• Tartalom

46/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet

46/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet

egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2017.01.01.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a) és t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 3. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 5. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

az 5. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,

a 7. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása

1. § A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

a) 22. § (1) bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központ (a továbbiakban: Központ)” szövegrész helyébe az „a tankerületi központ”,

b) 169. § (8) bekezdésében, 181. § (1)–(3) bekezdésében és 182. §-ában a „Központ” szövegrészek helyébe a „tankerületi központ”,

c) 181. § (3) bekezdésében a „Központnak” szövegrész helyébe a „tankerületi központnak”

szöveg lép.

2. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet módosítása

2. § A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 2. § (5) bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központot” szövegrész helyébe az „a tankerületi központot” szöveg lép.

3. A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet módosítása

3. § A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet

a) 1. § (3) és (4) bekezdésében és 3. § (3) bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az „a tankerületi központ”,

b) 3. § (3) bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központot” szövegrész helyébe az „a tankerületi központot”

szöveg lép.

4. A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosítása

4. § A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet

a) 27. § (4) bekezdés a) pontjában az „az állami intézményfenntartó központ (a továbbiakban: központ)” szövegrész helyébe az „a tankerületi központ”,

b) 27. § (4) bekezdés a) pontjában, 10. melléklet 2. pontjában a „központtal” szövegrész helyébe a „tankerületi központtal”,

d) 28. § (2) bekezdés a) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 10. melléklet 2. pontjában a „központ” szövegrészek helyébe a „tankerületi központ”,

e) 28. § (3) bekezdésében a „központtól” szövegrész helyébe a „tankerületi központtól”,

f) 28. § (4) bekezdésében a „központnak” szövegrész helyébe a „tankerületi központnak”,

g) 32. § (3) bekezdésében, 32. § (4) bekezdés b) pontjában a „központon” szövegrész helyébe a „tankerületi központon”

szöveg lép.

5. A köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet módosítása

5. § A köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet

a) 5. § (3) bekezdés e) pontjában az „az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az „a tankerületi központ”,

b) 5. § (4) bekezdésében az „Az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az „A tankerületi központ”

szöveg lép.

6. Az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet módosítása

6. § Az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklet B) Központi Hivatalok alcíme a következő 13. ponttal egészül ki:

„13. A tankerületi központnál
13.1. a tankerületi igazgató
13.2. a gazdasági vezető”

7. § Az R. 1. melléklet B) Központi Hivatalok alcím

a) 3. pontjában a „Klebelsberg Intézményfenntartó Központnál” szövegrész helyébe a „Klebelsberg Központnál”,

b) 3.6. és 3.7. pontjában az „egységének” szövegrész helyébe az „egység”

szöveg lép.

8. § Hatályát veszti az R. 1. melléklet B) Központi Hivatalok alcím

a) 3.2. és 3.9. pontja,

b) 3.6. és 3.7. pontjában a „központi szerv, valamint a megyeközponti és a fővárosi tankerület” szövegrész.

7. A 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet módosítása

9. § A 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet

a) 1. § d) pontjában az „állami intézményfenntartó központra és annak területi szerveire” szövegrész helyébe az „oktatási központra és a tankerületi központokra”,

b) 2. mellékletében foglalt táblázat B:25 mezőjében az „állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az „oktatási központ”,

c) 2. mellékletében foglalt táblázat B:26 mezőjében az „állami intézményfenntartó központon” szövegrész helyébe az „oktatási központon”,

d) 2. mellékletében foglalt táblázat B:35 mezőjében az „állami intézményfenntartó központ” szövegrészek helyébe az „oktatási központ”

szöveg lép.

8. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére