100%-os mértékű társasági részesedése MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207–209.; cégjegyzékszám: 01-10-041828) általi megvásárlását – tekintettel a Nemzeti Energiastratégiában megfogalmazott azon célkitűzésre, miszerint a fogyasztók megfizethető energiaellátásának biztosítása az állami szerepvállalás megerősítésével érhető el – közérdekből nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak minősíti.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.