• Tartalom

480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról1

2018.01.02.

A Kormány

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 4., 5., 9. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról szóló 1997. évi XXVII. törvény 35. §-ában,

a 10. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 11. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 13. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 14. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés h) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az 1–3., 7–8., 12. alcím tekintetében a Magyar Nemzeti Bank véleményének kikérésével,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

2. A betétbiztosítási alapok és intézményvédelmi alapok, valamint a befektető-védelmi alap éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 214/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

8. §9

9. §10

10. §11

11. §12

3. A befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

12. §13

13. §14

14. §15

15. §16

16. §17

17. §18

18. §19

19. §20

20. §21

4. A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

21. §22

22. §23

23. §24

24. §25

25. §26

26. §27

27. §28

5. Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

28. §29

29. §30

30. §31

31. §32

32. §33

33. §34

34. §35

35. §36

36. §37

37. §38

6. A felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

38. §39

7. A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

39. §40

40. §41

41. §42

42. §43

43. §44

44. §45

45. §46

46. §47

47. §48

48. §49

49. §50

50. §51

51. §52

52. §53

53. §54

54. §55

55. §56

56. §57

57. §58

58. §59

8. A befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

59. §60

60. §61

61. §62

62. §63

63. §64

64. §65

65. §66

66. §67

67. §68

68. §69

69. §70

70. §71

71. §72

9. Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

72. §73

73. §74

74. §75

10. A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

75. §76

76. §77

77. §78

78. §79

79. §80

80. §81

81. §82

82. §83

83. §84

84. §85

85. § A Knyr.

1–6. 86
7. 87
8–18. 88
lép.

86. § Hatályát veszti a Knyr.

1–2.89

3.90

4–5.91

6–9.92

10–11.93

12–13.94

14.95

11. A végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

87. §96

88. §97

12. A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 399/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

89. §98

90. §99

13. Az egyes pénz- és tőkepiaci szolgáltatásokat is végző egyéb vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 327/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

91. §100

92. §101

93. §102

94. §103

14. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról szóló 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

95. §104

96. §105

97. §106

98. §107

99. §108

15. Záró rendelkezések

100. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 85. § 7. pontja, valamint a 86. §. 1–2., 4–5., 10–11. és 14. pontja 2018. január 1-jén lép hatályba.

(3) Nem lép hatályba az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, valamint a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 17. § f) pontjának a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 11/A. § (1) bekezdését hatályon kívül helyező rendelkezése.

1. melléklet a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez109

2. melléklet a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez110

3. melléklet a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez111

4. melléklet a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez112

5. melléklet a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez113

6. melléklet a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez114

7. melléklet a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez115

8. melléklet a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez116

9. melléklet a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez117

11. melléklet a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez118

12. melléklet a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez119

13. melléklet a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez120

14. melléklet a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez121

1

A rendeletet az 561/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 54. § e) pontja hatályon kívül helyezte 2024. január 1. napjával.

2

Az 1–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 1–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 1–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 8–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 8–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 8–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 12–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 12–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 12–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 12–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 12–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 12–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 12–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 12–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 21–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 21–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 21–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 21–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 21–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 21–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 28–37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 28–37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 28–37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 28–37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 28–37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 28–37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 28–37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 28–37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 28–37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 28–37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 39–58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 39–58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 39–58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 39–58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 39–58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 39–58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 39–58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 39–58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 39–58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 39–58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 39–58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 39–58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 39–58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 39–58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 39–58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 39–58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 39–58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 39–58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 39–58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 39–58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 59–71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 59–71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

Az 59–71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 59–71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

Az 59–71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

Az 59–71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

Az 59–71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

Az 59–71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

Az 59–71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

Az 59–71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

Az 59–71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

Az 59–71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

Az 59–71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 72–74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 72–74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 72–74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 75–84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 75–84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 75–84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 75–84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 75–84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 75–84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 75–84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 75–84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 75–84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 75–84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 85. § 1–6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 85. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 85. § 8–18. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 86. § 1–2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 86. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 86. § 4–5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 86. § 6–9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 86. § 10–11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 86. § 12–13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 86. § 14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 87–88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 87–88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 89–90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 89–90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 91–94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 91–94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 91–94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 91–94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 95–99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 95–99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 95–99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 95–99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 95–99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

Az 1–14. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

Az 1–14. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

Az 1–14. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

Az 1–14. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

Az 1–14. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

Az 1–14. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

Az 1–14. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

Az 1–14. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

Az 1–14. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

Az 1–14. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

Az 1–14. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

Az 1–14. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

Az 1–14. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére