• Tartalom

50/2016. (XII. 6.) NFM rendelet

50/2016. (XII. 6.) NFM rendelet

az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről1

2016.12.07.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Magyar Állam tulajdonában álló társasági részesedése felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának 2024. december 31-ig a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalt jelölöm ki.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendeletet az 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 5. § 9. pontja hatályon kívül helyezte 2018. június 26. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére