• Tartalom
Oldalmenü

399/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet

a Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.12.06.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet] 2. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Társaság részt vesz az egyes komplex nemzeti térségfejlesztési programokkal kapcsolatos feladatellátásban, koordinációban, működteti az egyes komplex nemzeti térségfejlesztési programok végrehajtását támogató irodákat.”

2. § A 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A Társaság – a nemzeti együttműködés keretében – elláthatja az egyes nemzeti támogatási programokkal kapcsolatosan a pályázók és kedvezményezettek helyben támogatását a források felhasználásának elősegítése érdekében. A Társaság feladata, hogy hatékonyan segítse céljaik megvalósításában a pályázókat és a pályázni szándékozó személyeket, szervezeteket.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. december 7. napjával.