• Tartalom

404/2016. (XII. 8.) Korm. rendelet

404/2016. (XII. 8.) Korm. rendelet

a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek egyszeri juttatásáról1

2017.11.01.

A Kormány elkötelezett, hogy az idősebb nemzedék és a nyugellátásban részesülők is megbecsülést kapjanak, hiszen évtizedeken át azért dolgoztak, hogy az ország talpra álljon és gyarapodjon.

Ennek érdekében – kiemelten fontosnak tartva, hogy a nyugdíjasok is részesülhessenek a Kormány és a magyar állampolgárok közös erőfeszítésének köszönhetően erősödő magyar gazdaság eredményeiből – a Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Egyszeri juttatásként, egy alkalommal személyenként 10 000 forint értékű Étkezési Erzsébet-utalványban kell részesíteni azt a személyt, akinek 2016 decemberére

1. öregségi nyugdíjat,

2. özvegyi nyugdíjat,

3. szülői nyugdíjat,

4. árvaellátást,

5. baleseti hozzátartozói nyugellátást,

6. mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,

7. mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,

8. korhatár előtti ellátást,

9. szolgálati járandóságot,

10. átmeneti bányászjáradékot,

11. balettművészeti életjáradékot,

12. rokkantsági ellátást,

13. rehabilitációs ellátást,

14. baleseti járadékot,

15. rokkantsági járadékot,

16. bányászok egészségkárosodási járadékát,

17. fogyatékossági támogatást,

18. vakok személyi járadékát,

19. a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,

20. polgármesterek közszolgálati járadékát,

21. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,

22. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást,

23. kormányrendelet alapján a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. §-ában foglaltak szerint emelendő, az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelést, vagy

24. nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot

folyósítanak.

(2) Az egyszeri juttatás akkor is egyszer jár, ha a jogosult több, az (1) bekezdés 1–24. pontjában meghatározott ellátásban részesül.

(3)2

2. § Az egyszeri juttatás jogosultak részére történő kézbesítésére postai szolgáltatás keretében kerül sor. E kézbesítési feladat ellátása, továbbá az egyszeri juttatással egy időben kézbesítendő miniszterelnöki tájékoztatók jogosultak részére való eljuttatása a Magyar Posta Zrt. kizárólagos joga.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 104/2024. (V. 9.) Korm. rendelet 39. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2024. július 1. napjával.

2

Az 1. § (3) bekezdését a 311/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 31. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére