• Tartalom

377/2016. (XI. 30.) Korm. rendelet

377/2016. (XI. 30.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.01.01.

A Kormány a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–2. §2

3. § A Rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A 2016. évre mint tárgyévre vonatkozó, 2017-ben teljesítendő közvetlen adatgyűjtéseket és statisztikai célú adatátvételeket – kivéve a(z) 1021, 1061, 1156, 1202, 1206, 1210, 1237, 1696, 1765, 1775, 1846, 2202, 2203, 2257, 2259, 2335, 2394, 2414, 2416 nyilvántartási számú adatgyűjtéseket – e rendelet 2016. december 31-én hatályos szabályai szerint kell teljesíteni.”

4. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 3. § és a 4. §, valamint az 1–14. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.

6. § E rendelet a 15. mellékletben meghatározott uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja, illetve a végrehajtásukhoz szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 377/2016. (XI. 30.) Korm. rendelethez

2. melléklet a 377/2016. (XI. 30.) Korm. rendelethez

3. melléklet a 377/2016. (XI. 30.) Korm. rendelethez

4. melléklet a 377/2016. (XI. 30.) Korm. rendelethez

5. melléklet a 377/2016. (XI. 30.) Korm. rendelethez

6. melléklet a 377/2016. (XI. 30.) Korm. rendelethez

7. melléklet a 377/2016. (XI. 30.) Korm. rendelethez

8. melléklet a 377/2016. (XI. 30.) Korm. rendelethez

9. melléklet a 377/2016. (XI. 30.) Korm. rendelethez

10. melléklet a 377/2016. (XI. 30.) Korm. rendelethez

11. melléklet a 377/2016. (XI. 30.) Korm. rendelethez

12. melléklet a 377/2016. (XI. 30.) Korm. rendelethez

13. melléklet a 377/2016. (XI. 30.) Korm. rendelethez

14. melléklet a 377/2016. (XI. 30.) Korm. rendelethez

15. melléklet a 377/2016. (XI. 30.) Korm. rendelethez

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 2. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére