• Tartalom

4/2016. (II. 22.) EMMI rendelet

4/2016. (II. 22.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet módosításáról1

2016.02.23.

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § Az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2016. (II. 22.) EMMI rendelethez

1. Az R. 1. melléklet B) alcím 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központnál
1.1. a gazdasági vezető
1.2. a főosztályvezető
1.3. a kábítószerügyi feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre
1.4. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör
1.5. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör”
2. Az R. 1. melléklet B) alcím 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központnál
3.1. a főosztályvezető
3.2. a tankerületi igazgató
3.3. a kiadmányozási joggal rendelkező főosztályvezető-helyettes és osztályvezető
3.4. az elnöki kabinet valamennyi munkaköre
3.5. a belső adatvédelmi felelős
3.6. a központi szerv, valamint a megyeközponti és a fővárosi tankerület jogi, személyügyi, pénzügyi, számviteli, fejlesztési, vagyongazdálkodási, üzemeltetési, beszerzési és közbeszerzési feladatokat ellátó szervezeti egységének valamennyi munkaköre
3.7. a központi szerv, valamint a megyeközponti és a fővárosi tankerület pályázatkezelő feladatokat ellátó szervezeti egységének projektmenedzseri, projektasszisztensi, modulvezetői munkaköre
3.8. a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó, az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör
3.9. a járási és a budapesti kerületi tankerület személyügyi, gazdálkodási, pénzügyi és számviteli feladatokat ellátó munkaköre”
3. Az R. 1. melléklet B) alcím 4. pont 4.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnál)
„4.1. a gazdasági igazgató”
4. Az R. 1. melléklet B) alcím 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál
7.1. a gazdasági vezető
7.2. a főosztályvezető és a főosztályvezető-helyettes
7.3. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör
7.4. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör”
5. Az R. 1. melléklet B) alcím 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál
8.1. az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, az Információs Hivatal és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat ügyeiben az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságánál első fokon eljáró ügyintéző és ügykezelő, valamint a döntést kiadmányozó vezető
8.2. az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, az Információs Hivatal és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat ügyeiben másodfokon vagy felügyeleti hatáskörben eljáró ügyintéző és ügykezelő, valamint a döntést kiadmányozó vezető
8.3. az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának igazgatója és helyettese
8.4. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör
8.5. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör”
6. Az R. 1. melléklet B) alcím 9. pont 9.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Országos Tisztifőorvosi Hivatalnál)
„9.2. a gyorsreagálási, a humánpolitikai, az igazgatási és a járványügyi feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője”
7. Az R. 1. melléklet B) alcím 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központnál
11.1. a gazdasági vezető
11.2. az igazgatók
11.3. a főigazgatói titkárság főosztályvezetője
11.4. a közbeszerzési feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője
11.5. a humánerőforrás feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője
11.6. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör”
„12. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnél
12.1. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör
12.2. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör”
9. Az R. 1. melléklet C) alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
C) Központi államigazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szerv
1. Az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézetnél
1.1. a főigazgató és helyettese
1.2. a gazdasági vezető
1.3. az osztályvezető
1.4. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör
1.5. a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó, valamint az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör
2. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetnél
2.1. a főigazgató és helyettese
2.2. a gazdasági vezető
2.3. a programvezető
2.4. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör
2.5. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör
2.6. a vezető projektmenedzser munkakör
3. A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnél
3.1. a főigazgató és helyettese
3.2. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör
4. Az Országos Epidemiológiai Központnál
4.1. a főigazgató és helyettese
4.2. a Nemzeti Biztonsági Laboratórium vezetője és helyettese
5. Az Országos Közegészségügyi Központnál
5.1. a főigazgató és helyettese
5.2. az igazgató
5.3. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör
5.4. a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó munkakör
5.5. az Országos Sugáregészségügyi Készenléti Szolgálattal kapcsolatos munkakör
6. Az Országos Mentőszolgálatnál
6.1. a főigazgató
6.2. az igazgatók
6.3. a regionális mentőszervezet regionális igazgatója, regionális gazdasági vezetője, vezető mentőtisztje
6.4. a főigazgató és az igazgatók személyi titkára, vezetői asszisztense
6.5. a főigazgatói kabinetvezető
6.6. a főosztályvezető és a helyettesítésére kijelölt személy
6.7. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör
6.8. a biztonságszervezési feladatokat ellátó, valamint az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős munkakör
7. Az Országos Vérellátó Szolgálatnál
7.1. a főigazgató és helyettese
7.2. a gazdasági vezető
7.3. a szervkoordinációs iroda vezetője
7.4. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör
7.5. a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó, valamint az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. február 24. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére