• Tartalom
Oldalmenü

4/2016. (I. 11.) MvM rendelet

az egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről és egyes miniszteri rendeletek módosításáról

2016.01.13.

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 12716/1973. számú határozatával védetté nyilvánított, Abaliget (Baranya megye) 458 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értéket (népi lakóház) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

2. § (1) A műemlékek védetté nyilvánításáról szóló 29/1994. (VIII. 26.) KTM–MKM rendelet (a továbbiakban: R1.) 5. § (1) bekezdésben védetté nyilvánított, Pécs (Baranya megye) 18425/2 helyrajzi számon nyilvántartott földrészleten álló földszintes lakóépület műemléki védettségét – a műemléki érték megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

(2) A Pécs 18425/2 helyrajzi számon nyilvántartott

a) földrészleten álló négylakásos lakóépület műemléki védettségét műemléki értékeire tekintettel változatlanul fenntartom, valamint az

b) ingatlan műemléki jelentőségű terület és műemléki környezet védettsége

továbbra is fennáll.

3. § A Felsőszentiván (Bács-Kiskun megye) 817 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékét (szélmalom) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

4. § (1) A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Kiskunfélegyháza (Bács-Kiskun megye), a telekalakítást követően a 3150/2, 3150/3, 3150/4 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értéket (Óplébánia) helyreállíthatatlanul elvesztették – megszüntetem.

(2) A Kiskunfélegyháza 3150/2, 3150/3, 3150/4 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok műemléki környezet védettsége továbbra is fennáll.

5. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 11296/f/1983. számú határozatával védetté nyilvánított, Battonya (Békés megye), a telekalakításokat követően a 0233/6 helyrajzi számú ingatlan (kerektemplom alapfalai) műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a műemlékké nyilvánítás céljának nem felel meg – megszüntetem.

6. § (1) Az Országos Műemléki Felügyelőség 3127/1970. számú határozatával védetté nyilvánított, Békéscsaba (Békés megye) 4018 helyrajzi számon nyilvántartott földrészleten álló melléképület műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékét helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

(2) A Békéscsaba 4018 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét változatlanul fenntartom, tekintettel a földrészleteken álló tájház, szlovák nemzetiségi múzeum műemléki értékeire.

7. § (1) Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 9/2004. (IV. 13.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (1) bekezdésében védetté nyilvánított, Körösladány (Békés megye) 1876 helyrajzi számon nyilvántartott földrészleten álló gazdasági melléképület műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

(2) A Körösladány 1876 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét fenntartom, tekintettel a földrészleten álló kántorlak műemléki értékeire.

8. § (1) Az 5730/1965. ÉM számú miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Lőkösháza (Békés megye), a telekalakítást követően 076/6 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy azon műemléki érték nem található – megszüntetem.

(2) Műemléki környezetként jelölöm ki a Lőkösháza 076/6 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlant.

9. § (1) Az Országos Műemléki Felügyelőség 14443/11/1987. számú határozatával védetté nyilvánított, Arka (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 20 helyrajzi számú ingatlanból telekalakítást követően létrejött 20/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a műemlék szakmai ismérveinek nem felel meg – megszüntetem.

(2) Az Arka 20/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan védettségét fenntartom, tekintettel a földrészleteken álló népi lakóház műemléki értékeire.

(3) Műemléki környezetként jelölöm ki az Arka 1, 3/1, 4, 13, 14/4, 20/2, 21 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokat, valamint a 19 és 45/1 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanokkal kijelölt szakaszát.

10. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 14443/14/1987. számú határozatával védetté nyilvánított, Boldogkőváralja (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 141 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értéket (népi lakóház) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

11. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 11223/1989. számú határozatával védetté nyilvánított, Büttös (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 55 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értéket (népi lakóház) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

12. § (1) A 4217/1962. számú miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Gibárt (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), a telekalakításokat követően 78 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy azon műemléki érték nem található – megszüntetem.

(2) Műemléki környezetnek jelölöm ki a Gibárt 77, 78, 80, 98 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokat, valamint a 95 helyrajzi számú közterületnek a fenti ingatlanokkal kijelölt szakaszát.

13. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 11223/1989. számú határozatával védetté nyilvánított, Kány (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 56 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értéket (népi lakóház) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

14. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 01905/1967. számú határozatával védetté nyilvánított, Miskolc (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 32821 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értéket (népi lakóház) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

15. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 01905/1967. számú határozatával védetté nyilvánított, Miskolc (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 32822 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan (népi lakóház) műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a műemlék szakmai ismérveinek nem felel meg – megszüntetem.

16. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 11223/1989. számú határozatával védetté nyilvánított, Pamlény (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 96 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (népi lakóház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

17. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 1879/1986. számú határozatával védetté nyilvánított, Rudabánya (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 337 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értéket (népi lakóház) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

18. § (1) A Budapest V. kerület 23859 helyrajzi számú földrészleten nyilvántartott Szt. Mihály-kápolna romjai műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a műemlékké nyilvánítás céljának nem felel meg – megszüntetem.

(2) A Budapest V. kerület 23859 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét változatlanul fenntartom, tekintettel a föld alatt megtalálható Contra Aquincum maradványai műemléki értékeire, valamint az ingatlan műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet védettsége továbbra is fennáll.

19. § (1) A Budapest XIV. kerület 29732/1 helyrajzi számon nyilvántartott

a) az 5053/1991. KTM 58757/1991. MKM együttes miniszteri határozattal műemlékké nyilvánított, Vajdahunyad vára, Mezőgazdasági Múzeum, r.k. kápolna, történelmi épületcsoportnak a földrészletre,

b) az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről szóló 7/1997. (I. 31.) KTM–MKM együttes miniszteri rendelet (a továbbiakban: R3.) 5. § (1) bekezdésével műemlékké nyilvánított Széchenyi Gyógyfürdő épületének az épület közvetlen környezetére

kiterjedő műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a műemlékké nyilvánítás céljának nem felel meg – megszüntetem.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak nem érintik a Vajdahunyad vára, Mezőgazdasági Múzeum, r.k. kápolna, történelmi épületcsoport, valamint a Széchenyi Gyógyfürdő épülete már fennálló műemléki védettségét.

(3) Műemléki környezetnek a Budapest 29732/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlannak az (1) bekezdésben meghatározott épületeken túl fennmaradó részét jelölöm ki.

20. § A 0004/3/1954. ÉM számú miniszteri döntéssel, az Országos Műemléki Felügyelőség 1426/1973. számú határozatával védetté nyilvánított, Ópusztaszer (Csongrád megye) 055/10 helyrajzi számú földrészleten álló szélmalom és aprószélmalom műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a műemlék szakmai ismérveinek nem felelnek meg – megszüntetem.

21. § Az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 9/2009. (III. 6.) OKM rendelet (a továbbiakban: R4.) 157. § (1) bekezdéssel védetté nyilvánított Sárbogárd (Fejér megye) 533 helyrajzi számú ingatlan (zsinagóga) műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a műemlék szakmai ismérveinek nem felel meg – megszüntetem.

22. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 9.055/1988. számú határozatával védetté nyilvánított, Seregélyes (Fejér megye), a telekalakítást követően a 450/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értéket (Szentháromság-oszlop) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

23. § (1) A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Székesfehérvár (Fejér megye), a telekalakítást követően az 5658/1 helyrajzi számon nyilvántartott földrészleten álló Mária-oszlop műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a műemlék szakmai ismérveinek nem felel meg – megszüntetem.

(2) A Székesfehérvár 5658/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet védettsége továbbra is fennáll.

24. § A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Mosonszentmiklós (Győr-Moson-Sopron megye) 1021 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (népi lakóház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

25. § (1) Az Országos Műemléki Felügyelőség 9956/1985. számú határozatával védetté nyilvánított, Nagycenk (Győr-Moson-Sopron megye), a telekalakítást követően

a) a 304/17 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeit (nagyistálló, két hosszú istállóépület) helyreállíthatatlanul elvesztette – ,

b) a 304/2, 304/3, 304/4, 304/5, 304/6, 304/7, 304/9, 304/10, 304/11, 304/12, 304/13, 304/14, 304/15, 304/16, 304/19, 304/20 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a műemlék szakmai ismérveinek nem felel meg –

megszüntetem.

(2) A Nagycenk 304/18 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét fenntartom, tekintettel az intézői lak műemléki értékeire.

(3) Műemléki környezetként jelölöm ki a Nagycenk 302, 304/2, 304/3, 304/4, 304/5, 304/9, 304/10, 304/11, 304/12, 304/13, 304/14, 304/15, 304/16, 304/17, 304/19 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokat, valamint a 303 és 304/7 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanokkal kijelölt szakaszát.

26. § Az 5730/1965. ÉM számú miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Szilsárkány (Győr-Moson-Sopron megye) 110 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy azon műemléki érték (kovácsműhely) nem található, mivel azt szabadtéri néprajzi múzeumba szállították – megszüntetem.

27. § Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról szóló 1/2001. (I. 19.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: R5.) 9. § (1) bekezdésében védetté nyilvánított Berekböszörmény (Hajdú-Bihar megye) 268 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értéket (népi lakóház) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

28. § (1) A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Debrecen (Hajdú-Bihar megye), a telekalakítást követően a 8449 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értéket (lakóház) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

(2) A Debrecen 8449 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki környezet védettsége továbbra is fennáll.

29. § Az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről szóló 15/2000. (IX. 15.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: R6.) 7. § (1) bekezdésében védetté nyilvánított Derecske (Hajdú-Bihar megye) 9408 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értéket (csőszház) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

30. § Az R5. 8. § (1) bekezdésében védetté nyilvánított Esztár (Hajdú-Bihar megye) 259 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeit (lakóépület, melléképület, ólasgóré) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

31. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 9952/1985. számú határozatával védetté nyilvánított, Hortobágy (Hajdú-Bihar megye), a telekalakításokat követően a 02821/2 helyrajzi számú ingatlan (Sárkány pásztor-kunyhó) műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a műemlék szakmai ismérveinek nem felel meg – megszüntetem.

32. § A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Monostorpályi (Hajdú-Bihar megye) 611 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (népi lakóház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

33. § (1) Az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről szóló 19/1999. (XII. 20.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: R7.) 10. § (1) bekezdésében védetté nyilvánított Jászfelsőszentgyörgy (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 059/9, 061/5, 061/10 helyrajzi számú ingatlanok műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értéket (présház) helyreállíthatatlanul elvesztették – megszüntetem.

(2) Műemléki környezetként jelölöm ki a Jászfelsőszentgyörgy 059/9 helyrajzi számú ingatlant.

34. § A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Karcag (Jász-Nagykun-Szolnok megye), a telekalakítást követően a 1380 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (parasztház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

35. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 4162/1990. számú határozatával védetté nyilvánított, Kunhegyes (Jász-Nagykun-Szolnok megye), a telekalakítást követően a 2031/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (zsinagóga) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

36. § A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Szolnok (Jász-Nagykun-Szolnok megye), a telekalakítást követően a 1368 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (népi lakóház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

37. § A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Réde (Komárom-Esztergom megye), a telekalakítást követően a 756/1, 756/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értéket (melléképület ún. Kiskastély) helyreállíthatatlanul elvesztették – megszüntetem.

38. § (1) A 0004/3/1954. ÉM számú miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Tata (Komárom-Esztergom megye), a telekalakítást követően a 1438/13 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (kerti pavilon) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

(2) A Tata 1438/13 helyrajzi számon nyilvántartott földrészleten megtalálható kapu műemléki védettségét – a műemléki érték fennállására tekintettel – fenntartom.

39. § A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Tata (Komárom-Esztergom megye), a telekalakítások után a 2543 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a műemlék szakmai ismérveinek nem felel meg – megszüntetem.

40. § (1) A 863-0246/1952. KM számú miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Tatabánya (Komárom-Esztergom megye), a telekalakításokat követően a 3616/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a műemlék szakmai ismérveinek nem felel meg – megszüntetem.

(2) A Tatabánya 3616/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan védettségét fenntartom, tekintettel a földrészleteken álló alsógallai r.k. templom műemléki értékeire.

41. § A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Szügy (Nógrád megye), a telekalakítást követően a 132 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (Beniczky-sírbolt) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

42. § (1) A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Abony (Pest megye), a telekalakítást követően az 1 helyrajzi számú földrészleten nyilvántartott Nepomuki Szent János-szobor műemléki védettségét – a műemléki érték megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

(2) Az Abony 1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan védettségét fenntartom, tekintettel a földrészleteken álló r. k. templom műemléki értékeire.

43. § A 13336/1963. ÉM számú miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Albertirsa (Pest megye), a telekalakításokat követően a 2564/118 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeit (volt Szeleczky-Szapáry-kastély kerítése és vasrácsa) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

44. § (1) A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Bag (Pest megye) 1748/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy azon műemléki érték (Nepomuki Szent János-szobor) nem található – megszüntetem.

(2) A Bag 56 helyrajzi számon nyilvántartott földrészleten elhelyezett Nepomuki Szent János-szobor műemléki védettségét – műemléki értékei fennállására tekintettel – fenntartom.

45. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 14443/60/1987. OMF számú határozatával és a „Jmh” 415/1988. ÉVM számú miniszteri határozattal védetté nyilvánított, Dabas (Pest megye) 2162 helyrajzi számú ingatlanból telekalakítást követően létrejött 2162/1 és 2162/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értéket (református parókia) helyreállíthatatlanul elvesztették – megszüntetem.

46. § A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Dabas (Pest megye) 4432 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értéket (volt kúria) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

47. § Az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról szóló 9/2006. (IX. 25.) OKM rendelet (a továbbiakban: R8.) 2. § (1) bekezdésében védetté nyilvánított Dunakeszi (Pest megye) 3168 és 3169 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy azokon műemléki érték nem található – megszüntetem.

48. § (1) Az 1600-17/1951. KM számú miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Érd (Pest megye), a telekalakítást követően a 24357/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy azon műemléki érték nem található – megszüntetem.

(2) Műemléki környezetként jelölöm ki az Érd 24339, 24341, 24342, 24343, 24344, 24358/1, 24359, 24360/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokat, valamint a 24357/1 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanokkal határolt szakaszát.

49. § (1) Az Országos Műemléki Felügyelőség 13208/1990. számú határozatával védetté nyilvánított, Gödöllő (Pest megye), a telekalakítások után a 643/1 és a 643/3 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy azokon műemléki érték nem található – megszüntetem.

(2) Műemléki környezetként jelölöm ki a Gödöllő 643/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlannak az Erzsébet-szobor és emlékmű építményén túl fennmaradó részét.

50. § (1) Az Országos Műemléki Felügyelőség 381/1991. számú határozatával védetté nyilvánított, Leányfalu (Pest megye) 1586 helyrajzi számú ingatlanból telekalakítást követően létrejött 1586/6 és 1586/7 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy azokon műemléki érték nem található – megszüntetem.

(2) Műemléki környezetként jelölöm ki a Leányfalu 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1584, 1586/6, 1586/7, 1589, 1590, 1591, 1594, 1595, 1599, 1600, 1601/1, 2619, 2620, 2623, 2624, 2625, 2628/1, 2631, 2633, 2634, 2638 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokat, a 1585 helyrajzi számú közterületet, a 1562 helyrajzi számú, valamint a 2523 helyrajzi számú közterületnek a fenti ingatlanokkal határolt szakaszát.

51. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 18333/1977. számú határozatával védetté nyilvánított, Nagykőrös (Pest megye) 4594/1 és 4594/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok műemléki védettségét – a műemléki érték (kékfestőműhely) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

52. § A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel, az Országos Műemléki Felügyelőség 12334/1967. számú és 10093/1970. számú határozatával védetté nyilvánított, Szentendre (Pest megye) 6896 helyrajzi számon nyilvántartott földrészleten álló református fa harangláb, kovácsműhely, csűr, Varga Katalin népi lakóháza műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a műemlék szakmai ismérveinek nem felelnek meg – megszüntetem.

53. § A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Vác (Pest megye), a telekalakítást követően a 2124 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékét (református lelkészlak) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

54. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 10281/1980. számú határozatával védetté nyilvánított, Veresegyház (Pest megye) 475 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (gazdasági épület) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

55. § (1) Az Országos Műemléki Felügyelőség 5261/80/1990. számú határozatával védetté nyilvánított, Balatonberény (Somogy megye) 2430 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (présház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

(2) A Balatonberény 2430 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki környezet védettsége továbbra is fennáll.

56. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 5261/43/1990. számú határozatával védetté nyilvánított, Balatonberény (Somogy megye), a telekalakítást követően a 2102/5 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy azon műemléki érték nem található – megszüntetem.

57. § (1) A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Balatonendréd (Somogy megye), a telekalakítást követően a 392 helyrajzi számon nyilvántartott földrészleten álló Nepomuki Szent János-szobor műemléki védettségét – a műemléki érték megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

(2) A Balatonendréd 392 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét fenntartom, tekintettel a földrészleten álló r.k. templom műemléki értékeire.

58. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 14944/1987. számú határozatával védetté nyilvánított, Buzsák (Somogy megye) 1450 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékét (présház) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

59. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 14443/28/1987. számú határozatával védetté nyilvánított, Hollád (Somogy megye) 1155/3 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező műemléki értékét (présház) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

60. § (1) Az Országos Műemléki Felügyelőség 13768/1983. számú határozatával védetté nyilvánított, Nagyberki (Somogy megye) 66 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékét (magtár) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

(2) Nagyberki 66 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki környezet védettsége továbbra is fennáll.

61. § (1) Az Országos Műemléki Felügyelőség 10403/1982. számú határozatával védetté nyilvánított, Péterhida (Somogy megye), a telekalakítások után a 77/9 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy azon műemléki érték nem található – megszüntetem.

(2) A Péterhida 77/8 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel a vízimalom műemléki értékeire – továbbra is fenntartom.

(3) Műemléki környezetként jelölöm ki a Péterhida 06, 77/5, 77/6, 77/9, 85 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokat, a 02, 05, 08 és a 09 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanoknak a 77/5 és a 85 helyrajzi számú ingatlanokkal kijelölt szakaszát, valamint a 76/2 helyrajzi számon nyilvántartott közterületnek a 77/9 és a 85 helyrajzi számú ingatlanokkal kijelölt szakaszát.

62. § A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Siófok (Somogy megye), a telekalakítások után a 2662/73 helyrajzi számú földrészleten található római kőtábla műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a műemlék szakmai ismérveinek nem felel meg – megszüntetem.

63. § (1) Az Országos Műemléki Felügyelőség 14944/1987. számú határozatával védetté nyilvánított, Táska (Somogy megye) 1707 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeit (présház-pince) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

(2) A Táska 1707 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki környezet védettsége továbbra is fennáll.

64. § A Nyíregyháza (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 5471/1 és 5471/2 helyrajzi számú ingatlanok (Szamuely Tibor szülőháza) műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a műemlék szakmai ismérveinek nem felel meg – megszüntetem.

65. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 13193/1988. számú határozatával védetté nyilvánított, Tiszadob (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 225 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékét (népi lakóház) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

66. § (1) Az Országos Műemléki Felügyelőség 3046/1989. számú határozatával védetté nyilvánított, Tiszadob (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 1147 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeit (magtár és volt gazdatiszti ház) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

(2) A Tiszadob 1147 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki környezet védettsége továbbra is fennáll.

67. § (1) Az Országos Műemléki Felügyelőség 15420/1978. számú határozatával védetté nyilvánított, Szekszárd (Tolna megye) 4884 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (présház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

(2) A Szekszárd 4884 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki környezet védettsége továbbra is fennáll.

68. § (1) Az Országos Műemléki Felügyelőség 15420/1978. számú határozatával védetté nyilvánított, Szekszárd (Tolna megye) 4886 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (présház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

(2) A Szekszárd 4886 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki környezet védettsége továbbra is fennáll.

69. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 3.457/1989. számú határozatával védetté nyilvánított, Csehimindszent (Vas megye) 0207 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeit (magtár, istálló) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

70. § A Kőszegszerdahely (Vas megye) 398 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeit (népi pince-présház) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

71. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 776/1975. számú határozatával védetté nyilvánított, Meggyeskovácsi (Vas megye) 150 helyrajzi számú ingatlan (népi lakóház) műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a műemlék szakmai ismérveinek nem felel meg – megszüntetem.

72. § A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Petőmihályfa (Vas megye) 1225 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (Gombás Gyula pincéje) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

73. § A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított Badacsonytomaj (Veszprém megye), a telekalakítást követően az 570 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékét (népi lakóház) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

74. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 8178/1972. számú határozatával védetté nyilvánított Balatonakali (Veszprém megye), a telekalakítást követően a 23 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékét (népi lakóház) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

75. § (1) Az Országos Műemléki Felügyelőség 6820/1972. számú határozatával védetté nyilvánított, Balatonfüred (Veszprém megye) 3662 helyrajzi számú ingatlan (lakóház) műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a műemlék szakmai ismérveinek nem felel meg – megszüntetem.

(2) A Balatonfüred 3662 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki környezet védettsége továbbra is fennáll.

76. § (1) Az Országos Műemléki Felügyelőség 6820/1972. számú határozatával védetté nyilvánított, Balatonfüred (Veszprém megye) 3576 helyrajzi számú ingatlan (népi lakóház) műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a műemlék szakmai ismérveinek nem felel meg – megszüntetem.

(2) A Balatonfüred 3576 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki környezet védettsége továbbra is fennáll.

77. § A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Csopak (Veszprém megye) 1010 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékét (népi lakóház) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

78. § A Magyarpolány (Veszprém megye) 430 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (népi lakóház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

79. § (1) Az Országos Műemléki Felügyelőség 16690/1972. számú határozatával védetté nyilvánított, Szigliget (Veszprém megye), a telekalakítást követően a 147 helyrajzi számú ingatlan (népi lakóház) műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a műemlék szakmai ismérveinek nem felel meg – megszüntetem.

(2) A Szigliget 147 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki környezet védettsége továbbra is fennáll.

80. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 13.169/1988. számú határozatával védetté nyilvánított, Szigliget (Veszprém megye), a telekalakítást követően a 0150/11 és a 728 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok (népi lakóház) műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a műemlék szakmai ismérveinek nem felel meg – megszüntetem.

81. § (1) Az Országos Műemléki Felügyelőség 16021/1973. számú határozatával védetté nyilvánított, Tihany (Veszprém megye), a telekalakítást követően a 64 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (istálló és pajta) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

(2) A Tihany 64 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki jelentőségű terület és műemléki környezet védettsége továbbra is fennáll.

82. § (1) Az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről szóló 10/2000. (V. 26.) NKÖM-rendelet 18. § (1) bekezdésében védetté nyilvánított Veszprém (Veszprém megye) 4815 helyrajzi számú ingatlanból a telekalakítást követően az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 19/2003. (XII. 19.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: R9.) 21. § (2) bekezdésében védetté nyilvánított és 4815/4 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy azokon műemléki érték nem található – megszüntetem.

(2) Műemléki környezetként jelölöm ki a Veszprém 4813, 4815/4 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokat.

83. § (1) Az 1620-111/1951. KM számú miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Veszprém (Veszprém megye), a telekalakítást követően a 362/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a műemlék szakmai ismérveinek nem felel meg – megszüntetem.

(2) A Veszprém 362/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel a kerti ház műemléki értékeire – továbbra is fenntartom.

(3) Műemléki környezetként jelölöm ki a Veszprém 335, 336, 337, 338, 350/1, 352, 353/2, 355, 361, 362/1, 363 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokat, valamint a 351, 354 helyrajzi számú közterületeknek a fenti ingatlanokkal kijelölt szakaszát.

84. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 11171/1980. számú határozatával védetté nyilvánított Dobri (Zala megye) 1860 és 1861 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értéket (présház) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

85. § A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Gyenesdiás (Zala megye), a telekalakítást követően az 537/10 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értéket (népi lakóház) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

86. § A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Lispeszentadorján (Zala megye), a telekalakítást követően a 0120 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan (pálos templomrom) műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a műemlék szakmai ismérveinek nem felel meg – megszüntetem.

Záró rendelkezések

87. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

88–89. §1

1

A 88–89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.