• Tartalom

6/2016. (VI. 24.) BM OKF utasítás

6/2016. (VI. 24.) BM OKF utasítás

a Tűzoltás-taktikai Szabályzat és a Műszaki Mentési Szabályzat kiadásáról

2016.06.26.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 24/A. § i) pontjában foglaltakra figyelemmel a tűzoltás-taktikai és műszaki mentési tevékenységek részletes szabályozására kiadom az alábbi utasítást:

1. § Az utasítás hatálya kiterjed a hivatásos katasztrófavédelmi szervre, az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságokra, valamint azon önkéntes tűzoltó egyesületekre, amelyek a működési terület szerinti hivatásos tűzoltósággal együttműködési megállapodást kötöttek.

2. § A Tűzoltás-taktikai Szabályzatot az utasítás 1. mellékleteként közzéteszem.1

3. § A Műszaki Mentési Szabályzatot az utasítás 2. mellékleteként közzéteszem.2

4. § A Tűzoltás-taktikai Szabályzat és a Műszaki Mentési Szabályzat előírásait a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól szóló 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) előírásai kiegészítéseként, azokkal együtt kell alkalmazni.

5. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

6. §3

1

Az utasítás 1. melléklete a BM OKF honlapján kerül közzétételre.

2

Az utasítás 2. melléklete a BM OKF honlapján kerül közzétételre.

3

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére