• Tartalom

64/2016. (XII. 28.) NFM rendelet

64/2016. (XII. 28.) NFM rendelet

a GINOP 8. prioritásban és a VEKOP által finanszírozott kockázati tőkeprogramok keretében létrehozandó kockázati tőkealapok állami tulajdonú ideiglenes befektetési jegyei és befektetési jegyei feletti tulajdonosi joggyakorló szerv kijelöléséről

2016.12.29.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: MFB Zrt.) a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program pénzügyi eszközökről szóló 8. prioritásában és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program által finanszírozott kockázati tőkeprogramok megvalósítása során a 2014–2020-as programozási időszak zárásáig keletkező és az állam tulajdonába kerülő ideiglenes befektetési jegyek és befektetési jegyek feletti tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlására az ezen kockázati tőkeprogramok keretében létrehozott kockázati tőkealapok fennállásáig kijelölöm.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére