• Tartalom

50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet

50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet

kulturális tárgyú miniszteri rendeleteknek az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyes háttérintézményei megszüntetéséhez kapcsolódó módosításáról1

2017.01.01.

Az 1. alcím tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 87. § (1) bekezdés a) és c)–l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatokról szóló 31/2011. (III. 17.) Korm. rendelet 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 4. és 5. alcím tekintetében a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. és 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 9. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. és 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 11. alcím tekintetében a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. alcím tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés z) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 17/1999. (XI. 18.) NKÖM rendelet módosítása

1. § A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 17/1999. (XI. 18.) NKÖM rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról, valamint a szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 9/2002. (IV. 5.) NKÖM rendelet hatályon kívül helyezése

2. § Hatályát veszti a szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról, valamint a szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 9/2002. (IV. 5.) NKÖM rendelet.

3. A népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelet módosítása

3. § Hatályát veszti a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelet 7. § (3) bekezdése.

4. § A népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelet 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosítása

5. § A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet 1/A. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Alap elnöke (a továbbiakban: elnök):]

c) intézkedik az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: kezelő szerv) főigazgatójánál (a továbbiakban: főigazgató) egyes pályázatok ellenőrzésének megindítása érdekében,”

6. § A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet 14. §-át követő alcím címsora helyébe a következő rendelkezés lép:

„A kezelő szerv”

7. § A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet

a) 6. § e) pontjában, 24. § (1) bekezdés b) pontjában az „az Igazgatósággal” szövegrész helyébe az „a kezelő szervvel”,

b) 15. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 15. § (4) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, 25. § (1) bekezdésében az „Az Igazgatóság” szövegrész helyébe az „A kezelő szerv”,

d) 19. § (7) bekezdésében, 25. § (1) bekezdésében az „az Igazgatóság” szövegrészek helyébe az „a kezelő szerv”

szöveg lép.

8. § Hatályát veszti a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet

5. A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról szóló 42/2007. (XII. 28.) OKM rendelet hatályon kívül helyezése

9. § Hatályát veszti a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról szóló 42/2007. (XII. 28.) OKM rendelet.

6. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról az oktatási és kulturális miniszter irányítása alatt álló egyes költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről szóló 37/2008. (XII. 31.) OKM rendelet hatályon kívül helyezése

10. § Hatályát veszti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról az oktatási és kulturális miniszter irányítása alatt álló egyes költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről szóló 37/2008. (XII. 31.) OKM rendelet.

7. A „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a „Közművelődési Minőség Díj” adományozásáról szóló 10/2010. (III. 11.) OKM rendelet módosítása

11. § (1) A „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a „Közművelődési Minőség Díj” adományozásáról szóló 10/2010. (III. 11.) OKM rendelet 3. alcím címsora helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. A szakmai minősítő testület”

(2) A „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a „Közművelődési Minőség Díj” adományozásáról szóló 10/2010. (III. 11.) OKM rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

12. § A Címmel és Díjjal kapcsolatos ügyviteli, koordinációs, szervezési, lebonyolítási és nyilvántartási feladatok ellátását, valamint a közművelődés minőségbiztosítási rendszerének folyamatos fejlesztését a miniszter közszolgáltatási szerződés megkötése útján biztosítja.”

12. § A „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a „Közművelődési Minőség Díj” adományozásáról szóló 10/2010. (III. 11.) OKM rendelet

a) 9. §-ában a „miniszter által vezetett minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)”,

b) 10. § (2) bekezdésében a „miniszter által vezetett minisztérium” szövegrész helyébe a „minisztérium”,

c) 13. § (4) bekezdésében az „az Intézet pályázati kiírásban megjelölt számlájára” szövegrész helyébe az „a pályázati kiírásban megjelölt számlára”

szöveg lép.

8. Az előadó-művészeti államigazgatási szerv által végzett egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 13/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet módosítása

13. § Az előadó-művészeti államigazgatási szerv által végzett egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 13/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A megfizetett igazgatási szolgáltatási díj a Pest Megyei Kormányhivatal bevétele.”

14. § Az előadó-művészeti államigazgatási szerv által végzett egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 13/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet 5. § (1) bekezdésében

a) az „Az Igazgatóság” szövegrész helyébe az „A Pest Megyei Kormányhivatal”,

b) az „az Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01425200-00000000 számú fizetési számlájára” szövegrész helyébe az „a Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00299671-00000000 számú fizetési számlájára”,

c) az „„Előadó-művészeti Iroda”” szövegrész helyébe az „„előadó-művészeti igazgatási szolgáltatási díj””

szöveg lép.

15. § Hatályát veszti az előadó-művészeti államigazgatási szerv által végzett egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 13/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében, 1. § (3) bekezdésében, 2. §-ában, 3. § (1) bekezdésében, 3. § (2) bekezdésében, 3. § (3) bekezdésében az „az első fokú eljárásban” szövegrész és a „ , a másodfokú eljárásban 16 000 forint” szövegrész,

9. Az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló 5/2013. (I. 18.) EMMI rendelet módosítása

16. § Hatályát veszti az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló 5/2013. (I. 18.) EMMI rendelet 1. § (3) bekezdése.

10. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központnál történő végrehajtásáról szóló 42/2013. (XII. 31.) KIM rendelet hatályon kívül helyezése

17. § Hatályát veszti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központnál történő végrehajtásáról szóló 42/2013. (XII. 31.) KIM rendelet.

11. Az „art” mozivá minősítés feltételeiről szóló 78/2013. (XII. 16.) EMMI rendelet módosítása

18. § Az „art” mozivá minősítés feltételeiről szóló 78/2013. (XII. 16.) EMMI rendelet 1. § (1) bekezdés f) pont fe) alpontjában az „a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézettől” szövegrész helyébe az „a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól” szöveg lép.

12. A közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről szóló 5/2015. (I. 22.) EMMI rendelet módosítása

19. § A közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről szóló 5/2015. (I. 22.) EMMI rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) A miniszter
a) kidolgozza a szakfelügyelet szempontrendszerét, működési rendjét és éves munkaprogramját,
b) kidolgozza és folyamatosan fejleszti a szakfelügyelet minőségügyi rendszerét,
c) a munkaprogramban szereplő szakfelügyeleti vizsgálatok lefolytatására állandó vagy eseti, határozott időre szóló szakfelügyelői megbízást ad,
d) a szakfelügyelet tervezésére, megszervezésére, a szakfelügyeleti vizsgálat vezetésére és dokumentálására a 7. § (2) bekezdésében foglalt esetekben vezető szakfelügyelői megbízást adhat,
e) kiállítja a szakfelügyelő és a vezető szakfelügyelő megbízólevelét,
f) gondoskodik arról, hogy a közművelődési feladatellátó vezetője tájékoztatást kapjon a vizsgálat megkezdéséről, végzéséről és eredményeiről, ennek keretében
fa) a vizsgálat megkezdéséről írásban értesíti a közművelődési feladatellátót,
fb) a szakfelügyelői jelentéstervezetet véleményezésre megküldi a szakfelügyelt közművelődési feladatellátónak és a fenntartónak, valamint
fc) a végleges szakfelügyelői jelentést megküldi a közművelődési feladatellátónak és a fenntartónak,
g) a szakfelügyeleti jelentéstervezet, a vizsgált közművelődési feladatellátó és a fenntartó erre tett észrevételei alapján, formai és tartalmi ellenőrzést követően, intézkedési javaslatot is megfogalmazva összeállítja a vizsgálatról szóló végleges szakfelügyelői jelentést, elvégzi a jelentések tudományos szintű feldolgozását,
h) a végleges szakfelügyelői jelentés alapján szakfelügyelet-típusonként és a szakfelügyelet éves munkaprogramjának végrehajtásáról összesített zárójelentést készít,
i) szervezi a szakfelügyelők éves továbbképzését,
j) gyűjti, rendszerezi és megőrzi a szakfelügyeleti vizsgálat során keletkezett dokumentumokat,
k) a szakfelügyeleti vizsgálatok eredményes ellátása érdekében együttműködési megállapodást köt a fővárosi közművelődési szakmai szolgáltató szervezettel.
(2) A miniszter az (1) bekezdés a)–b), f)–i) és k) pontjában meghatározott feladatok ellátásáról közszolgáltatási szerződés megkötése útján gondoskodik.”

20. § A közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről szóló 5/2015. (I. 22.) EMMI rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § (1) A közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletét a miniszter irányítja.
(2) A 4. § a) pontja szerinti éves munkaprogram tartalmazza:
a) a szakfelügyeleti vizsgálatok 3. § (2) bekezdése szerinti típusát,
b) a vizsgálandó közművelődési feladatellátók jegyzékét,
c) a szakfelügyeleti vizsgálatok céljait, témáit, valamint
d) a szakfelügyeleti vizsgálatok időbeli ütemezését.
(3) A miniszter a szakfelügyelet éves munkaprogramját és a szakfelügyelet működési rendjét a Kormány honlapján közzéteszi.
(4) A szakfelügyelet működtetésének költségeit a miniszter által vezetett minisztérium költségvetésében kell biztosítani.”

21. § A közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről szóló 5/2015. (I. 22.) EMMI rendelet

ba) az „az Intézet” szövegrész helyébe az „a miniszter”,

bb) az „az 5. § (2) bekezdés h) pontja” szövegrész helyébe az „a 4. § (1) bekezdés i) pontja”,

c) 7. § (1) bekezdésében az „az Intézet” szövegrész helyébe az „a miniszter”,

d) 7. § (2) bekezdésében az „Az Intézet” szövegrész helyébe az „A miniszter”

szöveg lép.

13. Záró rendelkezések

22. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelethez

1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 17/1999. (XI. 18.) NKÖM rendelet 1. számú mellékletének 28. pontjában az „NKA Igazgatósága” szövegrész helyébe az „Emberi Erőforrás Támogatáskezelő” szöveg lép.
2. Hatályát veszti a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 17/1999. (XI. 18.) NKÖM rendelet 1. számú mellékletének 7. pontja, 24. pontja és 27. pontja.

2. melléklet az 50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelethez

1. Hatályát veszti a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelet 3. számú mellékletének
a) 2. pontja,
b) 4. pontjában az „és 2.” szövegrész.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére