• Tartalom
Oldalmenü

42/2016. (XI. 14.) MNB rendelet

megújított 2000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

2016.11.15.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank megújított 2000 forintos címletű bankjegyet bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2016. november 15.

2. § (1) A fehér színű bankjegypapírra nyomtatott bankjegy hossza 154 mm, szélessége 70 mm.

(2) A papír anyagában a bankjegy rövidebb oldalával párhuzamosan futó biztonsági szál található, amelyen az „MNB” felirat és a „2000” értékjelzés olvasható.

3. § (1) A bankjegy előoldala többszínű, a nagyváradi vár stilizált alaprajzát megjelenítő, az oldal széléig kifutó alapnyomattal és barna színű képnyomattal készült, amelynek összhatása barna. Az alapnyomat a bal oldalon található vízjelmező alatt és fölött sötétbarna, a szövegtükör körül világosbarna, a bankjegy jobb oldalán barna és sárga színhatású. A vízjelmező mellett jobbra 1 mm átmérőjű sárga színű körök láthatók. Az alapnyomat jobb felső részén a barna és zöld színű illeszkedőjel előoldali eleme található.

(2) A vízjelmezőben Bethlen Gábor arcképét ábrázoló árnyalatos vízjelkép látható, amelynek része a vízjel-portré alatt vízszintesen elhelyezkedő „2000” értékjelzés. A vízjelmező fölött a „2000” értékjelzés olvasható, amelynek színe barna. A bankjegy bal alsó sarkában a címlet tapintással történő felismerhetőségét elősegítő három elemből álló jelzés található, amelynek színe barna.

(3) A szövegtükörben, egymás alatti vízszintes sorokban a „KÉTEZER FORINT” felirat, Dr. Matolcsy György, Dr. Gerhardt Ferenc, Nagy Márton és Dr. Windisch László névaláírása, a „BUDAPEST 2016” felirat, a bankjegyhamisításért való büntetőjogi felelősségre vonatkozó, az „A BANKJEGYHAMISÍTÁST A TÖRVÉNY BÜNTETI!” záradék, valamint a „MAGYAR NEMZETI BANK” felirat olvasható. Az évszám és a névaláírások változhatnak.

(4) A szövegtükörben, középen egy optikailag változó tulajdonságú festékkel (OVI) nyomtatott tulipán motívum látható, amely a rátekintés szögétől függően arany vagy zöld színű. A tulipán motívumtól balra – díszítő motívumokkal körülvéve – Magyarország címerének ábrázolása látható. A szövegtükör képnyomati elemeinek színe barna és zöld.

(5) A képnyomat jobb oldali részén Bethlen Gábor arcképének ábrázolása látható, az arcképtől balra fent a „BETHLEN GÁBOR” felirat, jobbra lent a „2000” értékjelzés olvasható. E képnyomat elemeinek színe barna.

(6) A bankjegy sorszáma a bal oldalon, a vízjelmező alatt vízszintesen, valamint a jobb oldalon, az arckép mellett függőlegesen olvasható. A fekete színű sorszám két betűből és hét számjegyből áll.

(7) A vízjelmezőtől balra, a bankjegy rövidebb oldalával párhuzamos hologram hatású fémcsík található. A fémcsík tagolt formájú elemeiben Bethlen Gábor portréjának tükörképe, a vízszintesen elhelyezett „2000” értékjelzés, valamint Magyarország címerének ábrázolása látható.

(8) A bankjegy előoldalának képét az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A bankjegy hátoldala többszínű, az oldal széléig kifutó alapnyomattal és barna színű képnyomattal készült, amelynek összhatása barna. Az alapnyomat részeként a bankjegy alsó és felső szélén barna sáv látható, az alapnyomat többi része barnássárga színhatású. A vízjelmező mellett balra 1 mm átmérőjű sárga színű körök láthatók. Az alapnyomat bal felső részén a barna és zöld színű illeszkedőjel hátoldali eleme található.

(2) A bankjegy felső szélével párhuzamos sávban a mikroírással nyomtatott „MNB” és „2000 FORINT” felirat ismétlődik, valamint a nagyobb betűkkel nyomtatott „KÉTEZER FORINT” és „MNB” felirat olvasható. A vízjel alatti sávban a mikroírással nyomtatott „MNB” és „2000 FORINT” felirat ismétlődik, és a nagyobb számjegyekkel nyomtatott „2000” értékjelzés olvasható.

(3) A képnyomat fő motívuma a Madarász Viktor „Bethlen Gábor tudósai között” című festménye alapján készült metszet. Az alapnyomatban a nikolsburgi békeszerződés szövegének részlete jelenik meg. A metszet jobb alsó sarkában Bethlen Gábor ezüst tallérja látható, amelyben a rátekintés szögétől függően egy „H” betű jelenik meg. A metszet fölött a „BETHLEN GÁBOR TUDÓSAI KÖZÖTT” felirat, a felirattól jobbra a „2000” értékjelzés olvasható.

(4) A bankjegy hátoldalának képét a 2. melléklet tartalmazza.

5. § A bankjegy grafikai terve Pálinkás György grafikusművész munkája.

6. § Ez a rendelet 2016. november 15-én lép hatályba.

1. melléklet a 42/2016. (XI. 14.) MNB rendelethez

A megújított 2000 forintos címletű bankjegy előoldalának képe:

2. melléklet a 42/2016. (XI. 14.) MNB rendelethez

A megújított 2000 forintos címletű bankjegy hátoldalának képe: