• Tartalom

45/2016. (XII. 29.) KKM közlemény

45/2016. (XII. 29.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Egyetértési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2016. évi XCVIII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

2016.12.29.
A 2016. évi XCVIII. törvénnyel a Magyar Közlöny 2016. október 19-i 158. számában kihirdetett, a Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Egyetértési Megállapodás 6. cikkének a) pontja az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről:
„Ez a Megállapodás azon későbbi diplomáciai jegyzék kézhezvételétől számított harmincadik (30.) napon lép hatályba, amelyben a Szerződő Felek írásban értesítik egymást arról, hogy a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi előírásaiknak eleget tettek és az ehhez szükséges törvények és rendeletek elfogadásra kerültek.”
A hatálybalépéshez szükséges belső jogi előírások teljesítésére vonatkozó, diplomáciai úton küldött utolsó jegyzék kézhezvételének napja: 2016. december 2.
A Megállapodás hatálybalépésének napja: 2017. január 1.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 2016. évi XCVIII. törvény 4. § (3) bekezdésével, megállapítom, hogy a Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Egyetértési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2016. évi XCVIII. törvény 2. és 3. §-a 2017. január 1-jén, azaz kettőezer-tizenhét január elsején lép hatályba.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére