• Tartalom
Oldalmenü

41/2016. (XI. 18.) KKM közlemény

az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladat- és hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről szóló 172/2015. (VII. 2.) Korm. rendelet hatálybalépéséről

2016.11.18.
A Magyar Közlöny 2015. július 2-i 96. számában kihirdetett, az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladat- és hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről szóló 172/2015. (VII. 2.) Korm. rendelet 17. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről:
„(1) Ez a rendelet a 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat hatálybalépésének napján lép hatályba.”
A 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat 11. cikk második bekezdésében foglaltak szerint „A tagállamok haladéktalanul értesítik a Tanács főtitkárát az e határozat alkotmányos követelményeiknek megfelelő elfogadására vonatkozó eljárások lezárásáról.”
Ugyanezen cikk (3) bekezdése alapján:
„E határozat a második bekezdésben említett utolsó értesítés beérkezését követő hónap első napján lép hatályba.”
Az utolsó értesítés Tanács Főtitkárságára történő beérkezésének napja: 2016. szeptember 26.
A 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat hatálybalépésének napja: 2016. október 1.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 172/2015. (VII. 2.) Korm. rendelet 17. §-ának (1) és (2) bekezdéseivel, megállapítom, hogy az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladat- és hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről szóló 172/2015. (VII. 2.) Korm. rendelet 2016. október 1-jén, azaz kettőezer-tizenhat október első napján lépett hatályba.