• Tartalom

47/2016. (III. 10.) Korm. rendelet

47/2016. (III. 10.) Korm. rendelet

az Építés Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak központi költségvetési szerv által történő átvételéről

2016.03.11.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 40. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Építés Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1027 Budapest, Margit krt. 54. 3. em. 1., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-981192, adószáma: 23848568-2-41, főtevékenysége: 7219 '08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés) által ellátott feladatokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11/A. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak alapján 2016. április 1-jétől a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint átvevő költségvetési szerv látja el.

(2) Az államot az Áht. 11/C. § (2) bekezdése szerinti esetben az építésgazdaságért felelős miniszter képviseli.

(3) Az átvételi felelőst az építésgazdaságért felelős miniszter jelöli ki.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére