• Tartalom
Oldalmenü

41/2016. (XI. 2.) MNB rendelet

a „Rákoskeresztúri Újköztemető Nemzeti Emlékhely” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

2016.11.03.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a Budapest X. kerület, Rákoskeresztúri Újköztemető, 298., 300. és 301. parcella és a Kisfogház Emlékhely tiszteletére, az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából – „Rákoskeresztúri Újköztemető Nemzeti Emlékhely” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2016. november 3.

2. § (1) Az emlékérme réz (90%) és cink (10%) ötvözetéből készült, súlya 18,4 gramm, átmérője 37 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapjának szélén található gyöngysorszegélyen belül, felső köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. A körvonal által határolt középmezőben, két vízszintes sorban a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható, a feliratoktól jobbra a Rákoskeresztúri Újköztemető 298-as és 301-es parcellájában található egy-egy kopjafa ábrázolása látható. A körvonalat megszakítva, jobbra a „BP.” verdejel, lent, középen a „2016” verési évszám olvasható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapjának szélén található gyöngysorszegélyen belül, két ponttal határolt köriratban a „RÁKOSKERESZTÚRI ÚJKÖZTEMETŐ NEMZETI EMLÉKHELY” felirat olvasható, lent, középen a nemzeti emlékhelyek emblémája látható. A körvonal által határolt középmezőben a Rákoskeresztúri Újköztemető 298-as, 300-as és 301-es parcellájában található kopjafák és egy harangláb ábrázolása látható, előtérben a 301-es parcellakővel. Az ábrázolás jobb szélén Kligl Sándor tervezőművész mesterjegye található. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető, bronzpatinázott kivitelben.

4. § Ez a rendelet 2016. november 3-án lép hatályba.

1. melléklet a 41/2016. (XI. 2.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 41/2016. (XI. 2.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: