• Tartalom
Oldalmenü

2016. évi LVII. törvény

egyes törvényeknek a terrorveszélyhelyzettel kapcsolatos módosításáról1

2016.07.02.

1–6. §2

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

8. § E törvény az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése, 45. cikk (5) bekezdése, 46. cikk (6) bekezdése, valamint 54. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 7-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. június 14. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 63. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás