• Tartalom

44/2016. (XI. 7.) NFM rendelet

44/2016. (XI. 7.) NFM rendelet

a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának kijelöléséről1

2016.11.07.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A Mezőhegyesi Ménesbirtok Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának 2017. december 31-ig a Miniszterelnökséget jelölöm ki.

2. § Ez a rendelet 2016. november 7-én 12:00 órakor lép hatályba.

1

A rendeletet a 8/2017. (III. 30.) NFM rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte 2017. március 31. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére