• Tartalom
Oldalmenü

455/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak az Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságban történő részesedésszerzésének nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

2016.12.20.

A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 97. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24/A. §-a alapján az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 31., cégjegyzékszám: 01-10-048351) az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207–209; cégjegyzékszám: 01-10-041828) részesedésszerzését – tekintettel a villamos energia közszolgáltatási tevékenységet végezni kívánó, piaci alapokon megszervezett, hosszú távon fenntartható módon működő és az ellátás biztonságát fokozó nemzeti közműszolgáltatási rendszer megszervezésére – közérdekből nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak minősíti.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.