• Tartalom

45/2016. (XI. 23.) BM rendelet

45/2016. (XI. 23.) BM rendelet

a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosításáról1

2017.01.01.

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §2

2. § Az R. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 2. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 45/2016. (XI. 23.) BM rendelethez3

2. melléklet a 45/2016. (XI. 23.) BM rendelethez

1. Az R. 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR'08) szerinti alábbi ágazatokhoz tartozó foglalkoztatottak kötelező foglalkoztatása körében előállítandó termékek, szolgáltatások és építési tevékenységek:]
„1. 10 Élelmiszergyártás (kizárólag a büntetés-végrehajtás vonatkozásában)
Tisztított, konyhakész zöldségek: lilahagyma, vöröshagyma, káposzta, sárgarépa, petrezselyemgyökér, zeller, karalábé, kelkáposzta, fokhagyma, valamint burgonya.
Savanyúságok: savanyú káposzta, csemege uborka, vegyes vágott savanyúság (csalamádé), ecetes cékla, saláta.
Hasított félsertés, sertésbelsőségek.
Hűtött és mélyhűtött baromfi, egészben és darabolva.
Kenyér, péksütemény, finom pékáru.
Száraztészta.”
2. Hatályát veszti az R. 1. melléklet 14. pontja.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére