• Tartalom

461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet

461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet

az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról1

2019.07.01.

A Kormány az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2–5. §3

6. §4

7. §5

8. §6

9. §7

10. §8

11. §9

12. §10

13. §11

a)12

b)–i)13

lép.

15. §14

16. § (1) Ez a rendelet – (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2–5. §, a 7. §, a 9. §, a 13. §, a 14. § b)–i) pontja, a 15. §, valamint a 2–6. és a 16. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 10. §, a 14. § a) pontja, valamint a 7–11. melléklet 2017. november 1-jén lép hatályba.

(4) A 11. §, valamint a 12. és 13. melléklet 2018. november 1-jén lép hatályba.

(5)15

1. melléklet a 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez16

2–6. melléklet a 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez17

7–11. melléklet a 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez18

12–13. melléklet a 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez19

14–15. melléklet a 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez20

16. melléklet a 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez21

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. július 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 11. § a 2/2018. (II. 1.) Korm. rendelet 11. §-a alapján nem lép hatályba.

10

A 12. § a 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján nem lép hatályba.

11

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 14. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 14. § b)–i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 16. § (5) bekezdését a 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

16

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 2–6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 7–11. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 12–13. melléklet a 2/2018. (II. 1.) Korm. rendelet 11. §-a alapján nem lép hatályba.

20

A 14–15. melléklet a 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján nem lép hatályba.

21

A 16. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére