• Tartalom

40/2016. (XI. 18.) KKM közlemény

az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat kihirdetéséről szóló 2015. évi XCIII. törvény 2., 3. és 7. §-ának hatálybalépéséről

2016.11.18.
A 2015. évi XCIII. törvénnyel a Magyar Közlöny 2015. július 2-i 96. számában kihirdetett, az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat (a továbbiakban: Határozat) 11. cikkének második bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről:
„A tagállamok haladéktalanul értesítik a Tanács főtitkárát az e határozat alkotmányos követelményeinek megfelelő elfogadására vonatkozó eljárások lezárásáról.”
Ugyanezen cikk harmadik bekezdése értelmében:
„E határozat a második bekezdésben említett utolsó értesítés beérkezését követő hónap első napján lép hatályba.”
Az utolsó értesítés Tanács Főtitkárságára történő beérkezésének napja: 2016. szeptember 26.
A Határozat hatálybalépésének napja: 2016. október 1.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 2015. évi XCIII. törvény 4. § (3) bekezdésével, megállapítom, hogy az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat kihirdetéséről szóló 2015. évi XCIII. törvény 2., 3. és 7. §-a 2016. október 1-jén, azaz kettőezer-tizenhat október első napján lépett hatályba.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére