• Tartalom

442/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

442/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

a felsőoktatás szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról1

2017.09.01.

A Kormány

a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. § (3) bekezdésében,

a 3. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés d) és i) pontjában, nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6. pontjában,

a 4. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 7. pontjában,

az 5. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 23. pontjában,

a 6. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 4. pont b) alpontjában,

a 7. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 8. pontjában,

a 8. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pont a) alpontjában,

a 9. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában,

a 10. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 18. pontjában és (2) bekezdésében,

a 11. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 3. pontjában, 4. pont a) alpontjában és 18. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. A biológiai anyagok szabadalmi eljárás céljából való letétbe helyezéséről és kezeléséről szóló 61/2006. (III. 23.) Korm. rendelet módosítása

2. §3

3. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

3. §4

4. §5

5–10. §6

11. §7

12–14. §8

15. §9

a)10

b)–c)11

d)12

e)–f)13

g)14

h)–i)15

16. §16

a)–f)17

g)18

h)–i)19

4. A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

17. §20

5. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

18–20. §21

6. A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

21–22. §22

7. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

23–27. §23

28. § (1)–(2)24

(3) Az R4. 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(4)25

29–30. §26

8. A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

31. §27

9. A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

32. §28

10. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

33–35. §29

11. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

36–40. §30

41. §31

a)32

b)33

12. Záró rendelkezések

42. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. §, a 11. §, a 15. § a), d) és g) pontja, valamint a 16. § g) pontja 2017. január 2-án lép hatályba.

(3) A 41. § b) pontja 2017. február 1-jén lép hatályba.

(4) A 28. § (3) bekezdése és a 4. melléklet 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

1–3. melléklet a 442/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez34

4. melléklet a 442/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez

A felsőoktatási jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi vizsgák jegyzéke szakonként, képzési területenként a 2018. évi felsőoktatási felvételi eljárásokban
    1.    Államtudományi képzési terület

A

B

C

1.

Alapképzési szakok

Osztatlan szakok

Emelt szintű érettségi követelmény

2.

államtudományi

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni: belügyi rendészeti ismeretek, magyar nyelv és irodalom, történelem, katonai alapismeretek, rendészet ismeretek.

3.

nemzetközi biztonság- és védelempolitikai

 

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni: belügyi rendészeti ismeretek, földrajz, magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, katonai alapismeretek, rendészet ismeretek.

4.

nemzetközi igazgatási

 

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni: belügyi rendészeti ismeretek, magyar nyelv és irodalom, történelem, angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, katonai alapismeretek, rendészet ismeretek, közgazdasági alapismeretek, közgazdaság ismeretek.

    2.    Agrár képzési terület

A

B

C

1.

Alapképzési szakok

Osztatlan szakok

Emelt szintű érettségi követelmény

2.

állatorvosi

Emelt szinten kell teljesíteni: biológia és kémia.

3.

erdőmérnöki

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni: biológia, fizika, kémia, matematika, egy szakmai előkészítő tárgy, egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy.

    3.    Bölcsészettudomány képzési terület

 

A

B

C

1.

Alapképzési szakok

Osztatlan szakok

Emelt szintű érettségi követelmény

2.

anglisztika

Emelt szinten kell teljesíteni: angol nyelv.

3.

germanisztika (önálló szakképzettséget eredményező szakirányok: német, német nemzetiségi)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni: német nyelv, német nemzetiségi nyelv, német nemzetiségi nyelv és irodalom.

4.

germanisztika (önálló szakképzettséget eredményező szakirányok: néderlandisztika vagy skandinavisztika)

 

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni: német nyelv, német nemzetiségi nyelv, német nemzetiségi nyelv és irodalom, angol nyelv.

5.

keleti nyelvek és kultúrák (önálló szakképzettséget eredményező szakirányok: altajisztika, arab, hebraisztika, indológia, iranisztika, japán, kínai, koreai, mongol, tibeti, török, újgörög)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni: magyar nyelv és irodalom, történelem, arab nyelv, angol nyelv, francia nyelv, héber nyelv, japán nyelv, kínai nyelv, latin nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, újgörög nyelv.

6.

magyar

Emelt szinten kell teljesíteni: magyar nyelv és irodalom.

7.

közösségszervezés (önálló szakképzettséget eredményező szakirányok: ifjúsági közösségszervezés, kulturális közösségszervés, humánfejlesztő)

 

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni: angol nyelv, biológia, francia nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, német nyelv, orosz nyelv, társadalomismeret, történelem.

8.

néprajz

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni: magyar nyelv és irodalom, történelem, társadalomismeret.

9.

ókori nyelvek és kultúrák (önálló szakképzettséget eredményező szakirányok: asszíriológia, egyiptológia, klasszika-filológia)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni: magyar nyelv és irodalom, történelem, angol nyelv, arab nyelv, francia nyelv, japán nyelv, latin nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, újgörög nyelv.

10.

pedagógia

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni: angol nyelv, biológia, fizika, földrajz, francia nyelv, kémia, magyar nyelv és irodalom, matematika, német nyelv, orosz nyelv, olasz nyelv, spanyol nyelv, bármely nemzetiségi nyelv (és irodalom), természettudomány, történelem, oktatási alapismeretek, pedagógia ismeretek.

11.

pszichológia

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni: angol nyelv, biológia, francia nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, német nyelv, orosz nyelv, pszichológia, történelem, oktatási alapismeretek, pedagógia ismeretek.

12.

régészet

 

Emelt szinten kell teljesíteni: történelem.

13.

romanisztika (önálló szakképzettséget eredményező szakirányok: francia, olasz, román, román nemzetiségi, spanyol)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni: a szakiránynak megfelelően: francia nyelv, olasz nyelv, román nyelv, román (nemzetiségi) nyelv és irodalom, spanyol nyelv.

14.

romanisztika (önálló szakképzettséget eredményező szakirány: portugál)

 

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
magyar nyelv és irodalom, történelem, angol nyelv, francia nyelv, latin nyelv német nyelv, olasz nyelv, spanyol nyelv, portugál nyelv, román nyelv, román (nemzetiségi) nyelv és irodalom.

15.

romológia

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni: angol nyelv, beás nyelv, magyar nyelv és irodalom, történelem, francia nyelv, latin nyelv, lovári nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv.

16.

szabad bölcsészet

 

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
magyar nyelv és irodalom, történelem, angol nyelv, francia nyelv, latin nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv.

17.

szlavisztika (önálló szakképzettséget eredményező szakirányok: bolgár, cseh, lengyel, orosz, horvát, horvát nemzetiségi, szerb, szerb nemzetiségi, szlovák, szlovák nemzetiségi, szlovén, szlovén nemzetiségi, ukrán, ukrán nemzetiségi)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni: magyar nyelv és irodalom, történelem, angol nyelv, francia nyelv, horvát nyelv, horvát nemzetiségi nyelv, horvát (nemzetiségi) nyelv és irodalom, latin nyelv, német nyelv, német nemzetiségi nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, szerb nyelv, szerb (nemzetiségi) nyelv és irodalom, szlovák nyelv, szlovák (nemzetiségi) nyelv és irodalom, szlovén nyelv, szlovén nemzetiségi nyelv, román nyelv, román (nemzetiségi) nyelv és irodalom, ukrán nyelv.

18.

történelem

 

Emelt szinten kell teljesíteni: történelem.

    4.    Jogi képzési terület

A

B

C

1.

Alapképzési szakok

Osztatlan szakok

Emelt szintű érettségi követelmény

2.

jogász

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni: magyar nyelv és irodalom, történelem, angol nyelv, francia nyelv, latin nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv.

    5.    Gazdaságtudományok képzési terület

A

B

C

1.

Alapképzési szakok

Osztatlan szakok

Emelt szintű érettségi követelmény

2.

alkalmazott közgazdaságtan

Emelt szinten kell teljesíteni: matematika.

3.

gazdaság- és pénzügy- matematikai elemzés

Emelt szinten kell teljesíteni: matematika.

    6.    Műszaki képzési terület

A

B

C

1.

Alapképzési szakok

Osztatlan szakok

Emelt szintű érettségi követelmény

2.

energetikai mérnöki

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni: fizika, matematika, elektronikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, épületgépészet ismeretek, gépészet ismeretek, vegyipar ismeretek, elektronika ismeretek.

3.

építészmérnöki

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni: fizika, matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, építészeti és építési alapismeretek, építőipar ismeretek.

4.

építészmérnöki

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni: fizika, matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, építészeti és építési alapismeretek, építőipar ismeretek.

    7.    Orvos- és egészségtudomány képzési terület

A

B

C

1.

Alapképzési szakok

Osztatlan szakok

Emelt szintű érettségi követelmény

2.

általános orvos

Emelt szinten kell teljesíteni: biológia és fizika vagy kémia.

3.

fogorvos

Emelt szinten kell teljesíteni: biológia és fizika vagy kémia.

4.

gyógyszerész

Emelt szinten kell teljesíteni: biológia és fizika vagy kémia.

    8.    Társadalomtudomány képzési terület

A

B

C

1.

Alapképzési szakok

Osztatlan szakok

Emelt szintű érettségi követelmény

2.

informatikus könyvtáros

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret, történelem, informatikai alapismeretek, informatika, informatika ismeretek.

3.

kommunikáció és médiatudomány

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret, történelem.

4.

nemzetközi tanulmányok

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret, történelem.

5.

politikatudomány

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret, történelem.

6.

szociális munka

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret, történelem.

7.

szociálpedagógia

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret, történelem.

8.

szociológia

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni: angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret, történelem.

    9.    Természettudomány képzési terület

A

B

C

1.

Alapképzési szakok

Osztatlan szakok

Emelt szintű érettségi követelmény

2.

matematika

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni: biológia, fizika, földrajz, kémia, matematika.

5–7. melléklet a 442/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez35

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. szeptember 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 12–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 15. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 15. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 15. § b)–c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 15. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 15. § e)–f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 15. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 15. § h)–i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 16. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a)–f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 16. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 16. § h)–i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 18–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 23–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 28. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 28. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 29–30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 33–35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 36–40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 41. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 41. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 41. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

Az 1–3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

Az 5–7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére