• Tartalom

444/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

444/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

a lakástakarékpénztár általános szerződési feltételeiről szóló 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.07.01.

A Kormány a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 26. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A lakástakarékpénztár általános szerződési feltételeiről szóló 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ászfr.)

a) 1. § (3) bekezdés c) pontjában, 11. § (1) bekezdésében és 13. § (2) bekezdésében a „három” szövegrész helyébe a „kettő”,

b) 13. § (4) bekezdésében a „4-nél” szövegrész helyébe a „hatnál”

szöveg lép.

2. § Az Ászfr. a következő 19. §-sal egészül ki:

19. § A lakástakarékpénztár általános szerződési feltételeiről szóló 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 444/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított 1. § (3) bekezdés c) pontját, 11. § (1) bekezdését, valamint 13. § (2) és (4) bekezdését a 2017. július 1-jét követően megkötött lakás-előtakarékossági szerződésekre kell alkalmazni.”

3. § Ez a rendelet 2017. július 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. július 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére