• Tartalom

2016. évi XLII. törvény

2016. évi XLII. törvény

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról1

2016.09.17.

1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

1. §2

2. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

2–28. §3

29. § (1)4

(2) Hatályát veszti a Vksztv. 45. § (4) és (5) bekezdése.

3. Záró rendelkezések

30. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdés kivételével – a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

(2) A 29. § (2) bekezdése a kihirdetést követő 120. napon lép hatályba.

31. § E törvény a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

32. § A 13. § tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (3) bekezdése és 15. cikk (2) bekezdés b) pontja szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. május 10-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. május 20. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. szeptember 18. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2–28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 29. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére