• Tartalom

452/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

452/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

a rádióberendezésekkel kapcsolatos megfelelőségértékelési tevékenységet engedélyező kijelölő hatóságról

2016.12.24.

A Kormány a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány az elektronikus hírközlésről szóló törvény hatálya alá tartozó rádióberendezésekkel kapcsolatos, a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvény szerinti megfelelőségértékelési tevékenységet engedélyező kijelölő hatóságként a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot jelöli ki.

(2) A kijelölő hatóság eljárására a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvény, a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló kormányrendelet és a rádióberendezések megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló NMHH rendelet rendelkezései mellett a (3)–(4) bekezdés szabályai alkalmazandók.

(3) A kijelölő hatóság nem nyújthat a megfelelőségértékelő szervezet által nyújtott szolgáltatást, nem végezhet szakmai tanácsadást a megfelelőségértékelő szervezet szakterületén.

(4) A kijelölő hatóság a kijelölési eljárás során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli és más gazdasági szereplőnek nem adhatja át.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

3. § Ez a rendelet a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének való megfelelést szolgálja.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére