• Tartalom

2016. évi LXIV. törvény

2016. évi LXIV. törvény

az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról1

2016.07.02.

1. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

1–2. §2

2. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

3. §3

3. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

4. §4

4. A használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény módosítása

5. §5

5. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

6–12. §6

6. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

13–14. §7

7. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

15. §8

8. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

16. §9

9. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

17–18. §10

10. A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény módosítása

19. §11

11. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása

20. §12

12. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

21. §13

13. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

22–23. §14

14. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosítása

24. §15

15. A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló
1996. évi LVIII. törvény módosítása

25. §16

16. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

26–27. §17

17. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
1997. évi XLVII. törvény módosítása

28. §18

18. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

29. §19

19. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

30–31. §20

20. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

32. §21

21. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

33. §22

22. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása

34. §23

23. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

35. §24

24. Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosítása

36–38. §25

25. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

39. §26

26. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosítása

40. §27

27. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítása

41. §28

28. A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény módosítása

42–44. §29

29. A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény módosítása

45. §30

30. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosítása

46–52. §31

31. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosítása

53–54. §32

32. A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi
CXXII. törvény módosítása

55–57. §33

33. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosítása

58. §34

34. Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény módosítása

59. §35

35. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

60–63. §36

36. Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény módosítása

64–67. §37

37. A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény módosítása

68. §38

38. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény módosítása

69–70. §39

39. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

71. §40

40. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

72. §41

41. A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény módosítása

73. §42

42. A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény módosítása

74. §43

43. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény módosítása

75. §44

44. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

76. §45

45. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

77–79. §46

46. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi
CXXVI. törvény módosítása

80. §47

47. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

81–82. §48

48. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosítása

83. §49

49. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása

84. §50

50. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosítása

85. §51

51. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása

86. §52

52. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény módosítása

87–89. §53

53. Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi
CLVI. törvény módosítása

90. §54

54. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítása

91–93. §55

55. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása

94. §56

56. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosítása

95. §57

57. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

96. §58

58. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

97. §59

59. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

98. §60

60. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

99. §61

61. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

100. §62

62. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény módosítása

101. §63

63. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

102–103. §64

64. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása

104. §65

65. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosítása

105. §66

66. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosítása

106. §67

67. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

107. §68

68. A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosítása

108. §69

69. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosítása

109. §70

70. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítása

110. §71

71. A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény módosítása

111. §72

72. A támogatott döntéshozatalról szóló 2013. évi CLV. törvény módosítása

112. §73

73. A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény módosítása

113. §74

74. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása

114–116. §75

75. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása

117. §76

76. A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosítása

118. §77

77. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosítása

119. §78

78. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

120–122. §79

79. Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény módosítása

123–124. §80

80. Záró rendelkezések

126. § Ez a törvény 2016. július 1-jén lép hatályba.

127. § E törvény

e) 91. §-a és 92. §-a az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése, valamint 26. cikk (1) és (2) bekezdése alapján,

sarkalatosnak minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 7-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. június 14. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. július 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 13–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 17–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 22–23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 26–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 30–31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 36–38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 42–44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 46–52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

Az 53–54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

Az 55–57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 60–63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 64–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 69–70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 77–79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 81–82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 87–89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 91–93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 102–103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 114–116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 120–122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 123–124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére