• Tartalom

38/2016. (XII. 16.) EMMI rendelet

38/2016. (XII. 16.) EMMI rendelet

a nemzetiségi célú támogatások igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályairól

2017.01.01.

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 75. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 9. mellékletében (a továbbiakban: Melléklet) a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter számára meghatározott feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) látja el az alábbi kivételekkel:

a) a Melléklet II. pontja szerinti támogatással kapcsolatos feladatok,

b) a Melléklet III.1. pont d) alpontja szerinti észrevételek vizsgálata és a végleges feladatmutató pontszámokról való döntés.

2. § Ha a helyi nemzetiségi önkormányzatok működési és feladatalapú költségvetési támogatásáról szóló támogatói okiratok közzétételét követő nyolc napon belül a helyi nemzetiségi önkormányzat nem tesz észrevételt, a támogatói okiratban foglalt nyilatkozatok a helyi nemzetiségi önkormányzat által megtettnek minősülnek.

3. § A helyi nemzetiségi önkormányzat működési költségvetési támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról a Támogatáskezelő a honlapján történő közzététellel értesíti a helyi nemzetiségi önkormányzatot.

4. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére