• Tartalom

65/2016. (XII. 28.) NFM rendelet

65/2016. (XII. 28.) NFM rendelet

az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről1

2017.12.28.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

a) a „NISTEMA” Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság;

b) a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság;

c) a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság;

d) a Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság;

e) a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság;

f) a Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság;

g) a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság;

h)2 Paksi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság,

i)3 NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának 2018. december 31-ig a Miniszterelnökséget jelölöm ki.

2. § Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.

3. §4 A Vtv. 3. § (2a) bekezdés b) pontja alapján az NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának 2020. december 31-ig a Miniszterelnökséget jelölöm ki.

1

A rendeletet az 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 5. § 10. pontja hatályon kívül helyezte 2018. június 26. napjával.

2

Az 1. § h) pontját az 51/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 1. §-a iktatta be.

3

Az 1. § i) pontját az 51/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 2. §-a iktatta be.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan az 51/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 3. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére