• Tartalom

38/2016. (IX. 29.) BM rendelet

38/2016. (IX. 29.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2017. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadott természetbeni ellátásról1

2017.05.11.

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 3. pont c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. § és az 1. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 3. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § A 2017. évi ruházati utánpótlási ellátmány terhére az e rendeletben meghatározottak szerint természetbeni ellátást kell kiadni – a 6. §-ban foglaltak kivételével –

a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv egyen- és vegyes ruhás alapellátási normába sorolt állománya,

b) a büntetés-végrehajtási szervezet egyen- és vegyes ruhás alapellátási normába sorolt állománya,

c) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv egyen- és vegyes ruhás alapellátási normába sorolt állománya, valamint

d) a Terrorelhárítási Központ hivatásos állománya

részére.

2. § (1) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv egyenruhás alapellátási normába sorolt állományának természetbeni ellátása – a (3) és (5) bekezdésben foglalt kivétellel – a következő cikkekből áll:

a) 14M e. r. gyakorló bakancs vagy 12M e. r. gyakorló bakancs, nyári    1 pár

b) 12M e. r. szolgálati téli pantalló    1 db

c) hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, sötétkék    1 db

d) gyakorló póló, sötétkék    2 db

(2) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv vegyes ruhás alapellátási normába sorolt állományának természetbeni ellátása – a (4) és (6) bekezdésben foglalt kivétellel – a következő cikkekből áll:

a) 14M e. r. gyakorló bakancs    1 pár

b) 12M e. r. szolgálati nyári pantalló    1 db

c) szolgálati nyakkendő, biztonsági, sötétkék    1 db

d) hímzett váll-lap, sötétkék    2 pár

(3) A Készenléti Rendőrség egyenruhás alapellátási normába sorolt állományának természetbeni ellátása a következő cikkekből áll:

a) szolgálati téli sapka, fekete, szerelve    1 db

b) bőrkesztyű, fekete    1 pár

c) málhazsák    1 db

d) 12M e. r. gyakorló zubbony, nyári, KR felirattal    1 db

e) 12M e. r. gyakorló nadrág, nyári    1 db

(4) A Készenléti Rendőrség vegyes ruhás alapellátási normába sorolt állományának természetbeni ellátása a következő cikkekből áll:

a) 10M e. r. gyakorló dzseki, felirat nélkül    1 db

b) szolgálati téli sapka, fekete, szerelve    1 db

c) bőrkesztyű, fekete    1 pár

d) málhazsák    1 db

(5) A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság egyenruhás alapellátási normába sorolt állományának természetbeni ellátása a következő cikkekből áll:

a) hímzett szövetsapka (pilotka), sötétkék    1 db

b) 12M e. r. szolgálati ing/blúz, hosszú ujjú, világoskék    2 db

c) 12M e. r. szolgálati téli pantalló    1 db

d) 12M e. r. szolgálati félcipő    1 pár

e) szolgálati nyakkendő, biztonsági, sötétkék    1 db

f) hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, sötétkék    2 db

g) hímzett váll-lap, sötétkék    3 pár

h) hímzett névkitűző    2 db

(6) A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság vegyes ruhás alapellátási normába sorolt állományának természetbeni ellátása a következő cikkekből áll:

a) hímzett szövetsapka (pilotka), sötétkék    1 db

b) 12M e. r. szolgálati ing/blúz, hosszú ujjú, világoskék    2 db

c) 12M e. r. szolgálati nyári pantalló    1 db

d) 12M e. r. szolgálati félcipő    1 pár

e) szolgálati nyakkendő, biztonsági, sötétkék    1 db

f) hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, sötétkék    2 db

g) hímzett váll-lap, sötétkék    3 pár

h) hímzett névkitűző    2 db

(7) Az (1) bekezdés a) pontjában vagylagosan megjelölt termékek közül a hivatásos állomány tagjának választása szerinti terméket kell részére természetben kiadni.

3. §2 A büntetés-végrehajtási szervezet egyen- és vegyes ruhás alapellátási normába sorolt állományának természetbeni ellátása a következő cikkekből áll:

a) 12M e. r. szolgálati téli pantalló    1 db

b) 14M e. r. gyakorló bakancs    1 pár

c) 12M e. r. szolgálati ing/blúz rövid ujjú, világoskék    1 db

4. § (1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv egyen- és vegyes ruhás alapellátási normába sorolt állományának természetbeni ellátása – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a következő cikkekből áll:

a) 12M e. r. szolgálati nyári pantalló    1 db

b) 12M e. r. szolgálati téli pantalló    1 db

(2) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet végző, beavatkozó állományának természetbeni ellátása a következő cikkekből áll:

a) 12M e. r. gyakorló nadrág, nyári    1 db

b) tépőzáras acélbetétes félcipő    1 pár

5. §3 (1) A Terrorelhárítási Központ Műveleti Igazgatóságán szolgálatot teljesítő hivatásos állomány természetbeni ellátása a következő cikkekből áll:

a) gyakorló zubbony multicam/TEK    1 db

b) gyakorló nadrág multicam/TEK    1 db

c) póló fekete/TEK    2 db

(2) A Terrorelhárítási Központ Személyvédelmi Igazgatóságán szolgálatot teljesítő hivatásos állomány természetbeni ellátása a következő cikkekből áll:

a) nyári bakancs/TEK    1 pár

b) póló galléros fekete/TEK    2 db

(3) A Terrorelhárítási Központ Ügyeleti és Objektumvédelmi Igazgatóság Objektumvédelmi Főosztályán szolgálatot teljesítő hivatásos állomány természetbeni ellátása a következő cikkekből áll:

a) nyári bakancs/TEK    1 pár

b) póló galléros fekete/TEK    2 db

c) póló galléros fehér/TEK    2 db

(4) A Terrorelhárítási Központ Ügyeleti és Objektumvédelmi Igazgatóság Ügyeleti Főosztályán szolgálatot teljesítő hivatásos állomány, valamint a Terrorelhárítási Központ Ügyeleti és Objektumvédelmi Igazgatóság Támogató Osztályán segédelőadó 1 szolgálati beosztást betöltő hivatásos állomány természetbeni ellátása a következő cikkekből áll:

a) félcipő/TEK Ügyelet    1 pár

b) póló galléros fekete/TEK    2 db

c) póló galléros fehér/TEK    2 db

(5) A Terrorelhárítási Központ Felderítési Igazgatóságán szolgálatot teljesítő hivatásos állomány természetbeni ellátása a következő cikkekből áll:

a) gyakorló zubbony Urban digit/TEK    1 db

b) gyakorló nadrág Urban digit/TEK    1 db

(6) A Terrorelhárítási Központ Operatív Technikai-Informatikai Igazgatóságán szolgálatot teljesítő hivatásos állomány természetbeni ellátása a következő cikkekből áll:

a) gyakorló zubbony multicam/TEK    1 db

b) gyakorló nadrág multicam/TEK    1 db

c) póló fekete/TEK    2 db

6. § Nem részesül természetbeni ellátásban

a) a tábornoki alapellátási normába sorolt állomány,

b) a polgári ruhás alapellátási normába sorolt állomány, a Terrorelhárítási Központ 5. §-ban meghatározott állományának kivételével,

c) a szenior állomány,

d) az Alkotmányvédelmi Hivatal hivatásos állománya,

e) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos állománya,

f) a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál szolgálatot teljesítő hivatásos állomány,

g) a Készenléti Rendőrség Humánigazgatási Szolgálat Zenekarának, valamint a Készenléti Rendőrség Köztársasági Elnöki Őrség Objektumvédelmi Osztályának hivatásos állománya,

h) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ Bűnügyi Ellátó Igazgatóság hivatásos állománya,

i)4 a Nemzeti Szakértői és Kutató Központhoz vezényelt hivatásos állomány,

j) a minisztériumokba vezényelt hivatásos állomány,

k) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 62. § (1) bekezdése szerint más szervhez vezényelt hivatásos állomány, valamint a Hszt. 67. §-a szerint az ügyészi szervezethez vezényelt hivatásos állomány,

l) a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központnál szolgálatot teljesítő hivatásos állomány,

m)5 a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalhoz vezényelt hivatásos állomány,

n) a Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez vezényelt hivatásos állomány, kivéve a Büntetés-végrehajtási Tanszéken szolgálatot teljesítő tanári, valamint a büntetés-végrehajtási szakirányon tanulmányokat folytató hallgatói állományt,

o) a rendészeti szakközépiskolához vezényelt hivatásos állomány,

p) a tárgyévben 6 hónapot meghaladóan külszolgálaton szolgálatot teljesítő hivatásos állomány,

q) az, aki a tárgyévben megkezdi – legalább 6 hónap időtartamra tervezett – illetmény nélküli szabadságát,

r) a Hszt. 77. § (1) bekezdés b) és e)–k) pontja szerinti rendelkezési állományban lévő állomány,

s) az, aki szülési szabadságon van, továbbá a várandós nő, ha a várandósságát orvos igazolta,

t) az, aki felmentési idejét tölti,

u) az, akinek hivatásos szolgálati jogviszonya a nyugdíjazásra tekintettel 2017. december 31-ig megszűnik.

7. § A 2–5. § szerinti természetbeni ellátás, valamint az esetleges túlellátás fedezetére együttesen – annak együttes összegének mértékéig – a jóváírt 2017. évi ruházati utánpótlási ellátmány összegének legfeljebb 80%-a tartható vissza.

8. § (1) A természetbeni ellátás cikkösszetételének méretbesorolásához szükséges méretfelvételt és az igények összesítését az állományilletékes parancsnok köteles megszervezni.

(2) A méretek pontos besorolásáért az igényjogosult a felelős.

(3) A gyártáshoz szükséges személyre szóló és összesített méretek közléséért az állományilletékes parancsnok felelős.

(4) A késedelmes vagy hiányos megrendelés miatti ellátási késedelem felelőssége az igénylő szervezeti egység állományilletékes parancsnokát terheli.

(5) A hivatásos állomány természetbeni ellátásban érintett tagját legkésőbb az ellátás időpontjáig írásban tájékoztatni kell az egyenruházati cikkek áráról.

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 11. és 12. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

10. §6

11. §7

12. §8

1. melléklet a 38/2016. (IX. 29.) BM rendelethez9

1

A rendeletet a 28/2017. (XI. 6.) BM rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

A 3. § c) pontja a 6/2017. (V. 10.) BM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 5. § a 6/2017. (V. 10.) BM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 6. § i) pontja az 58/2016. (XII. 22.) BM rendelet 61. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 6. § b) pontja az 58/2016. (XII. 22.) BM rendelet 61. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

6

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 11. § az 58/2016. (XII. 22.) BM rendelet 61. § (3) bekezdése alapján nem lép hatályba.

8

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére