• Tartalom
Oldalmenü

360/2016. (XI. 25.) Korm. rendelet

az Első Magyar Környezettudatos Szociális Országos Szövetkezet „felszámolás alatt” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

2016.11.28.

A Kormány a csődeljárásáról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány az Első Magyar Környezettudatos Szociális Országos Szövetkezet „felszámolás alatt” (székhelye: 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2., cégjegyzékszáma: 16-02-001899) társaságot (a továbbiakban: társaság) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a alapján stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősíti.

2. § A Kormány – figyelemmel a Cstv. 65. §-ára – megállapítja, hogy a társaság, mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át kell alkalmazni.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás