• Tartalom

391/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet

391/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet

az állami közlekedésbiztonsági szerv kijelöléséről

2017.01.01.

A Kormány
a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (2) bekezdés d) pontjában, valamint a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény 22. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány az állami célú légiközlekedésben bekövetkezett légiközlekedési események szakmai vizsgálatára és tematikus vizsgálatára állami közlekedésbiztonsági szervként a honvédelemért felelős minisztert jelöli ki, aki országos illetékességgel jár el.

2. § Az állami közlekedésbiztonsági szerv hatásköre kiterjed:

a) a kizárólag állami légijárművel vagy a pilóta nélküli állami légijárművel belföldön bekövetkezett légiközlekedési balesetek, súlyos repülőesemények, és repülőesemények kivizsgálására,

b) az állami légijárművek vagy a pilóta nélküli állami légijárművekre vonatkozó bejelentett adatok gyűjtésére, feldolgozására, tárolására,

c) az állami légijárművekkel, a pilóta nélküli állami légijárművekkel bekövetkező repülőesemények bejelentésének vétele céljából baleseti ügyeleti szolgálat működtetésére.

3. § Az állami közlekedésbiztonsági szerv feladatai:

a) a kizárólag állami légijárművel vagy a pilóta nélküli állami légijárművel belföldön bekövetkezett légiközlekedési balesetek, súlyos repülőesemények, és repülőesemények kivizsgálása,

b) az állami légijárművek vagy a pilóta nélküli állami légijárművel bekövetkezett légiközlekedési balesetek és az egyéb légiközlekedési események tekintetében biztonsági ajánlás megtétele,

c) az eseményjelentések, elemzések, és az állami légijárművekkel vagy a pilóta nélküli állami légijárművekkel bekövetkezett légiközlekedési balesetekre, súlyos repülőeseményekre, repülőeseményekre vonatkozó adatok, információk nyilvántartása, nyomon követése és feldolgozására szolgáló adatbázis létrehozása és működtetése,

d) az állami légijárművek vagy a pilóta nélküli állami légijárművekre vonatkozó bejelentett adatok gyűjtése, feldolgozása, tárolása,

e) a más országok szervezeteivel, a nemzetközi szervezetekkel a műszaki és tudományos fejlődéssel összhangban lévő közös vizsgálati módszerek kidolgozása, a biztonsági ajánlások végrehajtásának figyelemmel kísérésére szolgáló közös elvek megfogalmazása céljából folyamatos vélemény- és tapasztalatcsere folytatása,

f) a kizárólag állami légijárművel bekövetkezett légiközlekedési balesetek, repülőesemények szakmai vizsgálatának részletes szabályairól, valamint a kizárólag állami légijárművel összefüggő üzemben tartói vizsgálat szabályairól szóló együttes rendeletben foglalt formai és tartalmi követelményeknek megfelelő zárójelentés készítése,

g) a kizárólag állami légijárművel vagy a pilóta nélküli állami légijárművel bekövetkezett légiközlekedési események bejelentése, vagy a szakmai vizsgálat során tudomására jutott információk alapján tematikus vizsgálat folytatása és a vizsgálat alapján biztonsági ajánlás kiadása,

h) az állami jégijárművekkel, a pilóta nélküli állami légijárművekkel bekövetkező repülőesemények bejelentésének vétele céljából baleseti ügyeleti szolgálat működtetése.

4. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére