• Tartalom

454/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

454/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

a 2016. és a 2017. évben a szélerőművek, illetve szélerőmű parkok létesítésére és használatbavételére kiadható hatósági engedélyek számának és az engedélyezhető szélerőművek, illetve szélerőmű parkok teljesítményének meghatározásáról1

2016.12.23.

A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. és 51. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A szélerőművek, illetve szélerőmű parkok építésére és használatbavételére a 2016. és a 2017. évben nem adható ki hatósági engedély.

(2) A szélerőművek, illetve szélerőmű parkok engedélyezhető teljesítménye a 2016. és a 2017. évben

a) építési engedély esetén: 0 MW,

b) használatbavételi engedély esetén: 0 MW.

2. §2

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő építési és használatbavételi engedélyezési eljárásokban is alkalmazni kell.

1

A rendeletet a 650/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte 2024. január 1. napjával.

2

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére