• Tartalom

59/2016. (III. 25.) Korm. rendelet

a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.10.02.

A Kormány

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 20. és 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1–8. §2

9. § Az R1.

a)3

szerint módosul.

10. §4

2. A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

11–13. §5

3. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–8. §, a 9. § a) pontja, a 10. § és az 1. melléklet 2016. október 1-jén lép hatályba.

(3) A 9. § b) pontja és a 2. melléklet 2016. október 2-án lép hatályba.

1. melléklet az 59/2016. (III. 25.) Korm. rendelethez6

2. melléklet az 59/2016. (III. 25.) Korm. rendelethez

Az R1. 2. melléklet 3. pont n) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak közül a magyar nyelven, nemzetiségi és két tanítási nyelvű iskolákban a tanítás nyelvén letett)
n) ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy;”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát veszettte 2016. október 3. napjával.

2

Az 1–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 9. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 11–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére